Šéf NKÚ: Nejvíc se plýtvá na dopravě a spravedlnosti

Petr Holub
27. 7. 2008 14:07
Další část rozhovoru s Františkem Dohnalem
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Kdo nejvíc plýtvá s penězi daňových poplatníků? Odpověď zná Nejvyšší kontrolní úřad, který už patnáct let kontroluje jednotlivé úřady.

Role NKÚ roste s tím, jak se zvyšují výdaje rozpočtu. Letošní rok je rekordní v investicích, když stát chce utratit za různé stavby 127 miliard. Většina jde na silnice a dálnice, tedy oblast, kterou NKÚ už několikrát kritizoval za nepromyšlené výdaje.

Podle prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Františka Dohnala, se situace mění k lepšímu, změna je však pomalá a nevýrazná:

"Rozhodně se nedá říct, že se zvažují všechna kritéria pro výběr vhodných investičních akcí pro trasy dálnic a silnic. I ten materiál, který vláda schválila v loňském roce a který obsahuje seznam dopravních staveb plánovaných do roku 2013 je z velké části politický dokument a kompromis, ve kterém se promítají zájmy jednotlivých politiků na centrální úrovni, regionální a místní úrovni.

Tím způsobem k tomu přistupovala také vláda, a proto jsme se snažili, aby aspoň přijala usnesení, že při letošní aktualizaci už musí být používána skutečně standardní kritéria hodnocení ekonomického společenského přínosu. Bez nich můžeme stavět dál a dál, peněz nebude nikdy dostatek, ale nebudeme vědět, zda ty stavby přinášejí vůbec nějaký efekt," poukázal Dohnal na největší slabinu vládních investic.

Foto: R. Pech

A.cz: Už jste viděl ten lepší dokument, který by stavby dálnic hodnotil podle toho, jestli jsou potřeba?

Vláda loni v září přijala usnesení, kterým ukládá, že příště bude postupováno jinak. Prozatím žádné příště nebylo, takže nemůžu konstatovat, jestli došlo ke zlepšení, nebo ke zhoršení.

A jak to vypadá při realizaci jednotlivých stavebních akcí, to si budeme moci povědět na podzim letošního roku a na jaře příštího roku, protože samozřejmě velké investice a zvláště infrastruktura typu silničních a železničních staveb je naším strategickým cílem. Tam naše kontrolní činnost rozhodně nepoleví. Uvidíme za pár měsíců.

Kontrolujeme Brno-Vídeň

A.cz: Stále se cituje a někdy i vyvrací zpráva, kterou jste vydali společně se spolkovým účetním dvorem, podle které se české dálnice staví dráž, než německé. Na tom trváte?

Jak jste to řekl, tak to v kontrolním závěru není. Naše kontrolní zjištění se týkala toho, že některé stavební objekty, které jsou srovnatelné na české a na německé straně vycházejí na české straně výrazně dráž. V tomto pojetí to platí.

Pohled ze stavebního jeřábu směrem k Lochkovu (západ).
Pohled ze stavebního jeřábu směrem k Lochkovu (západ). | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz

A.cz: Při kontrole dálnice D8 z Ústí směrem na Drážďany byla cena za kilometr dálnic pět set milionů. Nedávno byla dokončena dálnice Ostrava-Bohumín, kde se cena za kilometr vyšplhala na miliardu. Dá se říct, že teprve tam padaly cenové rekordy?

Nedá, tlačíte mě do zevšeobecnění, abych cenu přepočetl na kilometr dálnice. To je velmi ošidné, protože v tu chvíli nemůžete vyčíslit a zohlednit, v jakém terénu je dálnice a kolik je tam mostů a tunelů. Musela by proběhnout detailní analýza.

A.cz: Bude kontrolní zpráva také z dálnice Ostrava-Bohumín?

Předběžně počítáme, že se na ni také podíváme, ale jsou i jiné stavby, které se v této chvíli chystají. V kontrolní činnosti je sice důležité se podívat, co se na té stavbě odehrávalo, ale je také důležité u těch velkých staveb, které trvají řadu let a ani jejich příprava není krátká. Dobré je se podívat, co se odehrává už ve fázi přípravy a kam stavba směřuje. A to nejen v nákladech, ale také jestli jsou zvažovány všechny varianty a posuzována všechna možná rizika.
V této chvíli nám jde o spojení z Brna na Vídeň, to je také docela sledovaná a ne úplně jednoduchá. Bude se to týkat i dalších velkých dopravních staveb.

Zdravotní pojišťovny se zlepšily

A.cz: Další významnou oblastí, odkud údajně bez užitku utíká hodně veřejných peněz, je zdravotnictví. Skutečně zdravotní pojišťovny spravují peníze tak špatně, že je nezbytná nějaká zásadní a hlavně rychlá reforma?

Zdravotním pojišťovnám se věnujeme prakticky permanentně. Tam se podle výsledků jednotlivých kontrolních akcí situace opravdu hodně změnila od doby, kdy vznikly. Máme zkontrolovány všechny, některé znovu a VZP také přijde opět na řadu. Z opakovaných kontrol vidíme, že tam žádné vážné a zásadní nedostatky nejsou, aspoň pokud jde o to, jak fungují.

Co se týká financování zdravotní péče, tam se vedou jakési filozoficko-politické debaty, co a jakým způsobem mají pojišťovny hradit. To je věc, do které se nepouštíme. 

A.cz: Za hospodaření jsou kritizovány také fakultní nemocnice. Jsou horší než jiné státní podniky? 

Tam nacházíme standardní nedostatky. Měli bychom si uvědomit, že zdrcující většina fakultních nemocnic je charakterem a fungováním obchodní organizací, byť mají formu příspěvkové organizace. Jejich rozpočty jsou řádově miliardy korun, jsou to velké a silné organizace, přesto v nich nacházíme řadu pochybení, třeba v oblasti zadávání veřejných zakázek, anebo v účtování. Nijak se nevymykají od ostatních státních institucí.

A.cz: Když se hovoří o nezbytnosti reformy zdravotnictví, tak se užívá údaj Transparency International, podle níž se pětina zdravotnických financí ztrácí bez užitku. Odpovídá to vašim zjištěním?

Nevím, kde kterákoliv organizace bere odhad, jestli je to 15, 20 nebo 25 procent. Z našich kontrolních závěrů můžeme konstatovat, že u jednotlivých dotačních titulů jsou poměrně velké rozdíly.

Někdy je přitom velmi obtížné hodnotit hospodárnost užití, kolik peněz se tam mělo vynaložit, kolik ne. Klasickou ukázkou může být příklad, kdy není dodržen zákon o veřejných zakázkách a nevypíše se výběrové řízení na stavbu za stovky milionů korun. Ta stavba se postaví a pak těžko můžete hodnotit, jestli by se dala postavit o sto milionů levněji, když schází jakékoli srovnání. Pouštět se do odhadů, kolik peněz se ztratilo, je málo seriózní. 

Mnohem větší ztráty se způsobí tím, že se staví stavby, které nejsou úplně potřeba, a že nakonec je ta stavba mnohem dražší proti předpokládaným nákladům. Pak se přidávají stovky milionů, aby byla dokončena. Tady bych viděl obrovské ztráty, ale kolik se ztratí v systému zdravotní péče celkem, to bych si netroufal.

A.cz: dyž jste hovořil o zvyšování nákladů, to jste měl na myslí fakultní nemocnici v Motole, kde jste kontrolovali stavbu dětského pavilonu?

Fakultní nemocnice v Motole má nestandardní průběh přípravy od samého začátku, ale pokud bych zmiňoval záležitosti z poslední doby, tak to jsou spíše věci, které, abych si vybral jeden z resortů, který tímto neduhem zřejmě hodně trpí, vedle dopravy je to třeba i ministerstvo spravedlnosti.

 

Právě se děje

Další zprávy