Sobota na sjezdu: ČSSD odchází se staronovým vedením

Martina Machová Martina Machová, Jakub Novák
16. 3. 2013 13:47
Aktuálně.cz přináší online přenos z dění druhého dne 37. sjezdu ČSSD v Ostravě
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Ostrava - ČSSD má po sobotní části 37. sjezdu kompletní a částečně obměněné vedení.

Poslední neobsazený post místopředsedkyně získala s velmi těsným výsledkem 292 hlasů senátorka Alena Gajdůšková.

Kromě Jiřího Dienstbiera, kterého nahradil plzeňský hejtman Milan Chovanec, tak vedení sociální demokracie nedobrovolně opustila také Marie Benešové.

Delegáti na ostravském sjezdu hlasovali také o změnách stranických stanov - ty nejprve zamítli a později schválili, i když v mírně upravené podobě.

Schválené změny stanov zavádí například opatření proti tzv. velrybářům, nově nastavují genderové kvóty, nebo umožňují škrtat ve volebních kandidátkách.

Po pátečním usmíření s bývalým předsedou a současným prezidentem Milošem Zemanem zbylo v sobotní části sjezdu na delegáty mimo jiného schvalování programových priorit a dalších rezolucí - všechny byly prakticky beze zbytku schváleny. Návrh na zrušení tzv. Bohumínského usenesení, tedy zákaz koaliční spolupráce s komunisty na vládní úrovni, delegáti zamítli.

Podívejte se: Miloš Zeman u svých úhlavních přátel

Jednání delegátů během druhého dne 37. sjezdu ČSSD jsme pro vás sledovali online:

37. sjezd ČSSD v Ostravě končí. Děkujeme našim čtenářům za pozornost a přejeme hezký den!

13:30 - Sjezd odmítl zrušit tzv. Bohumínské usenesení, tedy zákaz koaliční spolupráce s komunisty na vládní úrovni - pro jeho zrušení bylo pouze 9 delegátů.

13:21 - Delegáti schválili programové priority.

 

13:13 - Posledním stínovým ministrem - ministrem průmyslu a obchodu je Petr Kajnar. "Bez průmyslu se neobejdeme, proto ho budeme muset podporovat - nelze žít jen z cestovního ruchu nebo výsledků výzkumu v nanotechnologiích. Existují účinná krátkodobá opatření - například ekonomická diplomacie a její postavení na úroveň diplomacie politické, to lze udělat okamžitě, stejně jako posílení České exportní banky. Musíme resuscitovat CzechInvest - nejrozvinutější země mají takové agentury pro podoru přilákání investorů. Střednědobá opatření - transformace ministerstva průmyslu a obchodu na ministerstvo hospodářství, nejde do dělat mezirezortně. Musíme zajistit fiskální a legislativní stabilitu, nesmíme dělat revoluce - navíc musíme snížit byrokracii - pro stavební povolení musíme učinit 31 kroků, průměr OECD je poloviční. Další věcí jsou výdaje na terciární vzdělávání - naše školství je lepší, než kolik do něho vkládáme peněz. Žádná země, která dává málo peněz do školství, na tom nění dobře. Všichni průmyslníci říkají, že základním předpokladem rozvoje je kvalifikovaná pracovní síla. Další reformy školství musí jít ruku v ruce s potřebami průmyslu," uvedl Kajnar. "Co se týče dostavby Temelínu, musíme si říct, zda to vůbec potřebujeme," dodal.

13:06 - Michaela Marksová - Tominová, stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti. "Některá témata jsou menšinová - nicméně jsme sociální demokraté a demokratky a nemůžeme na taková témata rezignovat. Mnoho oblastí se týká žen a právě na ně bychom se specificky měli před volbami zaměřit. Důvodem je fakt, že podle analýz dopadají na ženy škrty Nečasovy vlády. Jendím z dalších bodů je problematika vyloučených lokalit. Naši politici a političky nesmí jako sociální demokraté v tomto ohledu rezignovat na sociálně demokratické myšlenky - zde by se měl více angažovat stát na centrální úrovni, například zákonem o agentuře proti sociálnímu vyloučení," řekla stínová ministryně.

Foto: Ludvík Hradilek

13:01 - Milan Chovanec, stínový ministr dopravy: "Doprava by měla být o rozumu a sloužit této společnosti. Nebudu mluvit o současném stavu tohoto rezortu, to je potřeba řešit v odborných kruzích," řekl v úvodu. Kromě toho zejména vyzval k vnitrostranické diskuzi týkající se problematiky dopravy.

12:57 - "Mám promluvit o nefungujícím rezortu kultury - funguje pouze na zakázku. Když má udělat pořádný zákon, tak ho výbory nepřijmou. Ještě se nikdy nestalo, aby výbory nepřijaly rozpočet tohoto ministerstva. Paní ministryně je "vtipná"; toto ministerstvo je mrtvé. Říká se, že není potřeba - ale tato kultivovaná země potřebuje takové ministerstvo, kde ale nutně nemusím být já. Máme právo vzít si tým na vedení takového ministerstva - a takový tým s mezinárodními zkušenostmi máme," prohlásil stínový ministr kultury Vítězslav Jandák.

Foto: Ludvík Hradilek

12:52 - Předstoupila mluvčí stínové vlády pro vědu a výzkum Alena Gajdůšková. "Věda je základem rozšiřování našeho vědění a pokroku v naší zemi - takové místo musí mít a takové místo jí v sociální demokracii přikldádáme. S vědeckou komunitou i vysokými školami jsme se shodli na tom, že musí být financovány ve třech oblastech - vědy o nás, společenské vědy a tak dále, na tom stojí rozvoj naší kultury; dále to jsou strategické oblasti - energetika, potravinářství, vodohospodářství; za třetí to jsou naše silné oblasti - biotechnologie, nanotechnologie, jaderný výzkum a další obory, kde máme skvělé vědce. Vzdělávání i věda je během na dlouhou trať - odmítáme řešení, která vedou ke korupci a tunelování zdrojů této země. Musíme se zaměřit na dlouhodobé cíle a dobře využít každou vloženou korunu. Na tom se svým týmem pracuji a jsem ráda, že jsme získali akademiky pro svou podporu," uvedla v projevu Gajdůšková.

12:48 - Před delegáty předstoupil stínový ministr zdravotnictví Jan Žaloudík. "Lékařů je 30 tisíc, sester a dalších pracovníků je 120 tisíc - dříve Julínek a nyní Heger končí na tom, že s tímto potenciálem neumí spolupracovat. Představuji 4 své pilíře - struktura - musíme najít odvahu a najít, co je zbytné a co je nezbytné; děkuji hejtmanům za záchranu krajských nemocnic; financování - zde zejména pravidelná kontrola hospodaření s pojistným; vzdělávání - to je nejdůležitější - a nakonec legislativa.

12:44 - Mluví stínový ministr pro místní rozvoj Petr Hulínský. "Toto ministerstvo rezignovalo na regionální rozvoj. Měli bychom se zamyslet nad jeho funkcí. Neměl by být spojen pouze s evropskými fondy, musí být spojen s kraji a podílet se na rozvoji regionů. Jednou z našich priorit bude podpora bytové politiky - ta je také součástí jedné z připravených rezolucí," dodal Hulínský

Foto: Ludvík Hradilek

12:38 - Na řadě je stínový ministr životního prostředí Jiří Zimola. "Obnovitelné zdroje jsou zdroji budoucnosti - buďme jejich jednoznačnými zástupci. Další je ochrana ovzduší - trestejme velké znečišťovatele; břidlicový plyn - dělá si tato vláda legraci? Jeho zásoby jsou nejasné a těžba nebezpečná a ohrožující. Co se týče odpadů, začneme se bavit o jejich energetickém využití? Vše, co nás obklopuje je naše životní prostředí, neexperimentujme, ale poslouchejme zkušené," řekl jihočeský hejtman.

12:30 - Hovoří Jiří Dienstbier, stínový ministr spravedlnosti. Přichází z tématikou exekucí a v souvislosti s tím zmiňuje například praxi dopravních podniků a byznysu kolem vymáhání částek za pokuty. "Druhé velké téma je amnestie - nejde teď o nemravný článek dvě, ale část, která měla uvolnit česká vězení. Vyprázdnění kriminálů nic nezmění, ti lidé se tam beze změn v trestní politice po dvou, třech letech zase vrátí. Prosazení vize silného sociálního státu je jedním z preventivních opatření. Vězni by také měli pracovat. Další věcí je nevěznění kvůli každé věci - jedním z takových příkladů je například trest za neplacení výživného, takový trest ztrácí smysl, bez práce není tento člověk schopen platit výživné vůbec. Další věcí je například rekodifikace občanského práva - řada ze zásadnách předpisů není ještě dotažena nebo chybí, což vyvolá mnoho problémů," uvedl ve své řeči Dienstbier. Zabýval se také soudní samosprávou.

Foto: Ludvík Hradilek

12:25 - Na řadě je Ivana Stráská, stínová ministryně práce a sociálních věcí. Ta chce provést revizi všech předpisů a veřejných zakázek za poslední 4 roky a převést dotační řízení na kraje, za jasných podmínek a částek. Plánuje mimo jiné obnovit plnou valorizaci důchodů, zrušit sKarty, změnit způsob přehodnocení příspěvku na péči, posílit aktivní politiku zaměstnanosti, zavést přímou podporu zaměstnávání absolventů nebo schválit zákon o sociálním podniku. Dalším krokem má být také vytvoření politik zaměstnanosti matek na zkrácené úvazky.

12:17 - Pokračuje Marcel Chládek. "České školství je děravým kyblíkem - peníze směřují na předražené projekty - naším úkolem bude zalátání děr a teprve potom nalití potřebných prostředků. Také nesmíme podceňovat předškolní vzdělávání, musíme prosadit poslední předškolní rok povinně a bezplatně. Peníze na vzdělávání jsou - podívejte se na nevyčerpané peníze, které vrátíme do Bruselu. Dalším problémem je propojení mateřských i základních škol - je potřeba zavedení standardů, které by byly všude stejné. Stát musí také podpoři technické a učňovské školství. Každý kraj musí také podpořit ty "své" obory. Otevření školného nebo zápisného je Pandořinou skříňkou, o níž se nikde nepotvrdilo, že by zlepšilo úroveň vysokého školství - kdo chce platit školné, ať jde na soukromou vysokou školou.Další věcí je vzdělávání učitelů - ti nejsou připraveni na reálnou praxi. Opomíjenou oblastí jsou také nepedagogové - také ti jsou nedílnou součástí vzdělávacího systému - přitom žijí z almužen, nad tím se musíme pozastavit. Klíčové je potom klima na školách. Nefunguje trojúhelník škola-rodina-žák. České školství je v krizi, ale sociální demokracie má recept a z té krize ho vyvede," pronesl Chládek

12:05 - Vystoupí stínový ministr školství Marcel Chládek. Je však přerušen Martinem Starcem kvůli hlasování o stanovách. Bohuslav Sobotka navrhuje vypuštění (nakonec) čtyřech částí. Pro vypuštění byla velká většina delegátů. V následném hlasování došlo ke schválení upraveného návrhu změn en bloc počtem 453 delegátů, což představuje více než tři pětiny přítomných. Proti byli 2 delegáti, 11 se zdrželo.

Foto: Ludvík Hradilek

12:02 - Martin Starec uvede změny ve stanovách, které budou vypuštěny. Část delegátů ale obědvá. Jde celkem o tři změny, se kterými navrhovatel souhlasil.

11:58 - "Porada předsedů krajských organizací se shodla na tom, že budeme hlasovat o vrácení se k návrhům změn ve stanovách. Sporné části - problémy, které s tím má pražská organizace - stanov budou vypuštěny ještě před hlasováním a poté by bylo opět možné hlasovat en bloc," řekl Bohuslav Sobotka.

