reklama
 
 

DDT se vrací, uvolňuje se z tajícího ledu v Arktidě

27. 7. 2011 17:01
Toxické sloučeniny se kvůli oteplování dostávají znovu do vzduchu

Londýn - Toxické chemické látky jako DDT, polychlorované bifenyly a další průmyslové organické sloučeniny škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví jsou znovu hrozbou pro přírodu.

Podle zprávy mezinárodního vědeckého týmu, uveřejněné v časopise Nature Climate Change, začala jejich koncentrace v ovzduší znovu stoupat. A to kvůli oteplování Arktidy.

Podle vědců to může "podkopat mezinárodní úsilí omezit působení těchto látek na životní prostředí a lidskou populaci".

Takzvané perzistentní organické polutanty, které způsobují například rakovinu nebo defekty u embryí, byly zakázany v roce 2001 Stockholmskou konvencí. Předtím se však desítky let dostávaly do ovzduší, vody a potravních řetězců.

Do atmosféry se začaly ve zvýšených objemech uvolňovat kvůli globálnímu oteplování z tajícího ledu a z ohřívající se mořské vody, které jsou jimi kontaminovány.

Toxické organické sloučeniny jako DDT (dichlorodifenyltrichloroetan) nebo lindan (hexachlorbenzen) jsou chemicky velmi stabilní a jen těžko odbouratelné přírodními procesy, proto se kumulují v tělech zvířat i lidí.

Současně jsou často relativně těkavé. Stoupající teplota proto umožňuje, aby se například pesticidy jako DDT, lindan nebo chlordan, které byly desítky let "vázané" v ledu, začaly znovu odpařovat do ovzduší.

Tato skutečnost vyplývá ze závěrů kanadsko-norského vědeckého týmu, který analyzoval hodnoty těchto látek naměřené v období mezi rokem 1993 a 2009 na mezinárodní výzkumné stanici Zeppelin na Špicberkách a na meteorologické stanici Alert v severní Kanadě.

Kolik toxinů je v Arktidě?

Vědci doložili, že kvůli ustupujícímu ledu a stále rostoucí ploše obnažené mořské hladiny v Arktidě se koncentrace těchto organických polutantů v posledních dvou dekádách znovu začíná zvyšovat, ačkoli v předcházejících desetiletích byl trend kvůli omezování jejich výroby a použití opačný.

Šlo o takzvaný jev "globální destilace", kdy tyto látky odpařené v tropickém, subtropickém nebo mírném pásu putovaly vlivem planetárního proudění vzduchem k pólům, a pak v Arktidě nebo Antarktidě zase kondenzovaly a ukládaly se do ledu.

Z toho se nyní kvůli globálnímu oteplování zase začínají uvolňovat. Vědci nejen analyzovali data shromážděná v uvedeném časovém rozmezí, ale také tyto výsledky porovnali s počítačovým modelem, simulujícím vliv globálního oteplování na koncentraci perzistentních organických polutantů v ovzduší, který jejich závěry potvrdil.

Kanaďanka Hayley Hungová, jedna z členů týmu, řekla, že jeho práce jako první dokázala tento negativní jev. Podle ní se však jedná pouze „o začátek příběhu".

"Dalším krokem je zjistit, jak mnoho (perzistentních organických polutantů) je v Arktidě, jaký objem se jich uvolní a jak rychle," citoval Hungovou list The Guardian.

Jen DDT bylo od 40. do 70. let minulého století vyrobeno ve světě podle některých údajů 1,8 milionu tun. U pesticidu lindanu se objem jeho produkce mezi lety 1950 až 2000 odhaduje na 600 000 tun.

autor: Václav Viták | 27. 7. 2011 17:01

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama