Foto: Když slepý pomáhá chromému. Firemní týmy se předháněly v osobní asistenci

Foto: Ludvík Hradilek
Ludvík Hradilek Ludvík Hradilek
29. 5. 2016 16:59
Organizace pečující o lidi s postižením připravila pro své donátory bojovku. Bylo to zábavné i poučné.

Představte si, že by státní nebo jiná příspěvková organizace byla závislá na financování od dárců. Nepřežily by ani rok.

Nestátní neziskové organizace pečující o lidi s postižením poskytují služby, bez kterých by se naši spoluobčané neobešli, přesto čekají každý rok, jak velkou část jejich nákladů jim zaplatí dotace z veřejných peněz. Bez dobrovolných dárců se neobejdou.

Asistence O.P.S. je organizace zajišťující osobní asistenci lidem s fyzickým handicapem. Díky jejich službám mohou žít daleko svobodnějším způsobem života než v ústavech. Aby zajistili peníze pro svou činnost, pořádají pro své donátory akce, kde představují svou práci, vzdělávají je a baví.

Pochod s asistencí je jednou z nich. Bojovka pro týmy osvícených firem. Soutěží mezi sebou, kdo lépe dokáže asistovat. Projdou se pražskými parky, dozvědí se, proč mají dávat své peníze právě na pomoc lidem s postižením.

 

Právě se děje

Další zprávy