Expert radí: Zemědělskou půdu na úvěr? Ano, i s dotací

Red eko
14. 11. 2007 15:00
Na dotazy odpovídala Iva Prokopová z GE Money

Online - Banky za poslední roky usnadnily přístup k úvěrům mnoha skupinám podnikatelů. Poměrně specifickou skupinou jsou však zemědělci. Podle údajů České národní banky tvoří portfolio zemědělských úvěrů v České republice 29,1 miliardy korun.

Letos v srpnu například portfolio zemědělských úvěrů GE Money Bank dosáhlo 8,1 miliardy korun, což představovalo podíl na trhu 27,8 procenta. Tato banka si tak v oblasti financování zemědělců drží prvenství na českém trhu.

Zemědělci nakupují zejména novou zemědělskou techniku a půdu, na které mohou využít dotace úroku ve výši tři procenta od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Využívané jsou také investice do výstavby a rekonstrukcí zemědělských objektů, v rámci nichž lze čerpat dotace z evropských fondů, například z Programu rozvoje venkova.

Víte, jak získat komplexní poradenství při získání dotace? Na co vám banka půjčí? Co po vás banka bude chtít, až půjdete žádat o úvěr?

Na tyto a další otázky odpověděla čtenářům Iva Prokopová, manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:06Autor: Jožka z Dědiny

Otázka: Proč nezruší EU všechny dotace pro zemědělce ?
Stejně se ukazuje, že je často berou ti, kteří je vůbec nepotřebují (ale mají dobré konexe - viz nedávné aféry).
Dotace křiví trh, a jsou i nespravedlivé vůči těm, kteří se k nim (z různých důvodů) nedostanou.
Děkuji za odpověď.
JzD.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Dobrý den,
vítám vás na dnešním on-line rozhovoru a děkuji za první otázky, které jste mi zaslali.
Tu první otázku by asi bylo vhodné položit úředníkům v Bruselu a ne mně, protože mé pravomoci nesahají tak vysoko. Pokud ale dostávají EU dotace i jiné členské státy, pak je určitě na místě, aby je dostávala i ČR resp., aby čeští zemědělci nebyli znevýhodňováni.
Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že podnikání v zemědělství je specifické a je mimo jiné i velmi ovlivňováno např. počasím, ohrožením z šíření chorob apod., proto je na místě na místě i podpora zemědělců.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:10Autor: šťoura

Otázka: Dobrý den, stále se honosíte tím, jak jste pro podnikatele výhodní. Myslíte, že i běžně "chudý" zemědělec s vámi ušetří? Dekuji za odpoved.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Jistě, máme mnoho výhodných produktů, které usnadní hospodaření nejen zemědělcům. Máme speciální nabídku jako třeba: financování půdy, zemědělské techniky nebo jiných investic v rámci jejich podnikání a poskytujeme zemědělcům i poradneství v otázkách možností získání dotací z fondů EU. Kromě toho, jsme jediná banka, která nabízí např. možnost ručení stádem skotu.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:17Autor: A. Novotný, Dačice

Otázka: Jaké podmínky musím splňovat, abyste mi půjčili na nákup zemědělské půdy? Jednám o tom se svojí bankou a ta mým záměrem není příliš nadšena. Zajímalo by mě, jak se k tomu stavíte vy. Děkuji

Iva Prokopová, GE Money Bank: V prvé řadě se předpokládá, že podnikáte jako zemědělec. Poté k jednání s naším bankéřem přineste váš občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, musíte podnikat na území ČR, 2 poslední daňová přiznání, výkazy za 2 ukončená daňová období (rozvaha + výsledovka) a pro nás je i důležitý podnikatelský záměr, tedy, kde chcete půdu nakupovat, zda ji máte v nájmu, zda na ni již hospodaříte, jak daleko jste v jednání s prodávajícími, resp. vlastníky půdy. Na jednání Vám bankéř sdělí, co by případně ještě potřeboval jako doplňující informace.
U tohoto typu úvěru je možné využít dotaci úroku PGRLF ve výši 3 %, o dotaci je třeba zažádat nejpozději před prvním čerpáním úvěru, pro schvalování úvěru však není důležité, zda dotaci získáte či nikoliv.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:20Autor: GaSi

