Čeští žáci si nevěří a do školy chodí neradi, ale v přírodovědě i matematice jsou nadprůměrní

Markéta Hronová Markéta Hronová
Aktualizováno 29. 11. 2016 11:15
Žáci ve čtvrtých třídách se od roku 2011 v mezinárodním testování TIMSS zlepšili v matematice, v přírodovědě se mírně zhoršili. Pořád ale dosahují nadprůměrných výsledků ve srovnání s 57 zeměmi z celého světa, které se výzkumu zúčastnily. V matematice se zhoršili v prokazování znalostí, ale zlepšili se v jejich praktickém používání. V přírodovědě to dopadlo naopak. Oproti poslednímu testování čeští žáci svým dovednostem méně věří a opět se prokázalo, že do školy chodí neradi.
Foto: René Volfík/Economia

Praha – Čeští žáci se v matematice zlepšili, skončili na jednadvacátém místě z 57 zemí, které se zúčastnily mezinárodního testování žáků ve čtvrtých třídách TIMSS. V přírodovědě se umístili na sedmnáctém místě. Celkově jsou jejich výsledky nadprůměrné.

"Je to dobrá zpráva, ale neznamená to, že bychom mohli usnout na vavřínech. Budeme činit kroky k tomu, aby naše děti byly úspěšné a v budoucnu se ještě zlepšovaly," uvedla k tomu ministryně školství Kateřina Valachová. Pomoci by podle ní mohla třeba změna financování škol tak, aby se žáci mohli na hodiny matematiky dělit do dvou skupin a výuka byla individuálnější.

Čeští čtvrťáci dosáhli téměř stejného výsledku jako v roce 1995. Přesto Česko zůstává společně s Nizozemskem jedinými dvěma zeměmi, v nichž mají žáci horší výsledky než v roce 1995. Tehdy se testování zúčastnilo 17 zemí.

Horší výsledek českých žáků v matematice způsobil úbytek žáků s nejlepšími výsledky, na druhou stranu se také od roku 2007 snížil podíl žáků s nejslabšími výsledky v matematice i přírodovědě snížil. V přírodovědě dosáhli žáci nadprůměrného výsledku srovnatelného s posledním testováním v roce 2011 i s rokem 1995.

Nejlepších výsledků tradičně dosáhly východoasijské země, z evropských zemí se nejlépe umístili žáci Severního Irska a Ruska. Výsledky českých čtvrťáků jsou srovnatelné s Nizozemskem, Maďarskem, Bulharskem a Kyprem. 

V matematice se čeští žáci zlepšili v učivu o číslech a geometrii. "Celkově mají čeští žáci v matematice horší faktické znalosti, ale zlepšili se v jejich praktickém prokazování," uvedl Vladislav Tomášek, národní koordinátor pro TIMSS. V přírodovědě to bylo naopak.

Do školy chodí čeští žáci nejmíň rádi ze všech

Součástí testování jsou i dotazníky pro děti a rodiče. Čeští žáci stejně jako v roce 2011 uvedli, že do školy chodí neradi nejvíce ze všech zúčastněných zemí. Do školy chodí rádo jen 68 procent zúčastněných dětí, což je ještě o čtyři procenta méně než v roce 2011. Mezinárodní průměr je 86 procent. "Na otázku Do školy chodím rád/a u českých žáků ještě ubylo odpovědí rozhodně souhlasím," uvedl Tomášek. Čeští žáci také méně věří svým dovednostem. Podle Tomáška by to mohly ovlivňovat názory rodičů, ale i učitelů.

Ministryně Valachová chce vztahy ve škole zlepšit. "Uvědomujeme si, že je potřeba více propojit rodiče, žáky a učitele. Připravili jsme pro školy šablony, z kterých mohou získat finanční prostředky třeba na pořádání setkání dětí, učitelů a rodičů před začátkem školního roku ale i na společné akce v jeho průběhu. Školy o tyto prostředky žádají, máme radost z toho, že mají zájem na zlepšení klimatu ve škole pracovat," řekla Valachová.

Podle Tomáška je potřeba podpořit především učitele, aby dokázali žáky motivovat, vzbudit v nich zájem o jednotlivé předměty. 

Naposledy testování proběhlo v roce 2011. Tehdy čeští školáci v přírodovědě skončili na osmém místě, v matematice na 22. a ve čtenářské gramotnosti na čtrnácté příčce. Testování ovládly děti z asijských zemí. V matematice byli nejlepší žáci ze Singapuru, v přírodovědě z Korejské republiky, ve čtenářské gramotnosti z Hongkongu.

Testy pořádá Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání. Česká republika se průzkumu účastní od roku 2003. V testech TIMSS se testují především "školní" znalosti, na rozdíl například od testování PISA, které se zaměřuje spíše na dovednosti žáků. 

 

Právě se děje

Další zprávy