Hlavní problém firemních školek? Finanční náročnost

Ekonomika Ekonomika
10. 10. 2011 16:22
Anketa s provozovateli soukromých nebo firemních školek

Praha - Nedostatek míst pro předškoláky se v posledních deseti letech zvyšuje. Přibývá totiž dětí, které se narodily silným populačním ročníkům. Problém pomáhají řešit soukromé a firemní školky.

Jejich význam pro českou společnost uznala i současná vláda, která jim veřejně deklarovala podporu. Na otázky, zda jsou praktické kroky státu dostatečné a zda pomohly odstranit hlavní problémy a překážky, odpovídali v anketě provozovatelé těchto školek.

Česká vláda chystá novelu školského zákona, která počítá s finanční podporou státu i pro soukromé a firemní školky. Usnadní vám tento krok podnikání?

Martin Navrátil, Firemní školky: V tomto případě se nejedná o novinku jako takovou, firmy mohou mít prostřednictvím svých provozovatelů tzv. školku „rejstříkovou" již nyní, ale v novele se jedná o jakémsi zjednodušení relativně složitého procesu žádosti a provozu školky zařazené do Rejstříku škol a školských zařízení.
Jana Neumanová, Dům pro motýlky: Nepovažuji. I dnes se mohou firemní školky akreditovat, s většími obtížemi, ale mohou. Větší přínos vidím v novém zákoně Ministerstva práce a sociálních věcí o takzvaných dětských skupinách.
Martina Hovorková, Univerzitní mateřská školka Lvíčata: Ne. I před tím mohla vzniknout firemní školka jako soukromá školka. Problém je v diskriminaci podle paragrafu dva školského zákona a několika dalších ustanovení týkajících se předškolního vzdělávání.
Zdeněk Fiala, KinderGarten: Tento krok považuji jako zásadní první krůček na cestě ke smysluplné podpoře soukromých firemních školek.
Ivana Panochová, Školka Homolka: Je třeba si uvědomit, co se pod pojmem „finanční podpora" skrývá. MŠMT určuje každý rok takzvaný normativ, tedy roční objem prostředků plánované podpory na jedno zapsané dítě. V roce 2010 činil roční normativ zhruba 40 tisíc, což je měsíčně asi 3300 korun. Firemní školky by měly podléhat stejnému režimu čerpání podpory jako v současné podobě zákona školky soukromé, kdy při zápisu do registru získá taková školka automaticky podporu ve výši šedesáti procent tohoto normativu. Vezmeme-li v úvahu měsíční náklady na jedno dítě ve výši cca 8000 Kč na měsíc, pokryla by finanční podpora státu přibližně čtvrtinu měsíčních nákladů na jedno dítě, a to jistě není zanedbatelná částka. Školka však může dosáhnout až na sta procent normativu, což už lze chápat jako velmi významnou podporu firemních školek ze strany státu.

Náklady na zřízení a provoz firemních školek v Česku se zatím neřadí mezi daňově odpočitatelné položky. Jak velkou překážku to představuje?

M. N.: Toto je myslím hlavní překážkou pro mnoho společností a naším společným cílem je tuto anomálii odbourat. Dnes si můžete snížit základ pro výpočet daně z příjmu mnoha nesmysly v podobě vodních skútrů a motorek, ale náklady spojené s péčí o děti zaměstnanců mezi ně paradoxně nepatří.
J. N.: Náklady na zřízení školky činí jednorázově zhruba 300 tisíc až jeden milion korun. Provozní ná-klady činí pro firemní školku pro dvacet dětí zhruba dvě stě tisíc korun měsíčně. Tedy 2 400 tisíc korun ročně. Tak to je už hodně. Finance jsou největší překážkou. Hlavně provozní náklady a mzdy.
M. H.: V našem případě (veřejná vysoká škola) žádnou. Problém je, že vysoká škola nedostává na provoz školky peníze a na granty nemůžeme dosáhnout.
Z. F.: Tato překážka je často zásadním důvodem, jenž vede k zamítnutí projektu na úrovni vedení firmy. Platba služeb ze školky z čistého zisku je obzvláště u velkých firem nepřekonatelným problémem.
I. P.: Určitě je to pro firmu jeden z podstatných faktorů při rozhodování. Osobně považuji za paradox, že například pořízení vozového parku je daňově uznatelným nákladem, zatímco zřízení a provoz školky jím není.

Podnikáte v oboru, na který má přímý vliv demografický vývoj společnosti. Na jak dlouho dopředu má podle vás smysl plánovat?

M. N.: Z křivky porodnosti lze již nyní vypozorovat stagnaci, státní školky se rozrůstají a jistě pokryjí v nejbližší době poptávku. Nicméně firemní školky nemají suplovat stát v oblasti předškolního vzdělávání, nýbrž usnadnit dřívější návrat zaměstnance po rodičovské dovolené zpět do práce. Školky ve firmách jsou ve vyspělých zemích běžnou součástí firemní kultury, určitým signálem pro zaměstnance - tady nejsi robot, jsme rádi, že pro nás pracuješ, vážíme si tebe i tvojí rodiny, usnadníme ti to.
J. N.: Plánujeme na tří a pětiletá období.
M. H.: Situace se mění skoro každý den, ale představu o budoucnosti mít musíte. Spíše scénáře jednotlivých možných situací.
Z. F.: Při jednání s firmami zpravidla doporučujeme horizont pěti let.
I. P.: V této oblasti nemám relevantní zkušenosti. Plánovat počet školek může být z hlediska nárůstu či poklesu populace vždy trochu riskantní. Narodí-li se například v jednom roce výrazně více dětí než v roce předchozím, dá se předpokládat, že asi za tři roky vznikne potřeba je umístit do mateřské školy. Stejná situace nastane ve chvíli, kdy tyto silné ročníky dospějí a budou mít samy děti ve školkovém věku. Populační křivky tak mohou klesat a stoupat v různém časovém rozpětí.

Jaká hlavní rizika zřizovatelé a provozovatelé firemních školek nesou?

M. N.: V tomto ohledu není tento obor úplně procházka růžovým sadem, jako provozovatelé přebíráme plnou zodpovědnost za to nejdražší, co rodiče obvykle mají. Vypadá to jednoduše, ale těch rizik, která mohou nastat při péči o dítě, je nepočítaně.
J. N.: Nejistota provozovatelů je v mateřské firmě, zřizovateli jedné školky. Jako provozovatel jsem plně závislý na jedné společnosti. Na jednom zdroji peněz u jedné školky.
M. H.: Školka není v místě bydliště, vyšší finanční nároky na rodiče, poslední rok pro předškoláky bez úplaty za vzdělávání ve státních školkách.
Z. F.: Zásadním rizikem je neudržitelnost kvality služeb. V případě, kdy máte pouze jednoho obchodního partnera, je třeba, aby vše fungovalo bezchybně. Zásadním rizikem je pak u firem, které ještě nemají žádné fungující provozy, doba schvalování projektů uvnitř firmy, jenž se často může protáhnout na dobu několika let.
I. P.: Už jsme je vlastně zmínili - vysoké, daňově neuznatelné náklady na zřízení a provoz firemní školky a nulová podpora státu, i když firma zřízením a provozováním firemní školky řeší problém nedostatku státních školek, nemá z toho žádné výhody.

Který z  problémů považujete při podnikání momentálně za nejpalčivější? A) Nedostatek kvalitního a kvalifikovaného personálu - b) příliš komplikovanou a svazující legislativu - c) velkou finanční náročnost - d) nebo jiný?

M. N.: Myslím, že se jedná o velkou finanční náročnost. Firemní školky pracují se stejným rozpočtem jako školky státní, které jsou však hrazeny z peněz daňových poplatníků. Takže někdy v HR odděleních dochází k poloúsměvným situacím, když se diví, že se to nedá dělat za tisíc korun měsíčně.
J. N.: Velkou finanční náročnost.
M. H.: Finanční náročnost.
Z. F.: Příliš komplikovaná a svazující legislativa.
I. P.: Příliš komplikovaná a svazující legislativa a velká finanční náročnost.

Jaké jsou finanční a nefinanční benefity Vaše firma zřízením školky získala?

M. N.: My jsme pouze provozovatelé školek, ale z reakcí rodičů a debat v šatně pozoruji obrovskou pýchu na svého zaměstnavatele, že ví, že máte děti, že s tím počítá, že mu nejste lhostejní.
J. N.: Zde se nemohu vyjádřit za zřizovatele.
M. H.: Nerozumím otázce.
Z. F.: Je to především příjemné prostředí pro podnikání. Nejen, že pozitivně ovlivňujete životy dětí, ale i tato činnost může být zisková. Zřízení úspěšné firemní školky s sebou nese pozitivní mediální dopad. Je však potřeba obětovat část zisku a zajistit opravdu kvalitní služby.
I. P.: Pokud jde o finanční benefity tak v současné době provozujeme školku za peníze EU z OPPA (Operační Program Praha Adaptabilita). Pokud bychom školku nezřídili jako firemní, patrně bychom grant na její provozování nezískali. Pokud jde o ty nefinanční, tak kromě spokojenosti zaměstnanců a jejich dětí ukáže všechna pozitiva i negativa čas.

Tento materiál vznikl v rámci společného projektu Aktuálně.cz a CSR fórum - webového magazínu Byznys a společnost.

Sekce chce informovat o světě firem, neziskových organizací, trendech v CSR a společenské odpovědnosti vůbec.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Bill a Melinda Gatesovi jsou oficiálně rozvedení

Americký miliardář, filantrop a spoluzakladatel a dlouholetý šéf společnosti Microsoft Bill Gates a jeho manželka Melinda jsou oficiálně rozvedení. Dokument o konci jejich 27letého manželství v pondělí podepsal soudce v Seattlu. Jak si manželé, kteří stáli u zrodu nadace nesoucí jejich jména, rozdělili majetek, zveřejněno nebylo.

Není tak například jasné, kdo získá rodinné sídlo na břehu Washingtonova jezera na předměstí Seattlu, píše The New York Times na svých internetových stránkách. Všechny tři děti Gatesových jsou starší 18 let, takže se nyní už bývalí manželé nemuseli dohodnout na péči o ně. Žádný z nich nepožádal o změnu příjmení, ačkoliv Melinda Gatesová od oznámení rozchodu používá i svoje rodné příjmení Frenchová.

Magazín Forbes hodnotu majetku Frenchové Gatesové odhaduje na 3,2 miliardy dolarů (68,6 miliardy korun), může ale prý být ještě vyšší. Hodnota majetku Billa Gatese dosahuje 131 miliard dolarů.

Zdroj: ČTK
Další zprávy