Dokument: Od Sámovy říše po Husa, dál se Babák nedostal

Domácí Domácí
16. 10. 2012 11:31
Projděte si záznam panoptika z Poslanecké sněmovny, o němž rozhodoval Ústavní soud
Foto: Ludvík Hradilek

Praha - O jakém momentu rozhodoval Ústavní soud v případě Michala Babáka a jeho obstrukčního projevu k církevním restitucím? Citujeme ze stenoprotokolu Poslanecké sněmovny po moment, kdy mu předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová odebrala slovo. Záznamy věrně zachycují, jaké panoptikum se někdy odehrává v Poslanecké sněmovně.

Babák: O majetkových poměrech souvisejících s náboženstvím v prvním státním útvaru na českém území, v tzv. Sámově říši v prvé polovině 7. století našeho letopočtu, nemáme bližší údaje. Pouze víme, že zde neexistoval majetek patřící stávající církvi římskokatolické, neboť na území nynější České republiky nebylo křesťanství a velvyslanec francouzského krále Dagobert Sicharius dle Fredegarovy kroniky z 60. let 7. století uváděl Sámovi - cituji: "Není možné, aby křesťané a sluhové boží mohli uzavírat přátelství se psy."

(Vít Bárta dlouze tleská.)

Děkuji.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to velký úspěch, pane kolego, ale přece jen bych požádala pana kolegu Bártu, aby umožnil další vystoupení.

Poslanec Michal Babák: V 9. a na začátku 10. století, nejpozději od roku 833 do roku 906 až 907, patřily Čechy do tzv. Velkomoravské říše. V ní se již vyskytují první informace o majetcích spojených s kultem. Roku 862 kníže Rastislav žádá Cařihrad o vyslání slovansky mluvících věrozvěstů na Velkou Moravu, jak jistě víte všichni, a roku 863 z ní přicházejí dva bratři, tzv. sv. Cyril a Metoděj, na Velkou Moravu. (...)

Ondřej, nově vysvěcený biskup pražský, po návratu z Říma do Čech v souladu s vůlí papeže vyhlásil na jaře 1217 interdikt, zákaz bohoslužeb, pohřbů, křtů, udílení svátostí, přibitím diecézních listů na Chrám sv. Víta na Pražském hradě pro údajné omezení práv církve králem a šlechtou, pro neodvádění desátků atd., což vedlo k ukončení většiny náboženských obřadů v českých zemích.

(Před řečništěm stojí skupina poslanců, smějí se a fotografují si řečníka.)

Babák: Je prima, že vás to zajímá. Král Přemysl I. se odmítl podřídit a chránil svrchované království. Svolal jako reakci na v katolické zemi absurdní situaci bránící církevním obřadům, když například smrt nečeká, až se politici dohodnou... Teď jsem se ztratil.

(Nemůže najít návaznost ve čteném textu, poslanci se smějí a tleskají.)

Arcibiskupovi mohučskému papež nařídil listem z 20. července, aby do dvaceti dnů obnovil v Čechách zápověď služeb božích, to je odvolal jím na základě žádosti krále realizované zrušení interdiktu. (...)

Začátkem 15. století se v církvi vyskytovala hojnost korupce, závisti a pokrytectví a rostla snaha o očistu církve a omezení jejího majetku. Roku 1412 Jan Hus vystoupil proti prodávání odpustků podobně jako 100 let po něm Luther. Výsledkem bylo, že již v lednu téhož roku byla nad ním vyslovena klatba a musel opustit Prahu. Roku 1420 husité zformulovali programový základ -

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, promiňte, že vás přerušuji. Já jsem přesvědčena, že jednáte teď v rozporu s § 59 odst. 4, který říká, že poslanec má mluvit k projednávané věci. Chápu váš historický exkurz, dopustili se ho mnozí před vámi, ale přesáhl jste meze toho, co lze chápat jako mluvení k věci nebo nelze chápat jako mluvení k věci. Žádám vás tedy, abyste svou řeč směřoval přímo k projednávanému zákonu, k jednotlivým paragrafům, k tomu, co je opravdu předmětem našeho jednání.

