Zkuste si maturitní úlohy, které část učitelů kritizuje. Cermat dle nich opět selhal

Jakub Heller Jakub Heller
14. 6. 2020 6:31
Ani po deseti letech státních maturit nedokázal Cermat vytvořit test, se kterým by byli všichni čeští učitelé spokojeni. "Řada úkolů je sporná a některé typy úloh jsou nevhodné pro žáky s poruchou učení," zaznívá z Učitelské platformy, čemuž přitakává i uskupení EDUin, podle kterého je navíc celý test nevhodně postavený. Ministerstvo školství ale zkoušku hájí, je podle něj dílem odborníků.
Studenti Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem pracují 1. června 2020 na didaktických testech státní maturity z matematiky.
Studenti Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem pracují 1. června 2020 na didaktických testech státní maturity z matematiky. | Foto: ČTK

Na úvod jedna pochvala od učitelů. Cermatu - ministerské organizaci, která testy připravuje - se letos podařilo vyhnout faktickým chybám. Neopakovala se tak například situace jako před dvěma lety, kdy měla jedna z úloh dvě správná řešení. "Vyslovené chyby v testu letos snad poprvé nejsou," připouští mluvčí EDUin Radka Hrdinová.

Jinde se však podle učitelů Cermat z minulých let nepoučil. Redakce Aktuálně.cz přináší výběr úloh, se kterými se museli letos maturanti potýkat a na které výtky učitelů míří nejčastěji. Posuďte sami, zda jsou to podle vás oprávněné. 

Hledání chyb v textu

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Učitelům vadí, že žáci mají hned ve třech úlohách v testu z českého jazyka najít chybu v textu, čímž se Cermat snaží ověřit znalost pravopisu. Učitelé však takové úlohy označují za nevhodné, protože podle nich ověřují korektorské schopnosti, které ale vůbec nejsou ve školních vzdělávacích programech.

"Cermat nikdy neobjasnil, proč pravopis testuje právě tímto způsobem a dál tyto úlohy do testu zařazuje jako prakticky jediný typ úloh na ověření znalosti pravopisu," říká Hrdinová.

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Úlohy, ve kterých se hledají chyby v textu a pak je třeba je napsat pravopisně správně, jsou navíc podle učitelů noční můrou žáků se specifickými poruchami učení. "Pro dysortografiky a dysgrafiky je splnění tohoto úkolu takřka nemožné," říká Věra Kosmáková ze Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Po celou dobu studia se přitom podle ní na znevýhodnění těchto žáků bere ohled. "Až didaktický test je s tím najednou v rozporu," říká Kosmáková.

Podle ministerstva školství se ale nedá říct, že by ke znevýhodnění žáků nebylo u maturitní zkoušky přihlíženo. "Mohou mít například dobu konání zkoušky navýšenou až o sto procent, pracovat s upravenou zkušební dokumentací, využívat kompenzační pomůcky či zapisovat odpovědi alternativním způsobem," říká tisková mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Problematické bodování úloh

Učitelům se nelíbí ani to, že jsou žáci za chybování v otevřených úlohách, kde je potřeba vypsat požadované slovo, trestáni hned dvakrát. "Chybějící i chybný zápis ubírá body, takže když napíšete čtyři slova a z toho dvě jsou správně, žák získá místo dvou bodů nulu," říká Lukáš Foldyna z Gymnázia Beskydy Academy ve Frýdlandu nad Ostravicí.

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Platformě EDUin zase vadí bodování některých úloh. Otázky s více odpověďmi - typu a), b), c), d) - podle ní umožňují příliš velkou roli náhody a žákům stačí mít více štěstí než vědomostí. Nelíbí se jí ale ani otázky, ve kterých se odpovědi přiřazují ke správným možnostem.

"Tenhle formát je zákeřný mimo jiné tím, že chyba u jednoho přiřazení zvyšuje pravděpodobnost chyby u dalšího a naopak - kdo přiřadí první pár řešení správně, má větší šanci přiřadit správně i ty poslední, i kdyby je vybíral zcela náhodně vyřazovací metodou,"  říká analytik EDUin Jiří Munich.

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Špatně je podle Municha také to, že žák může přijít až o pětinu všech bodů v testu z matematiky jen proto, že zapomene, jak se označují číselné obory - například označení R pro reálná čísla či N pro přirozená čísla.