Otázka: Jsme menší agrofirma (rostlinná výroba)! A uvažujeme o rozšíření obdělávané půdy. Čím mohu krom nemovitostí ručit za poskytnutý úvěr a jaké doklady budu potřebovat? Děkuji za Odpověď.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Pokud se jedná o nákup půdy, je možné ručit jak nakupovanou půdou, tak i jinými pozemky nebo půdou, kterou máte ve vlastnictví. Případně může být úvěr z části nezajištěn, což závisí na ekonomice Vaší firmy. Doklady jsou stejné, jako v předchozí odpovědi.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:21Autor: Qwert

Otázka: Proč existují kvóty na produkci i takový zemědělských produktů, kterých je v EU nedostatek?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Na tuto otázku já Vám bohužel nemohu odpovědět, jelikož nespadá do mých kompetencí.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:23Autor: Karel N.

Otázka: Dobrý den, chtěl bych si jako soukromý zemědělec pořídit traktor. Mohou u GE Money v případě úvěru získat lepší podmínky, než kdybych traktor pořizoval na leasing?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Rozhodně, a to nejen lepší podmínky, ale i dotaci úroku od PGRLF, kterou lze využít pouze na úvěr a nikoli na leasing. Navíc náš úvěr můžete získat až na 8 let a až na 100% pořizovací ceny traktoru včetně DPH.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:29Autor: Straka

Otázka: Jsem chovatel skotu. Chci se zeptat, jestli zemědělcům nenabízíte nějaký zvýhodněný podnikatelský účet a jaké poplatky by s ním byly spojené?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Pro podnikatele - živnostníka, a nejen pro zemědělce, nabízíme výhodný účet s měsíčním paušálem Genius Active, kdy za 159,- Kč máte veškeré služby účtu zdarma - takže máte například veškeré výběry z bankomatů GE Money Bank zdarma, služby přímého bankovnictví, veškeré příchozí transakce a veškeré odchozí transakce realizované elektronicky, 2 platební karty + 1 karta k platbám na internetu, 20.000,- Kč čerpání do minusu a další. Pokud jste podnikatel právnická osoba, máme pro Vás obdobný typ účtu od 139,- Kč.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:35Autor: Mr. President

Otázka: Dobrý den,
mohu si u Vás půjčit na hnojní linku? A jak zvládáte největší zemědělské portfolio? Je to časově asi náročné, že?
V čem jste lepší než konkurence?
Děkuji za Váš čas.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Můžeme Vám zafinancovat jakýkoliv zemědělský stroj či technologii, podrobnější podmínky byly popsány u dřívější odpovědi.
Se zemědělci se nám spolupracuje velmi dobře a věříme, že jejich portfolio bude stále narůstat. naší konkurenční výhodou jsou především specializovaní bankéři po celé ČR s hlubokou znalostí zemědělské problematiky, úvěry přizpůsobené právě podmínkám fondů EU a PGRLF, nabízíme i poradenské služby v případě žádostí o dotace z fondů EU a jak již bylo řečeno, všechny tyto úvěrové produkty jsou doplněny velmi výhodným bežným účtem Genius Active, depozity v české i zahraničních měnách a platebními kartami včetně kreditních.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:38Autor: Petr Fousek

Otázka: Dobrý den, plánuji výstavbu nového sila v hodnotě asi 3,8 mil. Kč. Mohu na to údajně čerpat dotaci z EU ve výši 50 - 60 % uznatelných nákladů, ale tu získám zpětně. Poradíte mi, jak financovat silo do té doby a kde získat na zbytek ceny? Mám dost nevyrovnané příjmy během roku.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Můžeme Vám nabídnout předfinancování dotace, tzn., že získáte úvěr na 100 % nákladů spojených s výstavbou a dotaci poté můžete použít jako mimořádnou splátku úvěru. Ohledně konkrétních podmínek a požadavků by bylo nejlepší se obrátit na našeho firemního bankéře, kterého najdete podle místa svého podnikání na webu: www.gemoney.cz

