Radioaktivní laguny mizí pod vrstvami odpadků.

Radioaktivní laguny mizí pod vrstvami odpadků.
Louhováno tu bylo celkem 16,8 milionů tun uranových rud. Uranu tu vyrobili 28,5 tisíc tun.
Pro ukládání kalů byl z části využit vydobytý prostor bývalého lignitového dolu Svatopluk.
Zbylo tu 35,8 mil. tun radioaktivních kalů. Skládka má celkovou plochu 285 ha.
Dvacet let jsou kohouty zavřeny.
Foto: Ludvík Hradilek
Ludvík Hradilek Ludvík Hradilek
6. 4. 2011 14:00

Mydlovary - Jak rekultivovat kaliště po chemické úpravně uranu? Je to schválený a státem kontrolovaný proces. Nevypadá to složitě.

Vodu vypusť do Vltavy, na radioaktivní bahno navez staré pneumatiky, zasypej popílkem z elektráren a spaloven, udusej vrstvou jílu a zavez čistírenskými kaly.

Pak inkasuj dotaci z evropských fondů.

 

Právě se děje

Další zprávy