11:53 - Jako další vystupuje stínový ministr financí Jan Mládek. "Naší vlajkovou lodí je progresivní daň z příjmů fyzických s horní hranicí 38 % z hrubé mzdy a zrušíme zároveň tzv. superhrubou mzdu; daň z právnických osob zvýšíme z 19 na 21 procent, v některých sektorech (telekomunikace, elektronika) dojde také k dalšímu navýšení daňové zátěže. Druhý pilíř musíme zrušit či alespoň marginalizovat. Jednou z priorit bude boj proti švarcsystému - respektive parazitování některých zaměstnavatelů na zaměstnancích. Zavedeme registrační pokladny a podpoříme to loterií, jako na Tchaj-wanu," uvedl Mládek.

11:47 - Vystupuje stínový ministr vnitra Jeroným Tejc. "Jednou z priorit bude podpora hasičů. Integrovaný záchranný sbor je dlouhodobě podfinancován. Ve sněmovně jsme přišli s návrhem, že by mělo jako v jiných zemích platit, aby pojišťovny vybírající poplatky za povinné ručení, odvedly část těchto poplatek hasičům. Navrhli jsme, aby tento odvod byl 3% - na Slovensku došlo k 8% nárůstu bez toho, aby se to projevilo ve výši povinného ročení. Pojišťovny ročně vyberou o deset miliard korun více, než vyplatí. Pokud by pojišťovny k nějakému zvýšení přistoupili, mohli bychom zavést možnost, aby takové povinné ručení nabízela například Česká pošta, jako státní podnik," představil Tejc jednu ze svých priorit.

11:44 - "Je mi líto, že neprošel návrh na změnu stanov, byl bych rád, kdybychom se k nim vrátili a hlasovali o jednotlivých změnách," uvedl předseda Bohuslav Sobotka před delegáty.

11:40 - Začaly výstupy členů stínové vlády. Prvním je stínový ministr zemědělství Michal Hašek, který před delegáty velmi hlasitě hájí české a moravské potraviny. Hašek zkritizoval Nečasovo vyjednávání v Bruselu, kde premiér nechal převést velkou část prostředků na obnovu a rozvoj venkova do jiných oblastí. "Uděláme vše, aby tu lidé měli národní řetězec, kde by našli tuzemské potraviny," řekl Hašek.

11:30 - Předseda volební komise oficiálně potvrdil zvolení Aleny Gajdůškové místopředsedkyní strany. Bylo odevzdáno 583 hlasů, 570 bylo platných. Kvórum tedy představovalo 292 hlasů. Marie Benešová získala 256 hlasů, Gajdůšková potom těsných 292 hlasů.

11:30 - Lubomír Zaorálek delegátům představil programové priority ČSSD. "Chybí tu však ještě například idea budování státu. V současné době čelíme rozkladu státních institucí - úřady práce, CzechInvest či ministerstva - proto bude tato část ještě doplněna. V této chvíli je nejdůležitější dát lidem práci a zajistit růst mezd, aby je nesežrala inflace. Lidé také musí vědět, že když dojde k nějaké tragédii, bude tu stát, který lidem v takových chvílích pomůže. Stát musí být vstřícný a garantovat určitou úroveň služeb. Musíme také říct, že je tu klíčová role vzdělání a kultury - bez udržení úrovně vzdělání neudržíme dobrou konkurenceschopnost země," řekl v úvodu Zaorálek.

Foto: Ludvík Hradilek

11:21 - Velmi těsným výsledkem se podle neoficiálních informací stala místopředsedkyní strany nově Alena Gajdůšková.

10:19 - Delegáti zamítli změny stanov (je jich celkem 25) - ty měly mimo jiné posílit pozici centrálního vedení při sestavování volebních kandidátek, více svázat regiony v přijímání nových členů a také stanovit nové genderové kvóty. Zaváděly opatření proti tzv. velrybářům (tedy proti masovému a účelovému nabírání členů).

