Online: Odložené školné zaplatíte zřejmě i s úroky

Jan Němec (redaktor) Jan Němec (redaktor)
16. 6. 2010 14:40
Detaily kolem zavedení školného v Česku rozkryl vyjednavač TOP 09 Jan Vitula.
Foto: TOP 09

Praha - Rodící se "trojkoalice" se shodla, že zavede školné na vysokých školách. Studenti by ho platili až v okamžiku, kdy začnou vydělávat - tuto variantu, tedy tzv. "odložené školné", prosadily Věci veřejné.

Zatí mnení jasné, od kdy se bude školné platit a zda dostihne i studenty, kteří už na vysokých školách studují nyní. 

Lídr ODS Petr Nečas sice prohlašuje, že současných studentů se to ještě týkat nebude, TOP 09 bude dál prosazovat, aby se školné  zavedlo rychle - prvním "placeným" by mohl být už zimní semestr 2012. Platit školné by tak museli i současní prváci a druháci na vysokých školách.

A právě mezi vyjednávače TOP 09 patří v komisi kolaičních expertů pro škosltví Jan Vitula. Jinak také vrchní ředitel operačních programů EU na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Na vaše otázky k zavedení školného odpovídal od 14:45.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:46Autor: Jirků

Otázka: Zajímalo by mne jak bude ošetřené, pokud se studentovi stane třeba úraz ale třeba i smrt a nebude moci školné splácet.

Jan Vitula: Půjde o půjčky a ty budou gareantované státem.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:47Autor: Petr D.

Otázka: A jak to bude se studenty, kteří studují kombinované (dálkové) studium ? Budou taky platit školné v takové míře jako studenti prezenčního oboru?

Jan Vitula: O dálkových studiích jsme se ještě nebavili. V našem zornom úhlu je hlavně prezenční studium, u toho dálkového nehrozí takové zneužití.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:49Autor: Milan S.

Otázka: Dobrý den, všichni víme, že politici mají astronomické platy a ještě větší benefity. Proč by tedy studenti měli tyto benefity politikům platit?
Je podle Vás správné oddlužit stát a zadlužit tím poctivé studenty z nižší třídy, proto aby si mohli páni politici u koryta více rozebrat pro sebe?!?

Jan Vitula: Předtím, než se spustí školné, spustíme systém stipendií a garantovaných půjček. To by mělo pokrýt sociální případy, kdy člověk nemá dostatečné rodinné zázemí na placení školného. Příjmy politiků bych zdaleka nepřeceňoval.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:52Autor: Adam

Otázka: Proč se raději nesníží počet VŠ aby byla kvalita vzdělání vyšší, než vytřídít studenty díky školného?
Kdyby se podporovali školy jako KU a ČVUT Praha a VUT a MU Brno

Jan Vitula: Školné je jen malou součástí změn, které musí nastat. V roce 2013 bude situace taková, že by na VŠ mohl jít celý populační ročník. Proto hodláme peníze pro školy více rozdělovat měřítek kvality a ne podle kvantity studentů. Chtěli bychom i hodnocení mezinárodních expertů, aby více peněz dostávaly školy špičkové.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:54Autor: Anežka

Otázka: Z čeho budou splácet půjčky lidé, kteří vystudují řekněme filosofii, indologii, arabistiku, ukrajinistiku, historii a další "nevýnosné" obory? Co kdyby se tyto obory rovnou zrušily, co říkáte?

Jan Vitula: Kdybych byl sarkastický, řekl bych, že si student má vybírat obory, které ho uživí. Ale vážně: dnes je model domluven tak, že student začne splácet půjčku na školné až v okamžiku, kdy dosáhne jisté úrovně příjmů. Takže chudý student arabistiky může zůstat klidný a nemusí splácet půjčku.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:55Autor: chatumbabub

Otázka: Dobry den,
bude presnou vysi skolneho urcovat sama skola(fakulta) nebo bude pevne nastavena?
Dekuji

Jan Vitula: Bude to určovat fakulta, ale bude mít určen strop - 10 tisíc Kč. za semestr.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:56Autor: Kača

Otázka: Mnoho studentů bude kvůli financím muset zvolit méně kvalitní vzdělání v místě bydliště, aby se vyhnuli výdajům za bydlení a stravu na vzdálenější univerzitě vyhlášené pro daný obor a při studiu budou přesto muset tvrdě brigádničit, aby mohli splatit dluh státu co nejdřív, než naroste úrok..???