Přiznává samozřejmě, že by žáci středních škol tato označení znát měli, ale jedna neznalost by je v dobře připraveném testu neměla stát úspěch v pěti různých otázkách, jak je tomu u letošní zkoušky z matematiky.

"Pokud se jinak v matematice zdatný maturant náhodou neorientuje zrovna ve značení číselných oborů nebo si ve stresu maturitní zkoušky splete obory R a N, může se taková chyba zmnožit a stát ho až 9 bodů," vysvětluje Municha.

Povrchní příprava je snad i lepší

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Bez kritiků nezůstává ani část testu z češtiny, která ověřuje znalost literatury. Této konkrétní otázce například EDUin vyčítá, že v ní uspěje spíše ten, kdo se místo pročítání románů spolehl na pomoc internetu.

"Největší šanci získat maximum bodů má maturant, který se například učil z obsahů literárních děl dostupných běžně na internetu. Je to náhodný výběr nesouvisejících faktů, jejichž znalost bude také náhodná a o orientaci maturanta v literární historii vypovídá hodně málo," říká Hrdinová.

Neruda, nebo Hrabal

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

V této otázce se učitelé odkazují na komentář novináře a publicisty Tomáše Feřtka, který vyšel v Respektu. V něm Feřtek čtenářům nabízí podobnou úlohu.

"Styl povídky Andělské oči je neobyčejně květnatý, vystihující podstatu mluveného jazyka obyčejných lidí, jak je to pro autora typické. (…) Vznikl tak kompozičně vyvážený soubor dvanácti povídek vydaný pod názvem *****. Rámec tohoto souboru tvoří povídky Večerní kurs a Pražské jesličky, z nichž první jmenovaná patří k těm v této knize nejdelším," píše Feřtek a ptá se: "Víte, o jakém autorovi je řeč?" 

Pointou jeho komentáře je to, že jen málokdo by uhodl, že jde o Hrabalovu povídkovou knihu Perlička na dně, zatímco Cermat po žácích žádá, aby jasně určili Jana Nerudu a jeho Povídky malostranské pomocí názvu povídky Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku. Hrabal je stejně jako Neruda na seznamu "povolených" literárních autorů pro didaktický test z češtiny.

Správnou odpověď najdete na konci článku.
Správnou odpověď najdete na konci článku. | Foto: Cermat

Učitelské platformě se pak nelíbí ani to, že se rozbor děl často ani nesnaží cílit na ducha literatury. "Zcela formalistní rozbor literárních textů stylem 'spočítejte slabiky' či 'najděte opakování slov' deformuje výuku literární výchovy na středních školách a u žáků literárního cítění," říká Petra Mazancová, učitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. 

Testy jsou v pořádku, říká ministerstvo

Ministerstvo školství však tvrdí, že jsou letošní maturitní testy v pořádku. "Cermat se při jejich vytváření řídí platnými katalogy požadavků, které byly vydány ministerstvem školství. Katalogy z rámcových vzdělávacích programů pro obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou stanovují rozsah vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány u zkoušek společné části maturitní zkoušky," říká Lednová.

Součástí těchto katalogů jsou podle ní příklady testových úloh didaktických testů či třeba zmíněný seznam literárních děl a autorů. O výsledném testu pak ministerstvo mluví jako o dílu odborníků a stojí si za ním. "Soulad didaktických testů a jednotlivých úloh s katalogy požadavků je jedním z kritérií, které posuzuje nezávislá odborná komise ministerstva," dodává Lednová s tím, že v této komisi jsou odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku i didaktiku předmětů z akademické obce a zástupce Národního pedagogického institutu.

Najdou se navíc i učitelé a ředitelé, kteří s podobou letošní státní maturity spokojení byli. "Podle mého názoru byl test vyvážený, bylo v něm poměrně dost úkolů týkajících se praktického využívání jazyka," hodnotí test z českého jazyka Renata Schejbalová, ředitelka pražského gymnázia a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií České republiky.