Vedení strany by také nově mělo možnost zasahovat do kandidátek, například vylučováním nežádoucích kandidátů.

Nově by na jedné stranické schůzi mohlo být přijato jen 10 uchazečů najednou, místní organizace by mohla mít nanejvýš 150 členů. Více najdete v deníku Insider.

K dalšímu hlasování o stanovách však v sále nebyl dostatek delegátů - ke hlasování je potřeba přítomnost tří pětin všech pozvaných, což představuje 387 delegátů.

"Mělo se to hlasovat v pátek, dokud tady byli všichni. Praha je proti, protože se bojí," okomentoval to jeden z přítomných delegátů.

Vůle k prosazení změn stanov však chyběla i u mnoha dalších organizací. Situace byla dokonce taková, že před hlasováním o o změnách ani nevystoupil předseda Bohuslav Sobotka, který za změnami stojí.

Foto: Ludvík Hradilek

9:48 - "Zasedáte v době, kdy každá země hledá způsoby, jak se vyrovnat s krizí. My jsme na Slovensku ve vládě a proto mi dovolte podělit se o své zkušenosti s konsolidací financí a podpory hospodářství. Mimořádně důležitá je vnitřní stabilita sociální demokracie na Slovensku, díky tomu jsme schopni odolávat obrovským tlakům. Druhá zásada je převzetí odpovědnosti také za nepopulární rozhodnutí, třetí zásadou je, že žijeme v době, kdy jsou levicováý rozhodnutí důležitější více než kdykoliv jindy. Nedá se jít pouze cestou úspor a škrtů. Nebudeme zvyšovat DPH a zdražovat, odmítám, aby důsledky krize nesli na svých bedrech obyčejní lidé. Zvýšili jsme daně právnických osob z 19 na 23 % nebo progresivní zdanění osob s příjmy přesahujícími 3 tisíce eur. Dohoda o pracovní činnosti jsou dobrým nástrojem, který byl ale zneužívaný, proto jsme ho ponechali v případě studentů a důchodců," řekl ve svém projevu Robert Fico a byl během své řeči několikrát odměněn potleskem. Zdůrazňoval mimo jiné také nutnost zpřísnění výběru daní a velký objem peněz, o který kvůli daňovým únikům Slovensko přichází. Sociálním demokratům nabídl nástroje, jak to vylepšit, což Bohuslav Sobotka přijal pokýváním hlavy.

9:46 - Do sálu dorazil slovenský premiér Robert Fico.

 

Foto: Ludvík Hradilek

9:38Alena Gajdůšková odmítá, že by se někdy zúčastňovala nějakých vnitrostranických mocenských bojů a vyzvala ke své opětovné podpoře. 

9:36 - Marie Benešová víceméně shrnuje svou páteční kandidátskou řeč a zdůrazňuje především své právnické schopnosti.

Vedení ČSSD rozhodlo, že se bude pokračovat ve volbách místopředsedkyně strany. Obě kandidátky - Marie Benešová i Alena Gajdůšková, přednesou znovu své kandidátské projevy.

Znovu se také uvažuje o nominaci Lenky Fojtíkové, kterou původně navrhla její domácí moravskoslezská organizace.

Sociální demokraté jsou stále bez místopředsedkyně. Zda si delegáti nakonec mezi Marií Benešovou a Alenou Gajdůškovou nakonec vyberou, zatím není jasné. Podle zdroje Aktuálně.cz získala Marie Benešová asi o devět hlasů více, než její soupeřka Alena Gajdůšková, nicméně neměla dostatek hlasů pro naplnění kvóra.

Dobré ráno, vítáme vás u online reportáže z druhého dne sjezdu ČSSD. Sjezd právě začal.

 

Právě se děje

před 5 hodinami

Vancouver zdolal Minnesotu a má v kvalifikaci play off mečbol

Hokejisté Vancouveru vyhráli třetí utkání kvalifikace play off NHL nad Minnesotou 3:0 a otočili stav série hrané na tři vítězství na 2:1 na zápasy. O branky Canucks se v Edmontonu postarali Brock Boeser, Antoine Roussel a Elias Pettersson, brankář Jacob Markström udržel při třetím startu ve vyřazovací části v kariéře poprvé čisté konto.

Vancouver po nedělní prohře 0:3 v úterý zdolal Wild 4:3 a po dnešním úspěchu může už v pátek útočit na postup. V 1. kole bojů o Stanleyův pohár byli Canucks naposledy v roce 2015.

Vítězný gól vstřelil celek z Britské Kolumbie ve 34. minutě v přesilové hře. Při vyloučení Jordana Greenwaye vypálil z levého kruhu Pettersson, gólman Alex Stalock puk vyrazil a z dorážky se prosadil Boeser. Po 139 vteřinách závěrečné části zvýšil Roussel, který po úniku uspěl bekhendovým blafákem. V čase 58:38 dovršil výsledek po přihrávce Quinna Hughese Pettersson.

Výsledek kvalifikace play off NHL:

Západní konference (Edmonton) - 3. zápas:

Minnesota - Vancouver 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Branky: 34. Boeser, 43. Roussel, 59. E. Pettersson. Střely na branku: 27:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Q. Hughes, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver). Stav série: 1:2.

Zdroj: ČTK
Aktualizováno před 6 hodinami

Ozbrojenec v Le Havru, který držel rukojmí v bance, se vzdal

Ozbrojený muž, který ve čtvrtek odpoledne zajal šestici rukojmích v jedné z bank v severofrancouzském městě Le Havre, se vzdal policii. Před tím všechny lidi propustil, uvedla agentura Reuters s odvoláním na policejní odbory. Podle nich strážci zákona při zatýkání muže nepoužili zbraně. Televizní stanice RTL dříve uvedla, že se domáhal osvobození Palestinců vězněných Izraelem.

Na místě zasahovala zvláštní policejní jednotka, která uzavřela okruh 500 metrů kolem banky v přístavu ležícím přibližně 200 kilometrů severozápadně od Paříže. K bance BRED v centru města se 170 000 obyvateli dorazili i pyrotechnici, neboť muž u sebe měl tašku, která by podle policie mohla obsahovat výbušniny.

Podle zdrojů RTL je 34letý muž policii znám v souvislosti se svým radikálním smýšlením. "Víme, že se radikalizoval a trpí vážnými duševními obtížemi," řekl agentuře Reuters policista Yves Lefebvre.

Muž ozbrojený pistolí vešel podle médií do banky krátce před 17:00 SELČ. Policie s ním vyjednávala a ve večerních hodinách pak rukojmí postupně propouštěl.

Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Policie zatkla tři mladistvé s puškou v Trumpově sídle na Floridě. Měli štěstí, že tam prezident nebyl

Policie na Floridě zadržela tři náctileté chlapce s nabitou útočnou puškou AK47, kteří se při útěku před policií nedopatřením ocitli na pozemku luxusního letoviska Mar-a-Lago, které patří prezidentovi Donaldu Trumpovi. Trump v době incidentu v klubu nebyl, informoval server BBC.

Podle policejního mluvčího parkovali tři patnáctiletí chlapci asi tři kilometry od letoviska. Když se k nim přiblížili policisté, kteří je chtěli zkontrolovat, chlapci ujeli. Následně však spatřili další policejní auto, které kontrolovalo jiné vozidlo, a mylně se domnívali, že policie již zřídila policejní zátaras, aby je zadržela. Vystoupili proto z auta a přeskočili blízkou zeď, za níž se ovšem nacházelo Trumpovo letovisko. Na jeho území pak zahodili nabitou pušku AK47 s náhradním zásobníkem. Policie je zadržela, když se snažili schovat.

"Vůbec netušili, kde jsou," řekl policejní mluvčí. Poznamenal, že chlapci měli štěstí, že na pozemku zrovna nebyl přítomen Trump či členové jeho rodiny, protože by je jinak zřejmě zastřelili příslušníci ochranky.

Zdroj: ČTK
Další zprávy