Školy dostávaly dotace neférově. Ministerstvo podle NKÚ porušovalo vlastní pravidla

ČTK ČTK
Aktualizováno 15. 2. 2021 9:11
Dotace na regionální a speciální školství provázely nedostatky při rozdělování peněz i porušování pravidel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu, který prověřil rozdělování peněz ministerstva školství v letech 2016 až 2018. Úřad zkontroloval projekty za téměř 260 milionů korun.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Z kontroly mimo jiné vyplynulo, že ministerstvo při podpoře regionálního školství nezohlednilo skutečné potřeby v regionech a při rozdělování dotací postupovalo v určitých případech netransparentně a znevýhodňovalo některé příjemce. Ministerstvo se proti velké části formulací kontrolního protokolu ohradilo, doporučení Nejvyššího kontrolního úřadu byla podle něj v navazujících programech uplatněna.

Ministerstvo podle Nejvyššího kontrolního úřadu nebylo navíc důsledné při kontrolování a vymáhání dodržování podmínek dotace. Nedostatky zjistili kontroloři i u příjemců. "Porušovali podmínky dotace i právní předpisy," uvedli. Nejvyšší kontrolní úřad ohlásil finančním úřadům podezření na porušení rozpočtové kázně za více než 86 milionů korun. Nedostatky se týkaly porušování podmínek dotace i právních předpisů. Šlo například o chyby při vypisování zakázek, uvedení nepravdivých údajů v dokumentaci k projektu, neúplné doklady nebo nedostatky v platbách dodavatelům.

"V případě úřadem kontrolovaného vzorku 18 akcí se ve dvou případech potvrdilo zjištění ministerstva, na které byla kontrolní skupina Nejvyššího kontrolního úřadu upozorněna," uvedl resort. V jednom případě bylo zahájeno správní řízení o odnětí dotace.

Programy, které vytvořilo ministerstvo, měly prostřednictvím dotací zlepšit podmínky v dětských domovech, výchovných ústavech, speciálních školách zřizovaných ministerstvem školství anebo vytvořit nové výukové kapacity v regionálních školách zřizovaných obcemi, městy či kraji. Většina peněz tak byla určena na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci těchto zařízení a zlepšení jejich vybavení.

Oba kontrolované programy byly podle ministerstva zahájeny v roce 2013, respektive 2014. "V době kontroly však ještě zdaleka nebyla ukončena závěrečná vyhodnocení všech akcí a obou programů. Ve většině případů tím mohlo dojít k mylnému dojmu, že ministerstvo školství nedostatečně kontroluje dodržování podmínek pro poskytnutí dotace," reagoval resort.

U programu pro regionální školství vybral resort 12 projektů k podpoře, aniž si podle kontrolního úřadu předem zjistil skutečné potřeby v regionech. Projekty navíc vybral v době, kdy neměl schválen objem peněz ze státního rozpočtu a nebyly stanoveny ani cíle programu. "Více než 17 miliony korun tak podpořilo i projekty, které byly dokončeny ještě předtím, než měl celý program schválenu dokumentaci," uvedl Nejvyšší kontrolní úřad. S tím ministerstvo nesouhlasí, dotaci v obou případech vyplatilo zpětně, až po schválení příslušného programu vládou ČR.

Ministerstvo porušilo i vlastní podmínky

Kontroloři také zjistili, že ministerstvo porušovalo při rozdělování dotací podmínky, které samo stanovilo. Například vyplatilo přes 46 milionů korun dvěma projektům, které je podle pravidel neměly dostat. V několika případech byly skutečné náklady na dotovaný projekt nakonec nižší, než se plánovalo. Ministerstvo školství ale na to nereagovalo a vyplatilo dotaci v původní výši.

Dále kontroloři zjistili, že ministerstvo měnilo pravidla pro poskytování a čerpání dotací. "Vytvářelo tím pro příjemce nerovné podmínky," podotkli kontroloři. Podle nich ministerstvo v programu pro speciální školství u sedmi ze 13 kontrolovaných projektů vydalo pokyny, které byly v rozporu s dokumentací celého programu. U regionálního školství pak bezdůvodně nastavilo všem pěti kontrolovaným akcím mírnější podmínky, než určovala dokumentace programu. Měnilo i povinný podíl, který má platit příjemce ze svých prostředků, nebo dobu, po kterou měl majetek pořízený z dotace sloužit danému účelu.

Výrazné nedostatky při rozdělování dotací zjistil Nejvyšší kontrolní úřad u ministerstva školství opakovaně i v minulosti. Resortu doporučil, aby přijal taková opatření, která zlepší řízení a kontrolu rozdělování dotací a zároveň sníží riziko nedostatků a následných sankcí u příjemců.

Otevření škol je nezbytná nutnost, i za cenu, že se zvýší počet nakažených. Očekával jsem, že od vlády zazní jasný termín, říká Jiří Zajíček

Otevření škol je nezbytná nutnost, i za cenu, že se zvýší počet nakažených. Očekával jsem, že od vlády zazní jasný termín, říká Jiří Zajíček. | Video: DVTV
 

Právě se děje

Další zprávy