Odpovězeno: 14. 11. | 14:40Autor: Pavlínka

Otázka: Jsme malá rodinná uzenářská firma s obratem cca 15 milionů korun ročně. Chtěli bychom zvýšit výrobu. Zajímalo by mne, kde lze získat ucelené informace o tom, zda a z jakých programů (fondů) by šla získat podpora z EU? Děkuji

Iva Prokopová, GE Money Bank: Prosím navštivte naše webové stránky www.gemoney.cz v sekci pro podnikatele, kde najdete více informací o službě EU servis, která Vám pomůže vyhledat vhodný dotační program.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:45Autor: Kamil

Otázka: Nemyslíte si, že Vaše reklamy záměrně blbnou lidi, aby se u Vás zadlužili a vy aby jste mohli jejich majetek zabavit a napakovat se? Nebo snad zadlužení 660miliard korun, což je přes 60 tis Kč na občana tohoto státu (t.j. včetně nemluvňat) je normální?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Zadluženost v České republice je ve srovnání s okolními státy nízká a pokud budeme konkrétní, GE Money Bank půjčuje peníze odpovědně, tedy tak, aby nezadlužovala občany nebo společnosti, kteřé by již při žádosti o úvěr vykazovali některé z kritérií pozdějšího nesplácení úvěru. Navíc zde vždy existuje možnost pojištění schopnosti splácet.
Uvědomte si naopak to, že právě díky poskytnutým úvěrům se zlepšuje jak podnikatelské prostředí v ČR, tak i konkurenceschopnost v rámci regionu.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:48Autor: Michal Dejmek

Otázka: Dobrý den, na jaře budu rekonstruovat skladovací prostory na zeleninu a ovoce. Dál si chci pořídit novou třídičku. Jak mohu tyto investice nejvýhodněji financovat? Děkuji za opdověď!

Iva Prokopová, GE Money Bank: Radila bych Vám požádat o investiční úvěr, kterým můžete zafinancovat plánovanou rekonstrukci. Na novou třídičku bych Vám doporučila naše financování zemědělské techniky, kde můžete zažádat o dotaci z PGRLF (pokud spňujete kritéria pro jejich získání).

Odpovězeno: 14. 11. | 14:50Autor: Milan

Otázka: Za jakých podmínek je možné financování nákupu zemědělské půdy a a nemovitostí pro mladé zemědělce? Věk 22 let, vzdělání Střední zemedelska škola

Iva Prokopová, GE Money Bank: Předpokládám, že i takto mladý již v zemědělství podnikáte a tedy můžete požádat o úvěr na financování zemědělské půdy. Pokud již podnikáte min. 3 roky, můžete od PGRLF kromě 3% získat navíc 1 % dotace úroku v rámci programu Mládí.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:51Autor: Jakub

Otázka: Nabízíte nějaké výhodné podmínky pro bio-zemědělce?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Podmínky pro zemědělce jsou u nás shodné a platí tedy i pro bio-zemědělce.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:55Autor: Zdena Fčková

Otázka: Dobrý den, s manželem provozujeme kozí farmu a prodáváme celou řadu kozích produktů. Uvažujeme o rozšíření chovu.
Do jaké výše můžeme získat úvěr bez zajištění a čím vším lze ručit u těch úvěrů, které vyžadují zajištění?

Iva Prokopová, GE Money Bank: Výše zajištění úvěru je posuzována podle Vaší ekonomické situace, bez konkrétních údajů Vám tedy takto nemohu více poradit, ale odkázala bych Vás na některého z našich firemních bankéřů, kteří Vám poradí.
Ručit lze nemovitostí (i půdou), movitou věcí (např. strojem), stádem skotu, zásobami zemědělských komodit nebo jinými zásobami, pohledávkami a blankosměnkou.

Odpovězeno: 14. 11. | 14:56Autor: ing.Jiří Pokorný

Otázka: Vážená paní inženýrko,
dovoluji si vyjádřit maximální spokojenost se službami, které poskytuje úvěrové oddělení ve Žďáře nad Sázavou pod vedením ing.Zeleného a OM Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem.