Jan Vitula: Náklady na existenci mají studenti už dnes, to se nezmění. Stát naopak zavede sociální stipendia a garantované půjčky, takže por sociálně slabé studenty se stav spíše zlepší.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:58Autor: Martina rodič

Otázka: Vysokolškolské studium je drahé už nyní. Moje dcera za 6let studia na VŠ nás přijde na 480 000Kč (koleje, doprava z domu do Prahy, lítačka po Praze, strava).Měsíčně 8 000Kč. Vzhledem k náročnosti studia nemůže v akademickém roce ještě brigádničit.
Nevidím důvod pro další platby za vzdělání!

Jan Vitula: Ona zatím za vzdělání neplatí nic, platíte za její existenční náklady. Platí to, co v předchozích odpovědích: bude tu systém půjček a stipendií.

Odpovězeno: 16. 06. | 14:59Autor: E. Adalbelrt.V

Otázka: Myslíte, že již studentům docvaklo, jak blbě nalítli a koho si vlastě zvolili??

Jan Vitula: To můžete vyhodnotit až s odstupem několika desítek let, až budou reformy provedeny a budeme vidět jejich výsledky. Pokud půjdou věci dobře, měli bychom jako výsledek vidět, že řada univerzit této země se dostane na špičkovou úroveň a doklad na vzdělání u nich bude mít svoji hodnotu - a ne, jako dnes. Pak teprve můžeme říct, zda naletěli, či nikoliv.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:02Autor: Kristýna M.

Otázka: Stále tady mluvíte o tom, že stát poskytne půjčky.Ale uvědomuje si taky stát, že jsou tu mladí lidé, kteří nechtějí čekat na rodinu do 40, ale třeba v těch 25 letech, kdy dostudují chtějí zakládat rodiny?A nerisknou si brát si půjčky na studia, bydlení, auto..Jsou odkázané na to nestudovat

Jan Vitula: To je záchranná brzda pro to, aby člověk mohl studovat. My ho nenutíme brát si půjčky. Čekáme, že vysoké školy kvůli velké konkurenci nenasadí maximální strop. Očekáváme, že se školné bude nakonec pohybovat někde na polovině. To znamená za 5 let studia školné 50.000, což není tak moc.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:06Autor: Alena

Otázka: Odložené platby si vůbec nedovedu představit. Bude to jednak vyžadovat další/placený aparát a jednoznačně to bude komplikovaný, dlouhodobý a nezkontrolovatelný. kromě toho, první event. školné tak a VŠ získají nejdříve za mnoho let, čímž celý příp. pozitivní efekt školného padá.

Jan Vitula: Domluvený mechanismus počítá s tím, že školné zaplatí banka škole, takže ta to dostane hned, a za studentem zůstane půjčka garantovaná státem. Osobně jsem pro výrazné motivační prvky, aby studenti půjček nevyužívali: kdo by např. zaplatil hned a nebral si půjčku, měl by výraznou slevu na školném.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:06Autor: AW

Otázka: jj, vysekat stát z průseru ožebračením lidí :-D

Jan Vitula: Vytáhněte si přehled, které vlády ty dluhy nadělaly...

Odpovězeno: 16. 06. | 15:08Autor: Jecmen

Otázka: Proč neodpovídáte přímo na otázky? Máte na ty své odpovědi speciální kurzu? Nebo to je virus, kterým se nakazí každý politik? ... Bude možné někdy, aby student bez problému sehnal brigádu nebo práci ihned po vystudování? Nebo se stane pravidlem známý kolotoč s PRAXÍ?

Jan Vitula: Změna celého systému - i pracovního práva - by měla vést k tomu, že bude zaměstnávání absolventů pohodlnější.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:10Autor: Tomáš Král

Otázka: Dobrý den.Nepřipadá vám poněkud nefér mladým lidem,kteří mají po VŠ starosti s ubytováním,zakládají rodiny apod., přidávat další fin. zátěž?Také by mě zajímalo,jak bude řešeno,když odejdu po VŠ pracovat do zahraničí.Chtělo by to, trošku se zamyslet a né se rychle tvářit, že máte řešení "na všechno".

Jan Vitula: Stát bude ty půjčky garantovat, půjčka by měla být nestandardně nízko úročená. Já očekávám, že čškolné nebude v praxi maximální, viz má předchozí odpověď.
A půjčky: bude to ten samý režim, jako když si dnes půjčíte, odjedete do zahraničí a nesplácíte. Ta pohledávka zůstává.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:11Autor: e.p.

Otázka: Dobrý den.Jak konkrétně bude nakládáno se školným?(Vyšší platy pedagogům,kvalitnější vybavení škol?)
Se zavedením školného nesouhlasím.
Vykročení do samostatného života s dluhem na krku bude pro absolventy některých oborů dost náročné v už tak těžké stituaci(nedostatek pracovních míst,nízké platy).

