Sobotka ohlásil další pokus změnit sociální demokracii

Aktuálně.cz Aktuálně.cz
3. 1. 2013 14:18
Za kulisy událostí - Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka chce na březnovém sjezdu ČSSD nejen potvrdit mandát předsedy, ale také přeměnit sociální demokracii k obrazu svému. Opět se totiž chystá předložit změny stanov a volebního řádu, které by posílily pozici centrálního vedení při sestavování volebních kandidátek, více svázaly regiony v přijímání nových členů a také stanovily nové genderové kvóty.
Foto: Tomáš Kunc

Za kulisy událostí  - Předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka chce na březnovém sjezdu ČSSD nejen potvrdit mandát předsedy, ale také přeměnit sociální demokracii k obrazu svému.

Opět se totiž chystá předložit změny stanov a volebního řádu, které by posílily pozici centrálního vedení při sestavování volebních kandidátek, více svázaly regiony v přijímání nových členů a také stanovily nové genderové kvóty.

Plán na tuto přeměnu ČSSD Sobotka rozeslal straníkům, jeho znění má deník Insider k dispozici.

Konkrétně stanovy nově navrhují opatření proti masovému a účelovému nabírání členů, takzvanému velrybaření, kterým si někteří stranící udržují politický vliv ve straně. Nově by na jedné stranické schůzi mohlo být přijato jen 10 uchazečů najednou, místní organizace by mohla mít nanejvýš 150 členů.

Pro okresní a krajské konference, které zejména rozhodují o podobě kandidátek, pak Sobotkův návrh počítá s dalším omezením a přidává k tomu možnost, aby v důsledku do kandidátek (o nichž delegáti konferencí rozhodují) více zasahoval ústřední výkonný výbor strany.

Například v případě krajských konferencí by měl mít jistotu svého delegáta každý okres. Ústředí také chce, aby o zastoupení regionů rozhodoval volební výsledek a počet voličů, kteří na daném území volí. O konečném a určujícím poměru mezi jednotlivými podmínkami pak bude rozhodovat ústřední výkonný výbor, který dosud dával pouze doporučení, kolik členů zastupuje jeden delegát. Nyní je totiž rozhodující pouze to, jak početná je okresní členská základna.

Ve stranickém jazyce zní nová formule ve stanovách takto: „Další delegáty volí okresní organizace podle klíče stanoveného ústředním výkonným výborem na základě procenta platných hlasů odevzdaných v posledních volbách do Poslanecké sněmovny pro ČSSD v okrese, počtu zapsaných voličů v okrese a počtu řádných členů ČSSD v okrese.“

Možná ještě více pak do ČSSD zasáhne plánované zvýšení počtu žen na kandidátkách. V návrhu se pracuje se dvěma variantami: „V první trojici (alternativa  čtveřici) v pořadí kandidátů na kandidátní listině musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví.“

Že se jedná zejména o ženy, dokazuje pohled do sněmovních lavic. Socialisty tu reprezentuje jen pět poslankyň z celkového počtu 54 zákonodárců. Vedení klubu je obsazeno čistě muži a také před veřejností za sociální demokraty vystupují opakovaně Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc a Lubomír Zaorálek.

Pokud změna projde, což se nepovedlo dosud žádnému z předsedů ČSSD, kteří se o posílení pozic žen ve straně v různých formách snažili, bude zajímavé sledovat, jak s obsazením povinného místa pro ženy na kandidátkách naloží.

ČSSD už jak známo ve stanovách kvótu pro ženy má, a to přímo pro vedení strany, ale s naplněním byla dost často potíž. V čele se udržela vlastní politickou silou snad jen Petra Buzková, která dokonce své místo ustála i proti odporu Miloše Zemana a jeho nejbližších příznivců.

Pak se jí přiblížila Marie Benešová, zatímco někdejší ministryně zdravotnictví Marie Součková (za Vladimíra Špidly) a ústecká exhejtmanka Jana Vaňhová (éra Jiřího Paroubka) na sebe a na partaj strhly kvůli případu Diag Human, respektive regionálním skandálům, negativní pozornost (a to měly paradoxně ve vedení na starosti mediální prezentaci strany).

Dále se v návrhu nových stanov objevují už několikrát odmítnuté nápady jako ustavení „konference ČSSD“, která by se mezi sjezdy vyjadřovala k „aktuálním, konkrétním a zásadním politickým a programovým otázkám. Původní nápad Jiřího Paroubka sjezd už několikrát odmítl a neuspěl s ním na posledním sjezdu ani Sobotka.

Kritici tohoto nového stranického orgánu totiž varují, že ho lze snadno zneužít k utužení moci jednotlivců ve straně a obcházení současných rozhodujících stranických orgánů. Tvrdí, že její vymezení je v rámci stanov příliš vágní, a k otázkám, které jsou do její působnosti vloženy, se už vyjadřuje sjezd nebo ústřední výkonný výbor.

Jiří Paroubek původně navrhoval v souvislosti s jejím ustavením zrušení Ústředního výkonného výboru a chtěl, aby na ní bylo možné měnit stanovy. To Sobotkův návrh sice neobsahuje, ale její odpůrci včlenění konference do stanov považují za jakési nakročení k původnímu Paroubkovu plánu.

Evergreenem v proměnách sociální demokracie je pak návrh prodloužit funkční období funkcionářů ze dvou na tři roky.

 

Právě se děje

Další zprávy