Nový občanský zákoník posílí zájem rodiny nad členy

Magdaléna Daňková
14. 11. 2013 17:24
Nové rodinné právo upravuje zejména vztahy mezi manžely a rodiči a dětmi
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Praha - Nový občanský zákoník, který začne platit od 1. ledna 2014, výrazně upravuje dědické, vlastnické ale také rodinné právo.

Jednou ze zásadních změn právních vztahů mezi manžely je uzákonění práva manžela na informace o příjmech a stavu jmění. V praxi to tedy znamená, že pokud manžel neřekne manželce o svých příjmech, bude se manželka moci obrátit na soud.

Podobně budou manželé povinni brát zřetel na zájem rodiny při volbě svých pracovních či studijních činností.

Prezident Soudcovské unie ČR Tomáš Lichovník uvedl, že toto nařízení je pouze formální a nepřinese nic zásadního. Podle něj v normálně fungujících rodinách dohody fungují běžně i bez zákoníku. Jako velkou změnu naopak vnímá navrácení povinného slyšení účastníků rozvodu u soudu. "Je to správný krok," řekl.

Větší ochrana slabšího z manželů

Změnu v rozvodovém řízení vítá také právník Václav Vlk z mezinárodní advokátní kanceláře Moreno Vlk&Asociados. "Rozvod se totiž stal tak lacinou záležitostí, že to lze přirovnat k poukázce z Tesca," řekl. Podle něj by povinné slyšení u soudu mohlo lidem připomenout, že manželství je zásadní morální i právní závazek.

Nově si navíc soud bude muset před vydáním rozhodnutí o rozvodu vyžádat také stanovisko Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který zastupuje nezletilé děti. Soudci i právníci připouští, že rozhodování bude náročnější, ale podle nich budou rozhodnutí pečlivější.

Měnit se bude také právní úprava týkající se společného jmění manželů. Podle Jany Jurečkové, soudkyně Obvodního soudu v Praze 1, úpravy zajistí ochranu slabšího manžela.

Ačkoliv je tedy například manžel vlastníkem bytu, nebude smět bez písemného souhlasu manželky byt prodat. Nebude moci zřídit také jiné právo, na základě kterého by rodina ztratila bydlení. Tato situace by mohla nastat jedině tehdy, kdyby manžel zajistil rodině po všech stránkách obdobné bydlení.

Dva nové pojmy - obvyklé vybavení domácnosti, rodinný závod

Rodinné právo nového občanského zákoníku zavádí také dva nové pojmy - obvyklé vybavení domácnosti a rodinný závod.

Věci, označené jako obvyklé vybavení domácnosti, například lednička, stůl či manželská postel, již nebudou patřit do společného jmění manželů, ale budou patřit celé domácnosti.

Rodinný závod, pojem převzatý z italského občanského zákoníku, je takový závod, který vlastní jeden ze členů rodiny, ale pracují v něm všichni členové. O případném prodeji pak musí rodinní příslušníci hlasovat.

Součástí občanského zákoníku se stala také hmotně právní úprava domácího násilí, která dosud v soukromém právu chyběla.

Nový občanský zákoník nahradí od prvního ledna příštího roku několikrát novelizovaný zákoník z roku 1964 a přinese řadu změn do českého soukromého práva.

 

Právě se děje

Další zprávy