Poslanec Michal Babák: Já se moc omlouvám, paní předsedkyně, při vší úctě, návrat církevního majetku ve výši přes 140 mld. korun myslím, že považuje...  (...) Ale v zásadě si myslím, že lze udělat takovouto exkurzi, aby si všichni mohli představit, o čem vůbec tady jednáme, jak církev fungovala a v jakém smyslu církev nějakým způsobem nabyla tyto majetky. (...)

A já si myslím, že v žádném případě to není v rozporu s jednacím řádem. Protože já osobně si myslím, že mluvím k věci. A jestli si myslíte, paní předsedkyně, něco jiného, tak v tom případě nevím. Já nejsem tak zdatný jednacím řádem. Jestli se má hlasovat o nějaké proceduře, jestli mě necháte tady hovořit, nebo mně vypnete mikrofony, nejsem zdatný.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já vám nevypínám mikrofon. Já jsem vám řekla, pane poslanče, že se domnívám, že se odchylujete od ustanovení zákona o jednacím řádu, příslušného paragrafu, a že vás žádám - nevypínám vám mikrofon, ale že vás žádám, abyste se věnoval tomu, co je předmětem našeho projednávaného bodu, tedy konkrétního návrhu vládního zákona.

Poslanec Michal Babák: Mně nezbývá nic jiného než pokračovat, protože můj subjektivní názor je, že se věnuji bodu číslo 20, vládní novele zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (...)

(Potlesk nejdřív několika poslanců Věcí veřejných, poté jednoho, poslance Bárty, který tleskal po celou dobu následující řeči předsedkyně sněmovny.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, nikdo vám neupírá právo mluvit jménem klubu. O neomezené lhůtě jsme se bavili také, tu vám též nikdo neupírá. Upírám vám právo mluvit mimo projednávaný bod, což jsem přesvědčena, že toto musím jako řídící schůze učinit, protože jsem přesvědčena, že jste se prostě odchýlil od toho, co je tématem tohoto bodu.

Němcová k poslanci Bártovi: Děkuji za potlesk.

Poslanec Michal Babák: Já se opět omlouvám, paní předsedkyně. Můj názor je, že historii církve je potřeba sdělit tady na plénu už jen proto, aby byl vykreslen obrázek vlastnictví této církve, protože jí navracíme majetek výše než 130 mld. korun. Takže jestli dovolíte, pokračoval bych.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, musím trvat na tom, co jsem řekla. Prosím, abyste se věnoval projednávanému bodu. Pokud tak nehodláte dělat, dejte prosím námitku proti mému postupu, kterým já odmítnu vás nechat dále hovořit.

Poslanec Michal Babák: Takže já se budu dále věnovat navrhovanému bodu -

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: V tom případě je mi líto, ale jsem přesvědčena, že jste přestoupil ustanovení jednacího řádu. Prosím, dejte námitku proti mému postupu. Já vám odnímám slovo.

Poslanec Michal Babák: Jestli mi odnímáte slovo, v tu chvíli dávám námitku.

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. O této námitce proti postupu předsedající rozhodneme v hlasování, které je před námi. Přivolávám naše kolegy do jednacího sálu. Je zde žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. (...)

 

Právě se děje

před 35 minutami

Ústecký kraj pošle Vejprtům milion, zaměstnanci vybrali 70 tisíc korun

Radní Ústeckého kraje schválili na pomoc Vejprtům po tragickém požáru milion korun. Částku budou schvalovat v pondělí zastupitelé. Zaměstnanci krajského úřadu mezi sebou vybrali 70 tisíc korun, dnes je předají městu, ve kterém v neděli při požáru domu pro zdravotně postižené zemřelo osm mužů, 30 lidí záchranáři ošetřili. 

Milion korun z fondu pro mimořádné události má pomoci s likvidací následků požáru v domově Kavkaz. Objekt je podle statika nyní neobyvatelný, musí se vyměnit ohořelé části, vymalovat, uklidit. Lidé začnou s úklidem poté, co si dům prohlédne zástupce pojišťovny.

Ústecký kraj zajistil občanům města Vejprty, včetně klientů domova a jeho zaměstnanců psychosociální pomoc. Zástupci města mohou kontaktovat humanitární organizace, jejichž součástí jsou centra krizové intervence.

Další zprávy