Galerie: Podívejte se, jak vypadá příprava na křest v Akademické farnosti

Galerie: Podívejte se, jak vypadá příprava na křest v Akademické farnosti
Pilířem salvátorských aktivit jsou úterní přednášky Halíka i dalších kněží, které navštěvují nejen zájemci o křest, ale také široká veřejnost.
Ti, kteří by se ve farnosti rádi nechali pokřtít, absolvují téměř dvouletý Kurz základů víry. Po půl roce se stávají takzvanými katechumeny, tedy členy církevního společenství, kteří se ale musí ve víře nadále vzdělávat.
Vzájemné vztahy propojují katechumeni na víkendových setkáních v kolínském klášteře, kde se také učí meditovat a diskutují společně nad otázkami víry.
Jejich příprava vyvrcholí křtem o velikonoční vigilii na bílou sobotu.
Foto: Petr Neubert
Martina Heroldová Martina Heroldová
10. 2. 2019 6:30
Akademická farnost Tomáše Halíka se vymyká tradiční představě o církevním společenství. Pořádá mnoho kulturních i duchovních akcí, klade důraz na meditaci, přátelské vztahy mezi farníky a kritické myšlení. Tomu odpovídá i téměř dvouletý Kurz základů víry, který absolvují zájemci o křest či biřmování.
 

Právě se děje

Další zprávy