Řada cizinců v Česku i přes zavřené firmy zůstává. Výuka češtiny se přesouvá on-line

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
30. 3. 2020 17:47
V Česku na konci loňského roku pracovalo přes 600 000 cizinců. Jejich počet přitom dosud rychle rostl a výjimkou už nejsou pracovní migranti z jižní i západní Evropy. Třetinu stále představují Slováci, kteří s češtinou problém nemají. Ale co ostatní, jak se v kanceláři či továrně domluví? Jak se ve firmách učí čeština, popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Marie Jelinek z jazykové školy Skřivánek.
Foto: Isifa/Thinkstock

U dělnických pozic řeší firmy jazykovou bariéru prostředníkem či překladatelem. Vyšším pozicím a manažerům pak většinou platí kurzy češtiny. A ty "jedou" i v době šířící se koronavirové nákazy dál. Cizincům totiž pracovní povolení platí i v době nouzového stavu a uzavřených hranic. Jen se výuka z učeben přesunula formou videí, konferenčních hovorů či interaktivních kvízů na internet.

Počet cizinců podle statistik u nás každý rok roste. Zvyšuje se i zájem o kurzy češtiny? 
Ano, posledních pár let zájem o češtinu pořád stoupá. Myslím si, že si spousta studentů uvědomuje, že během pobytu v Česku mají jedinečnou možnost naučit se neobvyklý jazyk, poznat více českou kulturu. Znalost jazyka dané země samozřejmě mnohem více otevírá dveře dalším možnostem než univerzální angličtina. 

Kdo má o kurzy největší zájem? 
Naše jazyková škola se zaměřuje především na firemní výuku, tak naprostou většinu zájemců o češtinu pro cizince tvoří právě zaměstnanci větších firem. Zájemce z řad veřejnosti máme také, ale není jich tolik jako v případě kurzů hrazených z benefitů pro zaměstnance.

Změna podmínek pro cizince pracující v ČR ve stavu nouze

  • Všechna aktuální pracovní povolení k zaměstnání a Schengenská víza vydaná před vyhlášením stavu nouze prodlouží tak, aby skončila uplynutím doby 60 dnů ode dne skončení nouzového stavu. "Prodloužení je podmíněné trváním platného pracovněprávního vztahu cizince k českému zaměstnavateli po celou dobu trvání nouzového stavu," informuje poradenská společnost KPMG. 
  • Usnesením vlády ze dne 19. března dochází k uvolnění pravidel pro držitele zaměstnaneckých karet, kteří se rozhodnou změnit svého zaměstnavatele. Doposud bylo možné změnit zaměstnavatele nejdříve šest měsíců po vydání první karty. Nyní je možné o změnu požádat i dřív.
  • Další změnou je podle KPMG i zkrácení povinného předstihu pro oznámení, že chce cizinec změnit zaměstnance. Za normálních okolností je povinen oznámit plánovanou změnu zaměstnavatele nejméně 30 dní předem na odbor azylové a migrační politiky. Ovšem nyní, když budoucí zaměstnavatel provádí tzv. krizová opatření nebo k jejich provádění napomáhá, postačí, když je změna zaměstnavatele pouze oznámena, a to nejpozději v den nástupu cizince do nového zaměstnání. 

Většinou se jedná o takzvané "kancelářské profese". Češtinu se učí jak řadoví zaměstnanci, tak management. Máme studenty ze všech zemí světa ve věku od 25 do 55 let. Je zajímavé, že většina studentů chodí dobrovolně, že si studium češtiny v rámci nabízených benefitů vyberou, nemají to tedy od firem přímo nařízené.

V naprosté většině je totiž ve firmách dorozumívacím jazykem angličtina, a tím pádem by si s angličtinou jednoduše vystačili. Plánují ale v Česku nějakou dobu zůstat a přijde jim škoda nevyužít možnosti naučit se nový jazyk. Často jde také o lidi, kteří mají obecně zájem o cizí jazyky.

