Inspektoři hledali největší hřích autobazarů. Našli

Jiří Hovorka ČTK Jiří Hovorka, ČTK
30. 7. 2013 14:00
Nový šéf České obchodní inspekce během pár měsíců zásadně změnil systém kontrol.
Vladimír Velčovský.
Vladimír Velčovský. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Česká obchodní inspekce provedla v posledních týdnech dvě mimořádné kontroly autobazarů a prodejců drahých kamenů. Výsledky obou jsou podle jejího ředitele Vladimíra Velčovského fatální.

"Provedli jsme 11 kontrol a odebrali 12 vzorků šperků. V 11 případech bylo zjištěno, že deklarované kameny neodpovídají skutečným vlastnostem, tedy v 92 procentech," uvedl Velčovský. Kontrola byla ukončena tento týden, podrobnosti zveřejnit proto nechtěl. S vysokou pravděpodobností tyto případy podle něj vyústí do správního řízení, ve kterém obchodníkům hrozí pokuta v maximální výši pěti milionů korun.

Kontrola autobazarů byla zaměřena na monitorování "přetočených tachometrů". "V 85 procentech případů byly přetočené tachometry. A to od šestnácti až do čtyřiceti tisíc kilometrů," uvedl Velčovský. Také tato kontrola, která zahrnovala 13 vozidel v autobazarech a u 11 z nich zjistila přetočení tachometru, skončila v nedávné době.

Česká obchodní inspekce uložila v letošním prvním pololetí pokuty v celkové hodnotě 57,8 milionu korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 57 procent. Počet provedených kontrol poklesl o 11 procent na 20 726.

"Nárůst hodnoty uložených pokut lze dávat do souvislosti s posuzováním závažnosti a následků protiprávního jednání v rámci vedení správních řízení," uvedl Velčovský. Takovým případem jsou podle něj pokuty ukládané v rámci předváděcích akcí.

Priority převedené do praxe

Velčovský se stal ředitelem České obchodní inspekce v březnu 2013 a již při nástupu do své funkce dal jasně najevo své priority. „Nechceme jít tou cestou, že inspektoři "získají čárku" za jakoukoliv kontrolu nebo sankci. Chtěl bych kontrolory lépe vést a apelovat na ně, aby se více věnovali problémům podle stupně jejich závažnosti,“ říkal Velčovský v rozhovoru s Aktuálně.cz na konci března.

Zároveň upozorňoval na to, že i když inspekce loni udělila pokuty v rekordní výši 80,8 milionu korun, postihy se budou dále zpřísňovat. „Ty postihy se zpřísní zcela určitě při opakovaných zjištěních u stejných kontrolovaných subjektů. Je potřeba ale posuzovat, o jakou oblast se jedná, jaká je společenská závažnost a rozsah protiprávního jednání a jeho možné dopady na širokou spotřebitelskou veřejnost,“ říkal Velčovský.

Počty kontrol a jejich výsledky za první čtvrtletí potvrzují, že své záměry převedl rychle do praxe. I když celkový počet kontrol v prvním pololetí roku 2013 meziročně klesl o 12 procent z 23 529 na 20 726, zvýšila se jejich efektivita jak v poměru kontrol se zjištěním (z 32,7 % na 35,1 %), tak se razantně zvýšila celková suma udělených pokut. Ta vzrostla o 57,3 % z 36 763 800 na 57 844 900 korun, i když celková výše pokut klesla ze 7128 na 6177 korun.

Otázkou zůstává, co rapidní růst výše pokut udělá s efektivitou jejího výběru. Pokutované společnosti mají po konci správního řízení 30 dnů na její řádné uhrazení. V loňském roce takto Česká obchodní inspekce vybrala necelých 42 milionů korun, nezaplacené pohledávky přešly k vymáhání pod celní správu.

Za klíčové oblasti pro pravidelné kontroly vybral Velčovský předváděcí prodejní akce, internetové obchody, spotřebitelské úvěry a právo duševního vlastnictví (padělky). V počtu kontrol je to znát, když naproti celkovému počtu kontrol, který v prvním pololetí roku 2013 meziročně klesl, došlo v těchto čtyřech oblastech k významnému nárůstu počtu kontrol - předváděcí akce +40 % (celkem 218 kontrol), internetové obchody +28 % (773 kontrol), spotřebitelský úvěr +23 % (172 kontrol), padělky +34 % (1066 kontrol).

Podle Velčovského by na úkor navýšení kontrol v těchto klíčových oblastech měli inspektoři věnovat menší pozornost pochybením drobných živnostníků, kteří si obstarávají vše sami. Nadále však platí, že se Česká obchodní inspekce musí zabývat každým podáním spotřebitele. Jejich počet se v prvním pololetí roku 2013 meziročně snížil z 12 010 v roce 2012 na 10 956. Zhruba polovina podání jsou stížnosti na průběh reklamace a stížnosti na internetové obchody.

 

Právě se děje

Další zprávy