Kvůli Home Creditu tvoří UK pravidla pro dárce. Nesmí poškodit naše jméno, zní návrh

Jan Horák Jan Horák
28. 1. 2020 6:23
V pondělí obdrželo kolegium rektora Univerzity Karlovy dvojici materiálů, které upravují pravidla pro přijímání sponzorských darů a uzavírání partnerské spolupráce. Smyslem dokumentů je, aby univerzita vtělila zmíněné regule do svých předpisů. Materiály jsou reakcí na kritiku zevnitř akademické obce, která se snesla na vedení univerzity za uzavření spolupráce s úvěrovou společností Home Credit.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (vlevo) při podpisu partnerské smlouvy s Home Creditem, firmu zastupoval byznysmen Jiří Šmejc.
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (vlevo) při podpisu partnerské smlouvy s Home Creditem, firmu zastupoval byznysmen Jiří Šmejc. | Foto: PPF Group

"Univerzita se dále zavazuje, že s ohledem na prestiž, se kterou je spolupráce s univerzitou spojená, každou potenciální spolupráci individuálně posoudí. Spolupráce se subjektem nesmí ohrožovat nezávislost a dobré jméno univerzity," stojí mimo jiné v dokumentu Obecná kritéria Univerzity Karlovy pro sponzorskou a partnerskou spolupráci, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Dokument je s dalším navazujícím materiálem výstupem z pracovní skupiny, již loni v říjnu zřídil akademický senát univerzity. O jejím ustavení rozhodl po prudké reakci části akademiků na uzavření partnerství s firmou Home Credit, která nabízí spotřební půjčky a expanduje hlavně v Číně. Vysoká škola od ní měla inkasovat během tří let celkem 1,5 milionu korun. Po vzrušené diskusi na univerzitní půdě o smyslu takového spojení firma od kontraktu ustoupila.

Původní dohoda ukázala na slabinu, kterou univerzita v tomto ohledu trpí. Schází jí systém kontroly pro přijímání sponzorských darů. Úlohou skupiny bylo takové regule navrhnout. "Naší hlavní snahou bylo zabránit poškození dobrého jména univerzity a zásahům do svobody bádání. Nejdůležitější bylo, aby nemohlo docházet k ovlivňování tvůrčí činnosti," přiblížil Aktuálně.cz hlavní motiv snažení skupiny její člen Jan Pačes z přírodovědecké fakulty.

Skupina zasedla čtyřikrát, naposledy se její členové potkali 7. ledna. Hlavní úkol splnila. V prvním materiálu stanovila kritéria pro spolupráci univerzity se sponzory a partnery. Druhý dokument navrhuje vytvoření komplexního řádu, jenž by regule uvedl do praxe. Členem skupiny je třeba respektovaný akademik Jiří Přibáň z Univerzity v Cardiffu, prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka nebo člen kolegia rektora Michal Zima.

Skupina navrhla zřídit nadační fond univerzity

"Mělo by se to promítnout do nastavení procesů, podle kterých se bude spolupráce s partnerem či sponzorem projednávat, jaký orgán univerzity se tím bude zabývat a jaká práva a povinnosti má v takovém případě sponzor a univerzita," popsala Aktuálně.cz smysl práce skupiny její členka Kateřina Kňapová z filozofické fakulty. Univerzita podle ní potřebuje na poli přijímání darů a vyhledávání nových finančních zdrojů profesionalizaci.

V rámci prvního dokumentu navrhla skupina sedm regulí, jimiž by se měla univerzita řídit. Jednou z nich je, že partnerství má být v souladu s hodnotami univerzity. Podle skupiny se vysoká škola musí také zdržet spolupráce s politickými stranami a hnutími. Současně má požadovat od partnera záruky, že jeho aktivity "nejsou spojeny s aktivitami spojenými s násilím nebo potlačováním lidských práv a svobod".

Žádné potlačování práv, odsouzení a politické strany

"Nepřekročitelným základem všech forem takové spolupráce a sponzorství musí být akademická svoboda zaručující nezávislou, nestrannou a kritickou vědeckou činnost, která nesmí být jakkoliv omezena či ovlivněna komerčními, politickými ani ideologickými zájmy sponzorů nebo partnerů," stojí v preambuli dokumentu, jenž určuje sedm základních principů Univerzity Karlovy pro partnerskou spolupráci s komerčními subjekty. 
Přinášíme vybrané z nich: 

  • Univerzita podporuje spolupráci se subjekty za předpokladu, že je tato spolupráce v souladu s jejími hodnotami, strategickými cíli a finančními potřebami. 
  • Univerzita bude požadovat od subjektu, se kterým navazuje spolupráci, včetně finančního plnění, záruky, že jeho finanční prostředky jsou transparentní s jasně doložitelným původem, nepocházejí z protizákonné činnosti a že činnosti subjektu nejsou spojeny s aktivitami spojenými s násilím nebo potlačování lidských práv a svobod.
  • Univerzita nebude spolupracovat se subjektem, který byl za dobu posledních pěti let pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo vede právní spor s univerzitou.
  • Univerzita klade důraz na transparentní majetkovou strukturu subjektů, se kterými navazuje spolupráci.

