reklama
 
 

Zpráva OSN pro Česko zdaleka nemá jen slova chvály

29. 11. 2007 11:24
Co zůstavá skryto za indexem blahobytu

Analýza - V celé střední a východní Evropě nenajdete s výjimkou již tradičně premiantského Slovinska lepší místo pro život, než je Česká republika.

Takový závěr si lze vyvodit z aktuálního indexu lidského rozvoje (Human Development Index - HDI), zveřejněného včera Organizací spojených národů.

Z podoby žebříčku sestaveného OSN, jež kvalitu lidského života vyhodnocuje už od roku 1990 na základě průměrné délky dožití, dostupnosti vzdělání a výše HDP na jednoho obyvatele, však nevyplývají některé důležité skutečnosti.

VÍCE o zprávě OSN: Nejlépe se žije na Islandu. Česko je dvaatřicáté

Nerovnost mezi pohlavími

Přiznávají to ostatně i sami autoři studie, podle nichž index v žádném případě neaspiruje na to být všeobecným měřítkem kvality lidského života, neboť nezohledňuje důležité indikátory, jako je stav dodržování lidských práv a politických svobod či rozdíly v platovém ohodnocení žen a mužů.

Právě proto už od roku 1995 spolu s hlavním indexem vzniká i jeho stínová podoba, označovaná jako genderově podmíněný index rozvoje (Gender-Related Development Index - GDI), kde je zvýrazněna právě nerovnost mezi pohlavími. I jeho autorem je OSN.

A tento žebříček už k České republice tolik lichotivý není.

Skončila totiž až na 48.místě, těsně za Uzbekistánem. Je to způsobeno především nízkým profilem českých žen ve veřejném životě, neboť v ostatních ukazatelích (vzdělání a průměrná délka dožití) české ženy své mužské protějšky naopak předčí.

To, že Češi mají v oblasti odbourávání diskriminace žen citelné rezervy, ať už jde o platové ohodnocení či o obsazování postů, kde se rozhoduje, se ví už dlouho.

"V dnešní demokratické společnosti to nelze akceptovat," nechal se v této souvislosti letos slyšet evropský komisař Vladimír Špidla, který má řešení problematiky rovných příležitostí v popisu práce. "Musíme prolomit 'skleněný strop', který ženám brání v profesním postupu, a to jednou provždy."

ČTĚTE VÍCE: Angela a Nancy prolamují skleněný strop

Češi příliš znečišťují vzduch

Další slabinou České republiky z pohledu autorů žebříčku HDI za letošní rok je její pokulhávání v boji proti klimatickým změnám, považovaným OSN za jeden z největších problémů současného světa.

"Obyvatelstvo České republiky tvoří dvě desetiny procenta celosvětové populace, na globálním objemu emisí skleníkových plynů se ale ČR podílí čtyřmi desetinami procenta, což představuje v průměru 11,4 tuny CO2  na jednoho obyvatele," píše se ve zprávě OSN.

"To převyšuje úroveň emisí v zemích střední a východní Evropy a ve Společenství nezávislých států (sdružujícím všechny postsovětské republiky vyjma těch pobaltských - pozn. red.). Pokud by všechny země světa vypouštěly do ovzduší tolik oxidu uhličitého jako Česká republika, převýšili bychom limity udržitelnosti asi o 412 procent," konstatují autoři zprávy.

ČTĚTE VÍCE - Varování: V Česku je 2x víc skleníkových plynů z aut

autor: Pavel Vondra | 29. 11. 2007 11:24

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama