Nové svědectví o největším útoku československých letců RAF. Obdiv přiznal i nepřítel

Jan Gazdík Jan Gazdík
20. 12. 2018 10:23
Německá ozbrojená obchodní loď Alsterufer převážela z Japonska do nacistického Německa stovky tun strategických surovin, wolframu, cínu a kaučuku. Její potopení dne 27. prosince 1943 představovalo patrně největší jednorázový úder, který během druhé světové války zasadili válečné mašinerii třetí říše českoslovenští letci ve službách britského RAF. "Dokonce mnohem citelnější, než se až dosud uvádělo," upřesňuje Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu, jenž v Britském národním archivu prostudoval až donedávna tajnou zprávu o výsleších německých námořníků, kteří potopení Alsteruferu přežili.
Čs. osádka Liberatoru, která potopila Alsterufer. Zleva: Š. Fonta, Ivan Schwarz, J. Hahn, Marcel Ludikar, O. Doležal (kapitán), Z. Hanuš, R. Procházka, J. Kosek. Chybí F. Veitl, přebývá Š. Fonta.
Čs. osádka Liberatoru, která potopila Alsterufer. Zleva: Š. Fonta, Ivan Schwarz, J. Hahn, Marcel Ludikar, O. Doležal (kapitán), Z. Hanuš, R. Procházka, J. Kosek. Chybí F. Veitl, přebývá Š. Fonta. | Foto: Archiv JIřího Rajlicha

"Zneškodnění každé takové lodi znamená ránu pro Osu (spojenectví Berlín-Řím-Tokio, pozn. red.), která se vyrovná krvavému odražení útoku na Volze nebo v Tunisu," prohlásil v květnu 1943 v britském parlamentu Dingle Mackintosh Foot, podtajemník britského ministerstva pro vedení hospodářské války.

O tom, jak velký význam měly wolfram, cín, molybden, kaučuk a další strategické komodity pro válečné úsilí států Osy a jejich satelitů, které trpěly jejich nedostatkem, vypovídá i proslov velitele další německé lodi určené k prolomení spojenecké námořní blokády. Ten posádku "lamače" Ramses před zahájením plavby mobilizoval slovy: "Prolomíte-li blokádu, je to veliká bitva vyhraná pro Vůdce…"

Dokumenty publikované německými historiky v roce 1995 podle Rajlicha ukazují, že československými letci potopená loď Alsterufer vezla převážně wolfram. Měla ho mít na palubě celkem 344 tun, což by německou potřebu této vzácné suroviny pokrylo téměř na rok.

Z nedávno prozkoumané britské analýzy výslechů německých námořníků ovšem vyplývá, že kromě wolframu (300 tun) Alsterufer vezl navíc i další úzkoprofilové komodity: především 200 tun cínu a také značné množství kaučuku.

"Viděno touto optikou byl úspěch československých letců ke konci roku 1943 mnohem větší, než se až dosud soudilo. Jinými slovy: českoslovenští letci způsobili nacistické válečné mašinerii opravdu velmi citelnou ránu. Nenámořnický český národ navíc zasáhl do námořních dějin, což se jen málokterému z Čechoslováků kdy povedlo," hodnotí letecký historik výkon osádky bombardéru Oldřicha Doležala.

Pro srovnání: 4000 tun gumy, kterou během své poslední plavby do cíle nedovezla již zmiňovaná německá loď Ramses (potopená 9. srpna 1942) by umožnilo vybavit vozidla pro osm zcela nových obrněných divizí nebo čtyři už existující divize udržet v provozu po celý rok.

Mistrovská akce československých letců

Poslední minuty nacistického lamače Alsterufer se začaly odpočítávat 27. prosince 1943 kolem 09:45, když jej objevil hlídkový obří čtyřmotorový létající člun Short Sunderland Mk.III EJ137 (T) od 201. peruti RAF. Jeho pilot, budoucí britské protiponorkové eso Leslie Baveystock, loď spatřil asi 900 km západoseverozápadně od španělského mysu Finisterre a asi 1350 km západně od francouzského přístavu Bordeaux, kam Alsterufer evidentně směřoval.

Pilot Sunderlandu shodil na loď dvě 500librové pumy a dvě 250liberní hlubinné nálože. Nepřesně. Loď pokračovala plnou parou dál a srdnatě se bránila protiletadlovými kanony.

Baveystocka vystřídal jiný Sunderland (Q) od kanadské 422. peruti, avšak i její pumy minuly cíl. A stejně dopadl v silném dešti i další Sunderland Mk.III, EK579 (U) od 201. peruti.

Zlom v pronásledování Alsteruferu nastal až s příletem čtyřmotorového Liberatoru GR.MK.V BZ796 (H) osádky kapitána Oldřicha Doležala, jehož toho dne nad Atlantik vyslala 311. československá bombardovací peruť. Její výkon měl podle Jiřího Rajlicha vejít zakrátko do historie.