Řada výtek, které od učitelů zaznívají, podle ní navíc vůbec není na místě. Část učitelů si totiž například stěžuje na již zmíněné seznamy autorů a literárních děl. "Problém je, že ne všichni češtináři ve svých hodinách učí podle seznamu, protože do výuky zařazují i texty současných autorů jak českých, tak světových. Osobně oželím Sládka a raději představím Miloše Urbana," dokládá Lucie Bušová z pražského Gymnázia Na Zatlance.

Jenže takový přístup je podle Schejbalové nezodpovědný. "Pokud některý z učitelů prohlásí, že 'ne všichni češtináři ve svých hodinách učí podle seznamu', nemá za katedrou co dělat," říká Schejbalová. Úkolem střední školy je podle ní mimo jiné příprava na maturitní zkoušku. "Pokud učitel odmítá připravit žáky podle Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky z českého jazyka, záměrně své žáky poškozuje," dodává Schejbalová. 

Podle ní je možné diskutovat o tom, zda má být státní část maturitní zkoušky jednotná pro všechny typy škol, nebo zda musí mít maturitní zkoušku žák toho či onoho oboru. "Ponechat ale maturitní zkoušku pouze na školách je podle mého názoru nesprávné," dodává ředitelka. 

Správné odpovědi

Následující správné odpovědi jsou seřazeny ve stejném pořadí, v jakém  jednotlivé přípajak jsou jednotlivé příklady 

18) A

28) ryzího, Přemyslovců, zpřístupněna, kapli (Za chybu je považováno: a) nenalezení slova s pravopisnou chybou, b) zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy) 

29.1) E 
29.2) B
29.3) A 

2) 2𝑛² + √2 ⋅ 𝑛 + 4

4) 2𝑎 a správný postup řešení

5) y ∈ (9/5; + ∞)

9.1) D𝑓 = (−∞; 1) 
9.2) 𝑥 = −2

10) K = {502} 

7.1) E
7.2) B
7.3) D
7.4) C

24.1) Jan Neruda (Bod lze získat pouze v případě, že je uvedeno jméno i příjmení.
24.2) Povídky malostranské / Malostranské povídky

30) C

32) B

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 3 hodinami

Bayern i v oslabení zvládl bundesligový zápas ve Fürthu a vyhrál 3:1

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v předehrávce 6. kola německé ligy Fürth 3:1, přestože proti nováčkovi hráli takřka celý druhý poločas v oslabení. Po úvodní remíze vyhráli v sezoně páté utkání za sebou a vedou neúplnou tabulku o tři body před Wolfsburgem, který má sobotní zápas k dobru.

Skóre otevřel v 10. minutě Thomas Müller, po půlhodině hry zvýšil na 2:0 Joshua Kimmich. Tři minuty po začátku druhého poločasu ale dostal za ostrý faul červenou kartu Benjamin Pavard a bavorský tým se v deseti na výhru ještě hodně nadřel. Ve vyhrocené atmosféře dostal žlutou kartu v 64. minutě i trenér Bayernu Julian Nagelsmann.

Uklidnění úřadujícím šampionům přinesl v 68. minutě vlastní gól Sebastiana Griesbecka, po němž Bayern vedl už o tři branky. V závěru už jen zkorigoval stav přesnou hlavičkou Cedric Itten.

Aktualizováno před 3 hodinami

Brabec vnímá po debatě o Turówě posun, příští týden se sejde s polským ministrem

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vnímá po pátečním jednání expertních týmů významný posun v některých bodech ohledně polského hnědouhelného dolu Turów. Příští týden, pravděpodobně v pondělí, bude jednat s polským protějškem Michalem Kurtykou, později opět zasednou i odborné týmy.  Polský prezident Duda ke sporu řekl v televizi, že se Polsko nemůže připravit o 7 procent energetického trhu a že vybízí k dialogu.

Podle Česka důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro v pátek podle agentury PAP řekl, že Soudní dvůr Evropské unie neměl v dané etapě sporu o důl Turów právo uložit Polsku pokutu. Spor o Turów před unijním soudem ještě nedospěl k verdiktu. 

Brabec nechtěl být ohledně možné dohody konkrétní. "Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vnímám posun v některých a uvidíme. Nechci konkretizovat," řekl v pátek. "Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který snad bude přijatelný pro obě strany, který snad budou umět schválit obě vlády," doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zdroj: ČTK
Další zprávy