Svět přestává věřit ve schopnosti tržního hospodářství

Radim Klekner Radim Klekner
18. 7. 2012 6:30
Jen Číňané, Němci, Brazilci a Turci mají důvěru v ekonomickou budoucnost své země
Tradiční projev krize ve Španělsku: horníci se dávají na pochod.
Tradiční projev krize ve Španělsku: horníci se dávají na pochod. | Foto: Reuters

Washington - Současná hospodářská krize notně zamávala vírou světa v to, že tržní kapitalismus je schopen zajistit většině populace slušné živobytí.

Prakticky ve všech zemích, v nichž se washingtonské Pewovo výzkumné centrum dotazovalo lidí na jejich názory na další ekonomický vývoj ve světě, převažovaly negativní odpovědi.

Výjimku tvořily pouze Čína, která díky extrémně levné pracovní síle vykazuje již několik let po sobě hospodářský růst na úrovni 8-10 procent HDP, ekonomicky tradičně silné Německo a prudce se rozvíjející Brazílie a Turecko s nebývale nízkým počtem lidí bez práce.

Budoucnost své země tak vidí růžově 86 procent dotazovaných Číňanů, 73 procent Němců, 65 procent Brazilců a 57 procent Turků.

Ale pouze 31 procent Američanů, kteří se stále nevzpamatovali z důsledků krachu velkých finančních institutů z let 2008-2009, 16 procent Čechů, na něž začíná tvrdě doléhat recese, šest procent Italů a Španělů a dvě procenta Řeků čelících vidině státního bankrotu.

Jinak je tomu v ohledu na osobní ekonomickou situaci. S tou je spokojeno 69 procent Číňanů, 73 procent Němců, padesát procent Čechů a 31 procent Američanů.

Jen těsná nadpoloviční většina ještě věří v kapitalismus

O celkovém stavu mysli vybraného vzorku světové populace, na němž Pewovo centrum provádělo svůj výzkum, ale mnohem více vypovídá to, jak se občané jednotlivých zemí dívají na ekonomický systém, který jim zajišťuje každodenní chléb.

Čím dál více lidí se za současné recese ocitá na ulici.
Čím dál více lidí se za současné recese ocitá na ulici. | Foto: Reuters

Pouze ve třinácti z celkového počtu 21 zemí se totiž našla alespoň prostá většina respondentů, která byla ochotna připustit, že tržní hospodářství poskytuje lidem náležité podmínky k životu. V Číně to bylo 74 procent dotazovaných, ve Spojených státech 67, v Česku 50, v Řecku 44 a v Japonsku 38 procent těch, jichž se Pewovo centrum dotazovalo.

U Čechů klesla víra v kapitalismus oproti předchozímu průzkumu z roku 2008 o devět procent, u Španělů o dvacet a u Italů dokonce o 23 procent.

S tím, kam se ubírá jejich země je spokojeno 82 procent Číňanů, 53 procent Němců, 29 procent Američanů, 14 procent Čechů a dvě procenta Řeků. A pouze v pěti zemích (Brazílii, Číně, Tunisku, USA a Mexiku) se našla nadpoloviční většina, která věří, že se všeobecné podmínky v jejich vlasti zlepší.

Na vině jsou jako již tradičně vlády, které jsou v daných zemích u moci. Myslí si to alespoň 67 procent Britů, 70 procent Němců, 87 procent Řeků a 91 procent Čechů.

Pewovo centrum provádělo svůj výzkum v období od 17. března do 20. dubna tohoto roku mezi 26 210 občany z uvedených 21 zemí.

Názory Aktuálně.cz

Názory - co vy na to?

Sledujte nás na:

 

Právě se děje

Další zprávy