Přežili Osvětim a vyprávějí, čím prošli. Poslechněte si je

Jiří Kropáček Štěpán Plaček Jiří Kropáček, Štěpán Plaček, POST BELLUM
Aktualizováno 30. 12. 2015 13:20
Selekce, nedostatek jídla, vyčerpávající práce, blízkost smrti. Zde jsou výpovědi těch, kteří deportaci do tábora smrti přežili. Jejich vzpomínky zaznamenal projekt Paměť národa.
Foto: Aktuálně.cz

Okolo patnácté hodiny v sobotu 27. ledna 1945 osvobodili vojáci 60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády vyhlazovací tábor Osvětim. Tedy tábor, který se stal světovým symbolem vyvražďování Židů a dalších zločinů 2. světové války.

Na připomínku osvobození vyhlazovacího lágru chceme dát zaznít hlasům těch, kteří deportaci do Osvětimi přežili a v rámci projektu Paměť národa podali o životě v táboře své svědectví. 

Výpovědi dalších desítek pamětníků můžete najít na stránkách Paměti národa.

V jakém stavu zastihli vojáci tábor v den osvobození? Našli zde asi sedm tisíc přeživších vězňů, kteří byli často natolik zesláblí a vyčerpaní, že museli zůstat na místě ještě několik měsíců pod dohledem lékařů. Další zemřeli na neopatrné přejedení. Ti, kteří toho byli fyzicky schopní, opouštěli tábor.

Rudá armáda zde našla též asi 600 těl vězňů, které nacisté zabili při svém útěku z tábora či kteří zemřeli vysílením.

Likvidace tábora začala již v létě roku 1944. Nacisté během podzimu zlikvidovali většinu vězňů, kteří obsluhovali plynové komory a krematoria, a byli tedy přímými svědky hromadného vyvražďování. Přes 60 tisíc vězňů bylo do poloviny ledna evakuováno do jiných táborů a průmyslových závodů v Německu. Desítky baráků byly rozmontovány, nakradený majetek byl ze skladišť odvezen pryč, likvidovaly se i písemnosti a kartotéky se jmény deportovaných.

Pár dní před příchodem Rudé armády bylo z Osvětimi vyhnáno asi 56 tisíc vězňů. Tisíce vězňů během tzv. pochodu smrti zemřelo vyčerpáním nebo bylo zastřeleno. Nacisté následně v táboře vyhodili do vzduchu většinu krematorií a částečně zlikvidovali další stopy spáchaných zločinů.  

Vzpomínky pamětníků
Selekce po příjezdu do lágru (2. část
Selekce na práci
Podmínky na ubikacích (2. část)
Ubíjení lidí na pokraji sil (2. část)
Nesmyslná práce do vyčerpání
Nekonečné sčítání vězňů za každého počasí
Krematoria v Osvětimi
Epidemie tyfu
Hlad a trvalý nedostatek jídla
Osvobození (2. část)

Infografika
Deportovaní a zavraždění
Odkud byli vězni deportováni
Počet registrovaných vězňů
Mapa táborů - Auschwitz IAuschwitz IIAuschwitz III

 

Právě se děje

Další zprávy