Druhý dokument doporučuje konkrétní kroky, které by vedly k vytvoření souhrnného systému pro vyhledávání, příjímání a správu nových finančních zdrojů. Skupina navrhuje, aby univerzita pro jeho vytvoření zahájila konzultace na téma fundraisingu s neziskovými organizacemi i vlastními fakultami. Také žádá vytvoření minimálních standardů pro podobu sponzorské smlouvy. Jedním z podnětů je i zřízení nadačního fondu univerzity.

"Fond by sloužil k tomu, když bude chtít sponzor darovat peníze univerzitě, ale nebude žádat jejich využití na něco konkrétního. Univerzita s penězi naloží, jak uzná za vhodné," vysvětlila význam fondu Kňapová. Fond by podléhal správnímu orgánu, kde by zasedli zaměstnanci, studenti i významní absolventi. "Dárce bude mít jistotu, že s penězi bude dobře naloženo. Univerzita zase bude mít jistotu, že dárce neovlivňuje její tvůrčí činnost," dodal Pačes.

Nebudeme se navzájem kritizovat

Skupina ve svých návrzích vycházela z příkladů v zahraničí. Studovala fundraisingové strategie evropských i světových univerzit, v tomto ohledu díky své praxi a kontaktům sehrál důležitou roli Jiří Přibáň. Závěrečné návrhy skupiny obdržel uplynulý pátek akademický senát, materiál vzal na vědomí. Předseda senátu František Zahálka ho pak v pondělí předložil kolegiu rektora.

"Vedení UK s dokumenty souzní a považuje je za podnětné, materiál bude projednán vedením univerzity, vedením fakult a odpovídajícími pracovními komisemi senátu," sdělil Aktuálně.cz mluvčí univerzity Václav Hájek k ukončení hlavních aktivit pracovní skupiny, na což upozornil Deník N. Doplnění návrhů, jejich začleňování do univerzitních regulí a vznik profesionálního útvaru pro fundraising by mohly podle člena komise Pačese trvat několik měsíců.

Rektor Zima podepsal partnerskou smlouvu s Home Creditem loni v září. Učinil tak bez vědomí akademického senátu, obě strany o uzavření dohody informovaly až o několik dní později. Home Credit se na základě kontraktu měl stát na tři roky hlavním partnerem univerzity, nejstarší vysoká škola u nás za to měla inkasovat 1,5 milionu korun. Krátce po zveřejnění smlouvy se ale kriticky ozvala část akademické obce univerzity.

Kritikům vadilo, že těžiště byznysu má Home Credit v komunistické Číně. Zpochybňovali také sociální odpovědnost firmy. Nesouhlas vyvolala smlouva i pasáží, podle níž se obě strany zdrží všeho, co "by mohlo poškodit dobré jméno a pověst stran". Mnozí v tom viděli hrozbu pro svobodné bádání. Home Credit 10. října oznámil odstoupení od kontraktu. "Nechceme být nadále vtahováni do iracionálních debat o smyslu naší spolupráce," vysvětlil mluvčí firmy Milan Tománek.

 

Právě se děje

před 16 minutami

Ve věku 69 let zemřel francouzský herec a scenárista Jean-Pierre Bacri. Držitel několika francouzských filmových cen podlehl rakovině

Ve věku 69 let zemřel francouzský herec a scenárista Jean-Pierre Bacri. Stanici BFM TV to oznámil umělcův agent. Držitel několika francouzských filmových cen César Bacri podlehl rakovině.

Bacri se narodil v roce 1951 na severu Alžírska. Na začátku 60. let se s rodinou přestěhoval do Francie, na stříbrném plátně i na divadelních prknech se poprvé objevil v 80. letech. V této době se setkal také se svou pozdější partnerkou, režisérkou a scenáristkou Agnès Jaouiovou, s níž spolupracoval na řadě divadelních her a filmů. Jejich poslední snímek - komedie Place publique (Veřejné místo) - byla do francouzských kin uvedena v roce 2018.

V 90. letech získal společně s Jaouiovou první divadelní Moliérovu cenu a za scénář ke komedii režiséra Alaina Resnaise Smoking/No Smoking (Kouření/Zákaz Kouření) také Césara. Tuto cenu za scénář získal ještě několikrát, jednoho Césara dostal za nejlepšího herce ve vedlejší roli.

Zdroj: ČTK
před 18 minutami

Šest členů rady vlády pro Romy kritizuje ombudsmana za postoj ke strategii integrace. Křeček cíleně podkopává důstojnost Romů i svého úřadu, uvedli

Zdroj: ČTK
před 55 minutami

Svět knihy bude v červnu, pořadatelé jsou připraveni testovat návštěvníky

Po loňském zrušeném ročníku veletrhu Svět knihy Praha jej pořadatelé chtějí letos uspořádat od 10. do 13. června, tedy o měsíc později, než bývá zvykem. Akce by se měla konat jako tradičně v Průmyslovém paláci na Výstavišti v pražských Holešovicích. Maximum literárního programu však organizátoři plánují přesunout mimo palác, aby eliminovali úzký kontakt mezi návštěvníky. Pořadatelé jsou také připraveni provádět na místě antigenní testy.

Čestným hostem má být Francie. Zvláštní pozornost má být dopřána i Polsku, které se mělo zúčastnit loňského zrušeného ročníku.

Zdroj: ČTK
Další zprávy