Iva Prokopová, GE Money Bank: Děkuji za pochvalu, která mě samozřejmě těší a vyřídím ji kolegům ve Žďáře nad Sázavou i v Bystřici. Děkuji i za ně.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 4 hodinami

USK Praha porazilo s navrátivšími Američankami Szekszárd 83:56

Basketbalistky USK Praha zvítězily v domácím utkání 3. kola Evropské ligy nad maďarským Szekszárdem jednoznačně 83:56 a získaly druhou výhru v tomto ročníku prestižní soutěže.

Nejlepší střelkyní českých mistryň byla s 18 body navrátivší se americká pivotka Brionna Jonesová, její krajanka Alyssa Thomasová pak se 14 body a 10 doskoky zaznamenala double double. Hostům nestačilo ani 15 bodů Zaly Friškovecové a prohrály v Eurolize i třetí zápas.

V dalším utkání skupiny A zavítá pražský celek na hřiště úřadujícího šampiona Jekatěrinburgu. Tam sehraje duel 27. října.

Aktualizováno před 5 hodinami

Požár v budově spalovny v Malešicích se podařilo uhasit, škoda dosáhne stovek milionů

V jedné z budov spalovny v pražských Malešicích ve středu odpoledne hořela technologie, požár způsobil podle odhadu škodu za stovky milionů korun. Příčinu ohně určí vyšetřování. Sdělil to mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Mluvčí Pražských služeb Radim Mana řekl, že spalovna je mimo provoz a minimálně ve čtvrtek to tak zůstane, odpad bude převážen jinam. Potvrdil i odhad škody.

"Ve spalovně došlo k požáru odstavené technologie na čištění spalin v pětipatrové technologické budově o rozměru 30 krát 40 metrů, která procházela rekonstrukcí technologií. S ohledem na počet jednotek byl vyhlášen třetí stupeň poplachu," uvedl Kavka. Zasahovalo deset profesionálních a devět dobrovolných jednotek, používaly také výškovou techniku. Na další budovy se oheň nerozšířil.

Černý kouř byl vidět z velké dálky. Chemická služba podle Kavky měřila zplodiny ohně v několika zasažených částech Prahy, například v Dolních Počernicích, Satalicích, Vinoři, Kyjích a na Černém Mostě, překročení norem ale nezjistila. "Po dobu zásahu byl však ve zmíněných oblastech cítit zápach po požáru a obyvatelům bylo doporučeno nevětrat," uvedl mluvčí.

Zdroj: ČTK
před 6 hodinami

Pokrok v kauze Pandora Papers. Úřad zjišťuje, jestli Babiš nespáchal přestupek zamlčením majetku

Černošický městský úřad zjišťuje, zda premiér Andrej Babiš (ANO) nespáchal přestupek podle zákona o střetu zájmů neúplným oznámením o majetku v takzvané kauze Pandora Papers. Úředníci požádali o součinnost ministerstvo spravedlnosti, uvedl ve středu web iROZHLAS.cz. Babiš už dřív v souvislosti s kauzou odmítl, že by se dopustil čehokoliv nelegálního.

Kauza Pandora Papers se zabývá děním kolem společností v daňových rájích. Podle mezinárodního novinářského týmu poslal premiér Babiš na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře přes své offshorové firmy zhruba 380 milionů korun. V dokumentech souvisejících s kauzou podle webu Investigace.cz neuvedl, že vlastní akcie offshorových firem. Podle zákona o střetu zájmů je přitom neúplné oznámení majetku veřejného funkcionáře přestupek, za který hrozí pokuta do výše 50 000 korun, informoval iROZHLAS.cz.

Černošický úřad proto oslovil ministerstvo spravedlnosti, které vidí v tomto případě jako takzvaný evidenční orgán. Ministerstvo by podle úřadu mělo mít možnost získat dokumenty, zda premiér vlastnil nebo vlastní nemovitosti nebo firmy v zahraničí, případně v jakém období je vlastnil.

"Následně by ministerstvo mělo posoudit, zda tyto nemovitosti nebo firmy uvedl v oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů a pokud nikoli, mělo by tuto informaci jako podezření z přestupku oznámit úřadu příslušné obce s rozšířenou působností," uvedl úřad na webu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy