Jedy z Asie zamořují české řeky, zjistili Greenpeace

Pavel Baroch
6. 11. 2011 9:10
Do vodních toků se uvolňují škodliviny z textilu vyráběném v Asii
Foto: Ludvík Hradilek

Ústí nad Labem - České řeky už sice dávno nepřipomínají nevábné stoky, jejich znečištění se od počátku 90. let radikálně zlepšilo, přesto se v některých tocích stále objevují nebezpečné škodliviny.

Česká pobočka Greenpeace teď na základě laboratorních testů zjistila, že v Labi a jeho přítocích jsou nebezpečné jedy, které pocházejí nejspíš až z jihovýchodní Asie a dalších exotických zemí.

Takzvané nonylfenoly, které působí negativně na vodní organismy a narušují funkci hormonů, jsou sice v Evropské unii zakázané, ale v Číně a dalších mimoevropských zemích se používají v textilním průmyslu. Do EU se pak nejspíš dostávají v dováženém oblečení.

"Když se pak takový textil vypere, většina nonylfenolů se uvolní a dostane se do odpadních vod," řekl Aktuálně.cz Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně české pobočky Greenpeace.

Všechny vzorky nad limitem

Aby organizace ukázala, že se problém s nonylfenolem týká i Česka, při své zářijové plavbě s názvem DETOX tour odebrala vzorky od čistíren odpadních vod u pěti velkých měst - Pardubic, Prahy, Kolína, Ústí nad Labem a Mělníku. Sedimenty pak poslala do laboratoře.

Podívejte se, jak lidé z Greenpeace odebírali vzorky z Labe:

"Výsledky odhalily přítomnost uvedených látek ve všech odebraných vzorcích a jejich koncentrace navíc překročily stanovené normy," poznamenal Freidinger. Nejhůře dopadly testy v Ústí-Neštěmicích, kde byly povolené limity překročeny bezmála pětinásobně.

Čističky jedy nezastaví

Problémem je, že čistírny odpadních vod nedokážou tuto látku zachytit. Škodliviny se do řek navíc dostávají podle Freidingera legálně, protože evropský zákaz se sice vztahuje na používání nonylfenolu, ovšem nikoli na jeho obsah v dovážených výrobcích.

Mluvčí pražské kanceláře Greenpeace Lucie Jakešová uvedla, že dřívější analýzy, které provedl Výzkumný ústav vodohospodářský, prokázaly přítomnost těchto látek přímo ve vzorcích vody vytékající z výpustí čistíren odpadních vod.

To, že nebezpečné nonylfenoly v řekách pocházejí s největší pravděpodobností z textilního zboží, ukázala mezinárodní studie Greenpeace s názvem Špinavé prádlo.

Jedovatou látku testy potvrdily v 52 výrobcích ze 78 testovaných produktů. Zboží koupili lidé z Greenpeace na různých místech na světě včetně Česka.

Švédsko navrhlo zákaz dovozu

Návrh na zákaz dovozu textilního a kožedělného zboží s obsahem nonylfenolu podalo nedávno Švédsko. Česká pobočka Greenpeace oznámila, že bude usilovat o to, aby se k tomuto záměru přihlásilo i Česko.

Kromě nonylfenolu ukázaly testy, že v řece jsou i další jedovaté látky včetně DDT, který už je desítky let zakázán, rtuť, hexachlorbenzen a další jedovaté látky.

 

Právě se děje

Další zprávy