Jan Vitula: Školné bude příjmem školy, bude s ním moct volně nakládat. Očekáváme, že peníze by měly jít do zvýšení kvality.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:12Autor: Karásková Hana

Otázka: Kdy vy začnete splácet svoje vzdělání?Dopadneme jak za první republiky,budou studovat jenom bohatí,sice debilové,ale budou si to moct zaplatit.Děkujeme že jdete mladým vstříct.

Jan Vitula: Za prvé si nejsem jist, zda dobře znáte první republiky. A znovu odkazuji na systém garantovaných půjček a stipendií, takže by nemělo docházet k sociálnímu vylučování.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:14Autor: Franta

Otázka: Na internetu existuje světový žebříček vysokých škol. Obsahuje školy USA, GB, některé z Evropy a v poslední době Indie. Není tam ani zmínka o našich. Jsou totiž průměrné nebo ještě horší. Podprůměrná škola ale nemůže vychovávat nadprůměrné odborníky. Za to se má ještě připlácet.
Děkuji za odpověď

Jan Vitula: Právě k tomu, aby se ten stav změnil, k tomu reforma směřuje. Školné je jen malá část. Důraz klademe na hodnocení kvality škol a financování vázané na kvalitu.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:16Autor: Radek - student

Otázka: Jaký je Váš názor na to, že již v tuto chvíli proti tomuto návrhu stojí jenom na Facebooku (ve 2 nez. skupinách) přes 30 000 naštvaných studentů?

Jan Vitula: Studentů je celkem 400 tisíc, takže nespokojenců je necelých 10 procent. Z toho 40 tisíc už dnes studuje na školách, kde se školné platí - a ne malé. Chápeme ale, že je to problém, budeme systém pečlivě připravovat.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:17Autor: Cer

Otázka: Pokud bude zavedeno školné, pak může být jen pro studenty, kteří ještě nenastoupili k datu jeho zavedení na školy. Jinak by to byl učebnicový příklad retroaktivity. Pokud se někdo rozhodl k VŠ tak zvažoval i své finanční možnosti a pravidla nelze měnit uprostřed hry. Právo musí být předvídatelné!

Jan Vitula: Plně souhlasím, bude to platit jen pro nově nastupující studenty.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:17Autor: otázka

Otázka: Dobrý den,
můžete mi prosím napsat, jak budou platit školné starší studenti - více než 26 let?
Děkuji

Jan Vitula: Pokud půjde o prezenční formu studia, nebude se hledět na věk.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:19Autor: Pavlová

Otázka: Dobrý den. Jak budou platit za vysokou školu cizinci?

Jan Vitula: Bude rozdíl mezi studenty: pro studenty ze zemí EU budou platit stejná pravidla, jako pro občany ČR. Studenti mimo EU by měli stejně jako dnes platit náklady, které se blíží skutečným nákladům na studium.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:20Autor: Adam

Otázka: Jako pro studenta akademie výtvarných umění, by pro mě školné bylo likvidační.
Nedovedete si ani představit, jak finančně náročná je toto studium na rozdíl od ostatních. Opět to bude znamenat znevýhodnění talentovaných a chytrých na ůkor těch, kteří si to budou moci dovolit

Jan Vitula: Právě kvůli těmto typům studentů budou zavedena sociální stipendia a garantované půjčky.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:21Autor: Danča

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co bude obnášet ten odklad školného? Děkuji

Jan Vitula: Odklad školného dle poslední koaliční dohody bude znamenat, že půjčku na školné začnete splácet v okamžiku, kdy dosáhnete určité úrovně příjmů.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:21Autor: Maja

Otázka: A co kdyz student nedokonci studium a treba ho na konci 4. semestru vzda. Bude pak skolne platit take?

Jan Vitula: Ano, počítáme s tím. Pokud vzdá studium, je to jeho problém.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:22Autor: Jana

Otázka: Bude se školné úročit, když se bude platit až po absolvování VŠ?

Jan Vitula: Počítáme s tím, že úročení bude maximálně na úrovni inflace. Ale o tom se ještě budemne bavit.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:23Autor: Pavel K.

Otázka: Dobrý den,
Chcete zavést platbu školného jako je to i v jiných zemích. Kdy studenti dosáhnou, ale na platy jaké mají studenti v ostatních zemích? Rozdíly jsou celkem markantí. A nebylo by lepší vybírat peníze někde jinde než zadlužovat mladé lidi?