Jak učení češtiny studentům jde, za jak dlouho jsou schopni se jazykem "tak nějak" domluvit, tedy umějí alespoň základy? 
Záleží hlavně na motivaci a píli studentů, což platí u jakéhokoliv jazyka. Pokud je student motivovaný, na lekce se připravuje a věnuje dostatečný čas přípravě mimo výuku a češtinu používá, tak se naučí poměrně rychle. Zvládnout úroveň A1 trvá v průměru 80 až 200 hodin.

S čím mají studenti největší problém? Co jim nejde, co nechápou? 
Hodně problematické bývají pády, rody a obecně skloňování. Samozřejmě si často stěžují, že je čeština těžká, ale stejně tak si stěžují studenti angličtiny, němčiny a francouzštiny. Vždy když člověk začíná s učením něčeho nového, tak se to zdá být těžké. 

Je důležité, aby češtinu učil někdo, kdo ji má vystudovanou na vysoké škole? 
Není to úplně nutné, spousta našich lektorů češtiny pro cizince nemá vystudovanou bohemistiku, nicméně jsou absolventi pedagogiky či filologie jiného jazyka. Obecné principy výuky jazyka zůstávají stejné, ať už jde o angličtinu, japonštinu, či právě češtinu. Řekla bych, že je zásadní, aby lektor měl pedagogické vzdělání a byl ochotný se dále vzdělávat v oblasti svého mateřského jazyka. 

Jaké národnosti jsou nejlepšími studenty? 
Nezáleží ani tak na národnosti, ale na motivaci a individuálních schopnostech. Určitou výhodu mají samozřejmě mluvčí slovanských jazyků, ale ti na to na druhou stranu dost často hřeší anebo moc spoléhají na podobnost jazyků. 

Ačkoliv řada firem nyní pozastavila výrobu, personalisté předpokládají, že firmy se budou snažit počty zahraničních pracovníků zachovat. Budou potřeba po uvolnění restrikcí. Konají se tedy kurzy dál i v této době? 
Ano, v současné době učíme všechny jazyky včetně češtiny pro cizince on-line. Uvidíme, zda budou firmy i nadále tyto kurzy platit.

Marie Jelínek

Marie Jelínek, jazyková škole Skřivánek
  • Vystudovala obor Anglofonní studia.
  • Osm let učila v jazykových školách anglický a francouzský jazyk.
  • Od roku 2017 pracuje pro jazykovou školu Skřivánek, od března 2019 je její hlavní metodičkou. 
 

Právě se děje

před 12 minutami

Lesy ČR loni díky státní podpoře měly zisk 44 milionů Kč po minulé ztrátě 790 milionů Kč

Hospodaření státního podniku Lesy České republiky (LČR) loni skončilo ziskem 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun. Zakončit loňský rok v plusu podniku pomohly peníze od státu na kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kůrovcové kalamity ve výši 2,3 miliard korun, uvedla mluvčí podniku Eva Jouklová. Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě za loňský rok utrpí ztrátu až 1,9 miliardy. Kompenzace za nižší ceny dřeva dostali od státu i další vlastníci lesa. Lesům ČR patří téměř polovina lesů v zemi.

"Výsledek velmi pozitivně ovlivnily státní prostředky kompenzující snížení cen dřevní hmoty. Peníze ale hned lesům vracíme při obnově. Naše loňské náklady na pěstební činnost dosáhly bezmála 3,5 miliard korun a zvýšily se o 21 procent oproti roku 2019," uvedl generální ředitel podniku Josef Vojáček. Podnik podle něj také v souladu se Strategií rozvoje podniku z prosince 2020 opět začal tvořit podnikový rezervní fond. "Ten je zásadním zdrojem při nenadálých událostech a kalamitách," uvedl Vojáček.

Podnik loni vysadil 74 milionů sazenic a zalesnil 16.000 hektarů, z toho 3790 hektarů přirozenou cestou. Letos podnik plánuje zalesnit 21.000 hektarů holin a vysadit rekordních 85 milionů sazenic. Plocha holin kvůli masivní těžbě kůrovcového dřeva ke konci loňského roku ve státních lesích vzrostla o šest procent na 32 544 hektarů.

Zdroj: ČTK
Další zprávy