Dokument: Co přesně napsal Putin evropským státníkům?

ČTK ČTK
10. 4. 2014 20:12
Přečtěte si plné znění dopisu Vladimíra Putina evropským státníkům.
Vladimír Putin.
Vladimír Putin. | Foto: Reuters

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin rozeslal ve čtvrtek dopis evropským státníkům, v němž varoval před zastavením dodávek plynu Ukrajině s možným dopadem na tranzit do Evropy. Mezi osmnácti adresáty byl i český prezident Miloš Zeman. V neoficiálním překladu ČTK přinášíme plný text dopisu, jak ho publikovala agentura ITAR-TASS:

V posledních měsících se ukrajinské hospodářství prudce rozpadá. Prohlubuje se propad v průmyslu i ve stavebnictví. Roste rozpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav ve valutové sféře, k negativní obchodní bilanci se připojil odliv kapitálu ze země. Hospodářství Ukrajiny se blíží k bankrotu, k zastavení výroby a k výbušnému růstu nezaměstnanosti.

Rusko a státy Evropské unie jsou největšími obchodními partnery Ukrajiny. Vycházejíce z toho jsme se na lednovém summitu Rusko-EU domluvili s našimi evropskými partnery na konzultacích o rozvoji ukrajinské ekonomiky s ohledem na respektování zájmů Ukrajiny i našich zemí při formování mezinárodních svazků s její účastí. Žádné pokusy ruské strany zahájit reálné konzultace ale výsledky nepřinesly.

Místo konzultací slyšíme výzvy ke snížení smluvních cen za ruský plyn, které prý mají "politický charakter". Vzniká dojem, že evropští partneři chtějí na Rusko jednostranně přenést následky ukrajinské hospodářské krize.

Od prvního dne existence nezávislé Ukrajiny podporovalo Rusko odolnost ukrajinské ekonomiky a dodávalo jí plyn za sníženou cenu. V lednu 2009 byl za účasti premiérky Julije Tymošenkové podepsán kontrakt na nákup a prodej zemního plynu v letech 2009-19, který upravoval dodávku a platby za plyn a zaručoval jeho hladký tranzit přes ukrajinské území. Tento kontrakt Rusko přesně dodržuje. Ministrem paliv a energetiky byl ostatně tehdy Jurij Prodan, který stejnou funkci zastává i dnes v kyjevské vládě.

Objem zemního plynu dodávaného na Ukrajinu v souladu s touto smlouvou v letech 2009-14 (první kvartál) činil 147,2 miliardy krychlových metrů. Chtěl bych zvlášť zdůraznit, že "konstrukce ceny" zakotvená ve smlouvě se od těch dob ani jednou neměnila. A Ukrajina až do srpna roku 2013 řádně platila za plyn v souladu s touto konstrukcí.

Jiná věc je, že už po podpisu smlouvy Rusko poskytlo Ukrajině celou řadu bezprecedentních půjček a slev na cenu plynu. Je to sleva podle "charkovských dohod" z roku 2010, která byla poskytnuta jako záloha na budoucí nájemní platby za pobyt černomořské flotily počínaje rokem 2017. Dále sleva na cenu za plyn nakupovaný pro ukrajinské chemické podniky. Sleva platná od prosince 2013 na dobu jednoho kvartálu dohodnutá v souvislosti s kritickým stavem ukrajinské ekonomiky. Počínaje rokem 2009 tyto slevy v souhrnu činily 17 miliard dolarů USA. K tomu je třeba připočíst ještě 18,4 miliardy dolarů USA, což jsou za sankce za neodebrání minimální roční kvóty plynu (take-or-pay), které Ukrajina nezaplatila.

Rusko tak za poslední čtyři roky sníženými cenami za plyn subvencovalo ukrajinské hospodářství v objemu 35,4 miliardy dolarů USA. Kromě toho v prosinci roku 2013 Rusko poskytlo Ukrajině půjčku tři miliardy dolarů USA. Tyto velmi značné finanční zdroje měly podpořit stabilitu a platební schopnost ukrajinské ekonomiky, měly zachovat pracovní místa a zaměstnanost. Zdůrazňuji, že kromě Ruska nikdo nic takového nedělal.

A co evropští partneři? Místo reálné podpory Ukrajiny jen deklarace o záměrech. Sliby bez reálných skutků. Evropská unie využívá ukrajinské hospodářství jako zdroj potravinářských surovin, kovů a minerálních zdrojů a zároveň jako trh pro odbyt hotové produkce ve vysokém stupni zpracování (strojírenství, chemie). Vytváří přitom deficit obchodní bilance Ukrajiny za víc než deset miliard dolarů USA. To jsou téměř dvě třetiny celkového deficitu běžných operací Ukrajiny v roce 2013.

Krize ukrajinského hospodářství, v mnohem vyvolávaná nerovnováhou obchodu se zeměmi EU, silně negativně dopadá na plnění smluvních závazků Ukrajiny při dodávkách ruského plynu. Gazprom nepředkládá a nechystá se předkládat žádné další podmínky ve srovnání s těmi, které obsahuje kontrakt z roku 2009. Týká se to i smluvní ceny za plyn, která se vyměřuje v přísném souladu s dohodnutou cenovou konstrukcí. Rusko už ale nesmí a nemůže nést samo břemeno podpory ukrajinského hospodářství tím, že Ukrajině poskytuje slevy na plyn a promíjí dluhy. Rusko fakticky svými dotacemi vyrovnává deficit Ukrajiny v obchodu s členskými zeměmi EU.

V letošním roce měsíc po měsíci roste zadlužení společnosti Naftogaz Ukrajiny za dodávaný plyn. V listopadu a prosinci 2013 to bylo 1451,5 milionu dolarů USA, v únoru 2014 dalších 260,3 milionu, v březnu ještě 526,1 milionu. Upozorňuji Vás, že v březnu ještě platily ceny se slevou - 268,5 dolaru USA za tisíc krychlových metrů. A dokonce ani při této ceně Ukrajina nezaplatila ani jediný dolar!

V těchto podmínkách bude Gazprom v souladu s články 5.1.5, 5.8 a 5.3 platné smlouvy nucen přejít na platby za dodávky plynu předem, a budou-li platební podmínky porušeny, úplně nebo částečně dodávky plynu zastavit. Jinými slovy - bude dodávat jenom tolik plynu, kolik ukrajinská strana zaplatí měsíc předem.

Je to nepochybně krajní opatření. Uvědomujeme si, že zvyšuje riziko neoprávněného odběru plynu, který přes ukrajinské území směřuje k evropským odběratelům. A že může zkomplikovat tvorbu zásob plynu na Ukrajině nutných pro zajištění jeho spotřeby pro podzimní a zimní období. Aby byl zaručen hladký tranzit plynu, je třeba už v nejbližší době zahájit čerpání 11,5 miliardy krychlových metrů plynu do ukrajinských podzemních zásobníků - a k tomu jsou zapotřebí platby v řádu pěti miliard dolarů USA.

Vzhledem k tomu ale, že naši evropští partneři jednostranně odmítli společné akce k vyřešení hospodářské krize na Ukrajině a dokonce i konzultace s ruskou stranou, nemá Rusko žádnou jinou možnost.

Východisko ze vzniklé situace může být jen jediné. Uspořádat okamžité konzultace na úrovni ministrů hospodářství, financí a energetiky s cílem vypracování koordinovaných akcí ke stabilizaci ukrajinského hospodářství a k zajištění dodávek ruského plynu a jeho tranzitu v přísném souladu se smluvními podmínkami. A co nejrychleji zahájit koordinované konkrétní akce. K tomu vyzýváme naše evropské partnery.

Rusko je rozhodně připraveno i k účasti na stabilizaci a obnově ukrajinské ekonomiky. Ne ovšem jednostranně, ale v podmínkách parity s našimi evropskými partnery. S přihlédnutím k faktickým investicím a výdajům, které po dlouhou dobu jednostranně zajišťovalo Rusko při podpoře Ukrajiny. Jen takový přístup, jak se domníváme, je spravedlivý a vyvážený. A jen on povede k úspěchu.

 

Právě se děje

Další zprávy