Jan Vitula: Školné v jiných zemích je také vyšší než to, které hodláme zavádět u nás.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:23Autor: Jarda

Otázka: at platí dluh ti, kteří ho za těch 20 let vytvořili!!! Opravdu mě s tímhle nekakejte! Sobě si platy snížíte o kolik?

Jan Vitula: O 10 procent. Je to koaliční dohoda.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:24Autor: Martin

Otázka: cituji: "Proto hodláme peníze pro školy více rozdělovat měřítek kvality a ne podle kvantity studentů."
To bude stále stejné - školy budou muset mít více studentů, pokud budou chtít přežít - jen budou muset najít hranici mezi výši školného a kvantitou studentů...

Jan Vitula: Na to už jsem odpovídal, hodláme výrazněji financovat kvalitu.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:25Autor: Lucie

Otázka: Dobrý den, doufám, že po zavedení školného svorně všichni zaplatíte své školné zpětně a v takové výší, jakou chcete určit na "vašich" školách?

Jan Vitula: Nepočítáme s tím, že bychom školné platili zpětně.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:27Autor: Jan

Otázka: Zbavme stát dluhu zadlužením jiných? rozumím tomu správně?

Jan Vitula: Školné nesměřuje k tomu, aby stát uspořil, ale aby školy získaly dodatečné zdroje, které budou moct investovat do zlepšení kvality. Znovu opakuji: školné je jen malou částí reforem, aby se kvalita škol výrazně zlepšila.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:28Autor: jinka

Otázka: Dobrý den.
Pokud se zároveň se zavedením školného sníží školám současné finanční prostředky od státu, zdravý rozum napovídá, že VŠ dostanou školné od studentů NEBO (pozor! nikoli A) peníze od státu = v tom případě přestaňte laskavě propagovat školné jako peníze navíc, klamavá reklama je žalovatelná

Jan Vitula: V žádném případě, že pro VŠ nebudeme snižovat peníze ze státního rozpočtu, stejně jako u vědy a výzkumu.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:29Autor: Kleofáš

Otázka: Dobrý den,
co podle Vás školné na VŠ změní? Proč se na zavedení školného tak spěchá? Stejně učitelé budou učit tak jak učili do teď, takže k žádné změně kvality nedojde.

Jan Vitula: Školné je malou součástí celkových změn. Primárně se zaměříme na mezinárodní hodnocení kvality VŠ a s tím svázané financování.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:31Autor: kristusek

Otázka: Dobrý den! Zajímalo by mě odložené školné. Kdo bude kontrolovat, kolik kdo vydělává? Jak bude zohledněna inflace? Kdo bude kontrolovat údaje? Kdo bude kontrolovat platby? Kolik nových úřednických míst na to vznikne? Děkuji

Jan Vitula: Přesně nastavení parametrů systému bude ještě otázkou zhruba rok až dva roky dlouhé práce před zavedením školného. TOP 09 prosazovala přímé školné - právě z důvodu minimální byrokratické a jiné náročnosti.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:33Autor: Jana

Otázka: Nebude studium pro bohaté a ne příliš nadané studenty bohatých rodičů? A sociálně slabší a chytří budou mít smůlu? Jsem samoživitelka a mám 2 děti.Vy jste na studium taky nepřispívali a studovalo se Vám pohodlně bez starostí jestli budou rodiče mít peníze na další semestr protože o brigády je nouze

Jan Vitula: Já jsem chodil každé léto na brigády od prvního ročníku, nestudoval jsem nijak snadno. S nejvetší pravděpodobností by případy jako Vy měly dosáhnout na sociální stipendium.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:34Autor: Lucie

Otázka: Co kdybyste začali u sebe, když je třeba snížit státní dluh, než abyste takhle okrádali lidi, kteří i beztak mají sami málo!!!

Jan Vitula: V koalici je shoda, že mzdy půjdou o 5 až 10 procent dolů podle typu povolání.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:34Autor: petra

Otázka: Dobrý den, zajímalo by mne zda budou platit i ti studenti,kteří záhy po zjištění, že nebudou mít zde v ČR "svůj vysněný plat" odejdou do zahraničí? Jak to bude stát řešit? Vždyť je stále víc lidí co do zahraničí odcházejí defacto "již " při nástupu na VŠ?

Jan Vitula: Odpověď viz výše...

Odpovězeno: 16. 06. | 15:35Autor: Honza

Otázka: Jak to bude s úrokem půjčky na školné. Kdy začne běžet? Protože když by člověk dosáhl průměrného platu až za 11 let, tak by ten úrok byl dost vysoký.

Jan Vitula: Je to jako s ostatními parametry - viz výše.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:36Autor: Jiří A.

