reklama
 
 

EU pootevře vrátka zemím SSSR, naznačila Komise

25. 11. 2008 16:17
Východní partnerství má sblížit unii s postsovětskou šestkou

Brusel - Evropská unie nabídne formu užšího partnerství šesti postsovětským zemím, jak rozhodla Evropská komise. Exekutivní orgán sedmadvacítky tak vzal za svou jednu ze stěžejních priorit českého předsednictví, které proběhne v první půli příštího roku

Unie tak v nejbližší době uzná "evropské aspirace" Běloruska, Moldávie, Ukrajiny, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu, s nimiž podle informačního portálu EUobserver.com v dohledné době hodlá uzavřít asociační dohody a vytvořit společný ekonomický prostor.

"Konflikt v Gruzii v srpnu 2008 a široké odezvy na něj upozornily na zranitelnost našich východních partnerů," píše se v odůvodnění vzniku takzvaného Východního partnerství.

"Je to důvod pro urychlení snah o posílení vztahů s našimi východními sousedy a pro podporu jejich snah o sblížení s Evropskou unií," citoval z prohlášení EUobserver.com.

Partnerství, nikoli členství

K naznačenému aktu "uznání evropské identity a aspirací těchto zemí" by mělo dojít během několika nejbližších let.

Dokument vydaný u této příležitosti Evropskou komisí naznačuje, že chystané asociační dohody budou podobné těm, které Unie podepsala s novými členskými státy před jejich přístupem v roce 2004.

O zařazení východního partnerství na sezna priorit současné "evropské trojky" se postarala Česká republika.

Vláda hodlá i během svého předsedání Radě ministrů Evropské unie toto téma více akcentovat, k čemuž hodlá použít velkou podporu zemí Visegrádské čtyřky a Pobaltí, které se Strakovou akademií v těchto ohledech souzní.

Smlouva však nebude zahrnovat příslib budoucího plného členství zahrnutých zemí. Kroky v obchodních a hospodářských oblastech pak povedou k vytvoření "hluboké a komplexní zóny volného obchodu předcházející vytvoření společného vnitřního trhu, podobného Evropskému hospodářskému prostoru".

Takovou zónu má Evropská unie v současnosti s Islandem, Norskem a Lichtenštejnskem. V dlouhodobém termínu Východní partnerství počítá se zrušením vízové povinnosti pro občany výše zmíněných zemí.

Víza levněji, rychleji a snadněji

V krátkodobějším výhledu by pak měla víza výrazně zlevnit a zároveň by jejich vydávání mělo být podstatně urychleno. Vydávat je budou společná aplikační centra, která pomohou lidem se vstupem do schengenského prostoru.

Kromě toho se komuniké zabývá i energetickými otázkami. O vytvoření institucionálních opatření, pomocí nichž bude východní partnerství vznikat a fungovat, bude francouzské předsednictví informovat až 3. prosince, kdy zveřejní definitivní verzi komuniké.

Zatímco oficiálně vznikne východní partnerství až v červnu 2009, již od jara se bude scházet uskupení představitelů států "27+5(6)".

"Zemí v závorce" je Bělorusko, s kterým bude EU pravděpodobně jednat skrze zvláštní prostředníky kvůli tamnímu autoritářskému režimu. 

autor: Dominik Jandl | 25. 11. 2008 16:17

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama