Obrazem: Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první války

Obrazem: Orient v Čechách? Židovští uprchlíci za první války
Uprchlíci své domovy opouštěli z obav z posunů fronty, před násilím vojáků vůči civilistům či z loajality ke své zemi. Často utíkali ze zcela zničených městeček a vesnic. Na obrázku je židovský uprchlík v Rychnově nad Kněžnou.
Židé prchali navíc z obavy před pogromy ze strany ruské armády a zejména obávaných kozáků. Obviňování ze špionáže, ponižování, popravy, znásilňování a plenění patřilo k jejich každodenní zkušenosti v Rusy obsazené východní Haliči a v Bukovině. Muž stojící mezi troskami židovské čtvrti, Zaleszczyki/Zališčiky, východní Halič přibližně 1917.
Odhaduje se, že zhruba polovina z 800 tisíc Židů z Haliče uprchla do vnitrozemí; další desetitisíce z Bukoviny. Na fotografii přibližně z roku 1917 je zničená synagoga v Husjatyně, východní Halič, přibližně 1917.
Úřady uprchlíky shromažďovaly zejména v západní části monarchie, v českých zemích a dnešním Rakousku. Fotografie židovských uprchlíků v barákovém táboře v Německém (dnes Havlíčkově) Brodu 1915-1917.
Foto: Městské muzeum Polná
Martina Křížová Martina Křížová, ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze
31. 8. 2014 11:48
V České republice dosud nezveřejněné fotografie sledují osudy židovských utečenců v Čechách a na Moravě v širším kontextu uprchlíků a uprchlické politiky v celé habsburské monarchii.

Praha - Sté výročí vypuknutí první světové války připomíná Židovské muzeum v Praze výstavou o osudech židovských uprchlíků, které válečný konflikt vyhnal z domovů. Jmenuje se Orient v Čechách? a v Galerii Roberta Gutmanna na Starém Městě ji můžete navštívit až do 1. února příštího roku.

V porovnání s uprchlíky, kteří v roce 1938 kvůli Mnichovské dohodě uprchli z pohraničí, jde o srovnatelné, ne-li větší množství lidí v nouzi, kteří za první světové války z jiných částí habsburské monarchie utekli do českých zemí. Byli mezi nimi Poláci, Rusíni či Židé z Haliče a Bukoviny nebo Italové a Chorvati z jihu monarchie. Byli první významnou skupinou uprchlíků v moderních českých dějinách.

"Zvláště pro židovské obyvatele patřil útěk a přerod z rovnoprávných občanů v bezprávné utečence k jejich cestě stoletím uprchlíků," říká jeden z autorů výstavy Michal Frankl. Spoluautory jsou Jan Wittenberg a Wolfgang Schellenbacher.

Výstava přibližuje nejen bezprostřední osudy uprchlíků, ale také negativní reakce společnosti, které napomáhaly k vývoji českého antisemitismu na počátku první republiky.

 

Právě se děje

Další zprávy