Otázka: Jaká je to ta >Jistá úroveň příjmu< kterou bychom dosáhli za určitý čas v zaměstnání a po ktere bychom spláceli tu půjčku? Co rodiny, kde rodiče žijí za minimální plat a to ještě jeden nemá příjem? A jejich dítě studující nemá šanci nalézt brigádu?

Jan Vitula: Uvažovaný rozsah je 1 až 1,5 násobek běžného příjmu.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:37Autor: jana

Otázka: Vy vlastně chcete, aby s i studenti půjčili, a po zkončení školy, kdy by měli řešit existenciální problémy, bydlení atd... a nebudou mít jistou práci budou muset splácet dluhy a na jejich splácení si budou muset opět půjčovat?

Jan Vitula: My naopak říkáme, že chceme motivovat studenty výší stipendia, aby si nepůjčovali a platili přímo. Půjčky jsou pro situaci, kdy student nemá možnost přímé platby a současně nedosáhne na sociální stipendium. Pak nechť využije tuto alternativu nabízenou státem.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:39Autor: Renata

Otázka: Zvýší se zavedením školného i úroveň školství? Platíme daně jak mourovatí a nakonec si sami platíme za návštěvu lékaře a teď i školné....to jsme dopadli:-( Stát je v krizi a někde se peníze vzít musí, ale proč na to nejvíc doplatí sociálně slabší???

Jan Vitula: Jak jsem už psal: sociální případy pokryjí sociální stipendia. Je dobré zdůraznit, že školné se platí ve většině rozvinutých států, včetně našich vzorů jako je např. Finsko.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:41Autor: Vosavbotě

Otázka: Dobrý den. Mám tyto dotazy:
1) Začne platit, až začne vydělávat, ok. Až začne vydělávat cokoli, nebo KOLIK?
2) Nikdo mu negarantuje, že vůbec začne vydělávat a hlavně KOLIK!
3) Vše tedy opět zaplatí stát + provize pro banky. Takhle to tedy myslíte?

Jan Vitula: 1) Jak jsem psal, až po dosažení platu - 1 až 1,5 násobek běžného příjmu.
2) Pro tento případ garantuje půjčku stát, ten ji zaplatí.
3) Nepředpokládám, že to stát zaplatí ve většině případů. Budeme sledovat daňové příjmy, takže až 60 procent lidí (procento populačního ročníku, které dnes nastupuje na VŠ) by nesmělo dosáhnout průměrných příjmů.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:42Autor: Honza

Otázka: Takže pokud nedosáhnu výše průměrného platu nemusím půjčku splácet? A co se bude dít v případě že řekněme na půl roku se na jistou uroveň platu dostanu a poté zase spadnu pod tu ŕoveň? Budu splácet celou půjčku nebo jen tu dobu kdy jsem nad úrovní jistého příjmu?

Jan Vitula: Bude se to počítat vždy z příjmů předcházejícího roku.

Odpovězeno: 16. 06. | 15:43Autor: Jana

Otázka: Ve kterých státech se platí školné na státních vysokých školách. Děkuji

Jan Vitula: Ve většině rozvinutých zemí (např. Německo, Finsko, Velká Británie, USA, Španělsko atd.).

Odpovězeno: 16. 06. | 15:43Autor: Mirka

Otázka: Dcera je v 1. ročníku VŠ, bude se jí ještě týkat školné?

Jan Vitula: Nebude.
Díky za otázky, víc jich zodpovědět nestihnu.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Aktualizováno před 53 minutami

Biden se v říjnu sejde s Macronem. Francouzský prezident také pošle svého velvyslance zpět do USA

Americký prezident Joe Biden se ve středu telefonicky spojil se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem ve snaze urovnat diplomatickou roztržku vyvolanou novým bezpečnostním paktem Američanů s Británií a Austrálií. Bílý dům a Elysejský palác následně ohlásily na konec října setkání obou prezidentů, které se má uskutečnit v Evropě. Také informovaly o Macronově rozhodnutí poslat příští týden francouzského velvyslance zpět do USA.

Francie minulý týden přistoupila k bezprecedentnímu kroku a svého ambasadora povolala ke konzultacím v reakci na nové bezpečnostní partnerství mezi USA, Británií a Austrálií, jehož součástí je poskytnutí amerických jaderných ponorek australské armádě. Austrálie zároveň oznámila odstoupení od dohody o dodávce ponorek uzavřené v roce 2016 s francouzskou firmou Naval Group a francouzská vláda v reakcích neskrývala rozhořčení.

Zdroj: ČTK
Další zprávy