Grafika: Začíná velké tažení proti suchu a povodním. Tady mají vzniknout nové přehrady

Fotografie: Ludvík Hradilek

Místa v Česku s nedostatkem srážek

Mapa ukazuje republiku v poměru srážek a celkového výparu vody. Tedy v oblastech vyznačených červenou barvou vypařovaná voda převládá nad objemem vody ze srážek.

Kde hrozí vysychání drobných vodních toků

Mapa projektu Sucho.eu člení území České republiky podle tří stupňů rizika vysychání drobných toků v daném území. Riziko se rozlišuje na malé, střední a velké.

Pro téměř třetinu území (31,3 %) je riziko odhadováno jako velké. Bezmála na polovině území Česka (45,3 %) je riziko vysychání toků malé a na čtvrtině střední (23,3 %). Míra rizika daného území souvisí s podílem orné půdy a mírou regulace (zejména napřimování) toků – regulované toky jsou náchylnější na vysychání. V zemědělsky intenzivně využívaných a v urbanizovaných oblastech je přitom napřimování a i opevňování toků mnohem častější než v ostatních územích.

Sucho i hrozbu povodní mají řešit nově budované přehrady. Podívejte se, kde se v Česku chystá či uvažuje výstavba nových vodních ploch. autoři: Jiří Kropáček, Štěpán Plaček, Ludvík Hradilek
reklama