Útok obdivovali i němečtí zajatci

K útoku na plavidlo použila československá osádka veškeré své zbraně - od kulometů přes raketové střely až po obě pumy. Prolétajícímu Liberatoru odpovídali Němci zuřivou palbou z protiletadlových kulometů a lehkého i těžkého flaku. A vystřelili i lanovou baráž.

"V 16:07, navzdory husté a poměrně přesné německé palbě, Doležal sklonil nos svého bombardéru a zahájil útok," píše se v britské zprávě. Nejprve odpálil neřízené raketové střely. Z osmi jich záď lodi zasáhlo nad čárou ponoru pět.

Navigátor Hanuš svrhl zároveň z výšky 180 metrů obě pumy (250librovou a průraznou pětistovku). Ani jedna neminula cíl. Z lodi vyšlehly plameny a detonace byla natolik silná, že Liberator poskočil doslova ve vzduchu. Proletěl nepřátelskou palbou a s pravým vnějším motorem poškozeným palbou Alsteruferu se vzdaloval z místa boje.

"Liberator 'H' 311. perutě provedl velmi odhodlaný hloubkový útok s využitím všech svých zbraní. 'H' útočil v letu střemhlav z pravoboku tváří v tvář těžké protiletecké palbě a padáky neseným lanům. Trvalo čtyři hodiny, než se již opuštěná nacistická loď Alsterufer potopila," shrnuje nedávno odtajněná britská analýza výslechů přeživších Němců.

"Mít v pumovnici jen dvě bomby a oběma za doslova strašných povětrnostních podmínek, hustého deště a v úporné palbě z Alsteruferu tuto manévrující loď trefit, to byl skutečně mimořádný výkon hodný opravdového mistra. Je to stejné, jako kdybyste měli z deseti metrů zasáhnout z pistole plovoucí sirku, a ještě po vás stříleli," hodnotí historik akci. Zejména ale navigátora a bombometčíka Zdeňka Hanuše a prvního pilota Oldřicha Doležala.

Brilantní výkon československých letců je podle Rajlicha mimořádný i proto, že již stojící a nebránící se Alsterufer se snažily už v ideálních povětrnostních podmínkách dorazit bombami další britské bombardéry Liberator z 86. perutě RAF a opět se ani jeden z nich se netrefil.

Z výslechů přitom vyplývá, že dokonce i němečtí zajatci oceňovali "čestný" způsob vedení boje a odvahu posádky Liberatoru. "Byli ohromeni tím, že letadlo klidně letělo skrz tu nejtěžší palbu, jaké byli schopni," píše se v britských dokumentech.

V hledáčku Spojenců

Jiří Rajlich vysvětluje, že potopení Alsteruferu, který vyplul 4. října 1943 z japonského přístavu Kóbe, bývá v Česku vnímáno jako izolovaná válečná epizoda. Ve skutečnosti ale šlo o širokou britskou protiakci (nazvanou příznačně Stonewall, tedy "Kamenná zeď"), která měla přehradit Atlantik a zamezit doplutí hned pěti lamačů blokády, které na cestu se zásobami pro Německo vyrazily v říjnu 1943.

Kdo je historik Jiří Rajlich

Jiří Rajlich
  • Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze.
  • Od roku 1991 pracuje ve Vojenském historickém ústavu, kde zastává funkci ředitele historicko-dokumentačního odboru. Věnuje se především dějinám obou světových válek, historii československé armády, letectva a leteckých operací.
  • Autor, spoluautor či kurátor řady muzejních výstav a expozic. Autor nebo spoluautor několika stovek studií a článků v periodicích a sbornících a přibližně šedesáti knižních monografií, publikovaných doma i v zahraničí (Polsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie, Japonsko, Německo, Španělsko).

Vedle Alsteruferu šlo o lodě Osorno, která vyplula rovněž z Kóbe, a tři lodě plující z Jokohamy - Rio Grande, Weserland a Burgerland. Nacistické Kriegsmarine i Luftwaffe na ochranu lamačů vyčlenily desítky válečných lodí a stovky stíhaček a průzkumných a bombardovacích letounů.

Nacistické lamače blokády byly proto spojeneckými zpravodajskými službami a leteckými a námořními silami ostře sledovány. Názorně o tom vypovídá i to, že téměř polovinu z nich se spojeneckým námořním nebo leteckým silám podařilo potopit. Případně dotlačily jejich posádky, aby to v bezvýchodné situaci udělaly samy.

Výsledky bádání Jiřího Rajlicha v britských archivech jsou cenné nejen proto, že přikládají mnohem větší význam akci osádky bombardéru Liberator kapitána Oldřicha Doležala. Očima Britů totiž potvrzují absolutní mistrovství, chladnokrevnost a odvahu československých letců. Vyplývá to z výslechů německých námořníků, kteří přežili potopení Alsteruferu, při kterých získali Britové řadu cenných zpravodajských informací. 

Nepříliš srdeční kamarádi

Poměrně velká část desítky let utajované britské analýzy je věnována vztahům Němců a Japonců. "Dozvídáme se o nepříliš srdečných vztazích nacistického Německa s účelovým spojencem Japonskem," konstatuje Jiří Rajlich.

Posádka Alsteruferu byla například šokována tím, jak s nimi na Dálném východě Japonci zacházeli. "V Jokohamě a Kóbe byli vystaveni soustavným urážkám, plivancům a políčkům ze strany japonských civilistů, aniž by je jakkoliv provokovali. Nejenže němečtí námořníci nesměli mimo loď nosit zbraně, ale velitelé německých lodí v japonských přístavech byli nuceni svěsit německou vlajku a vyvěsit místo ní vlajku japonskou," píše se v dokumentu.

S britskými a americkými zajatci pak bylo zacházeno tak strašným způsobem, že jejich úděl vyvolával podle analýzy soucit řady mužů z Alsteruferu.

Bojovali statečně, ale dožili tragicky

Československá posádka letounu, který potopil Alsterufer, sice bojovala statečně, ale její členové si šťastných dnů po válce moc neužili, pokud se jich vůbec dočkali. Zemřeli v boji, emigrovali nebo dožili bez zasloužených ovací.

Boční střelec Josef Kosek, který pořídil unikátní snímky bombami zasaženého Alsteruferu, zemřel v roce 1972 v Brně v naprostém zapomnění. Jeho fotografie umožnily britské admiralitě zjistit typ lodi, tonáže jejího nákladu a poskytly nezvratný důkaz o velmi úspěšném a obtížném útoku.

František Veitl zahynul před koncem války v boji. První pilot a kapitán bombardéru Liberator Oldřich Doležal se v březnu 1950 podílel s dalšími bývalými letci RAF na přeletu tří dopravních letadel Československých aerolinií Douglas C-47 na letiště v Erdingu u Mnichova ve Spolkové republice Německo, aniž by si toho cestující vůbec všimli. Doležal se s rodinou usadil v Británii, kde létal u civilní letecké společnosti Silver City. Zemřel v 71 letech.

Vynuceně emigrovali většinou i ostatní letci Zdeněk Hanuš, Ivan Schwarz a Marcel Ludikar.

"Těmto lidem stálo za to bojovat a umírat za svou vlast Československo," uzavírá svůj objev pro Česko v Britském národním archivu Jiří Rajlich. Plné znění odtajněné analýzy z výslechu posádky Alsteruferu přináší listopadové 4. číslo časopisu Historie a vojenství.

Video: Pieta za letce RAF se stala demonstrací. Za pomník přišli bojovat i veteráni

Pieta za československé letce RAF | Video: Tomáš Cetkovský
 

Právě se děje

před 1 hodinou

Při zásahu policie v brazilském Riu de Janeiro zahynulo nejméně 25 lidí

Při policejní akci v jednom ze slumů v brazilském Riu de Janeiro zahynulo nejméně 25 lidí. Informovaly o tom světové tiskové agentury. Policie provedla zásah v chudinské čtvrtí proti gangu Comando Vermelho, který patří k nejaktivnějším organizacím zaměřeným na distribuci drog v brazilském městě. Počet mrtvých během policejní operace patří k nejvyšším za poslední roky.

Podle agentury AFP policie zasáhla v chudinské čtvrti Jacarezinho proti skupinám, jež využívají k prodeji drog a dalším kriminálním aktivitám nezletilce. K operaci bezpečnostní síly použily vrtulníky a obrněné vozy, které posloužily k překonání barikád v ulicích. Na videozáběrech ze slumu, kde žije zhruba 40.000 lidí, jsou vidět prchající ozbrojenci a slyšet výbuchy. Agentura EFE uvedla, že operace se zúčastnilo přes 200 policistů.

"Je to nejvyšší počet mrtvých při policejním zásahu v Riu de Janeiro," uvedl šéf policie Ronaldo Oliveira. Dodal, že mezi mrtvými je jeden policista a několik vůdců drogových organizací. Podle policie drogové gangy vytvořily "takřka armádní strukturu" s desítkami ozbrojenců.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Zaorálek navrhuje, aby od 17. května mohla opět hrát divadla a směly se pořádat koncerty, rozhodne vláda

Od pondělí 10. května otevřou muzea, galerie a památky ve zbylých českých krajích, potvrdil ve čtvrtek pozdě večer ministr zdravotnictví Petr Arenberger z ANO. Jeho kolega Lubomír Zaorálek po setkání se zástupci kulturních organizací navrhuje, aby se od 17. května mohlo venkovních akcí účastnit až 700 sedících diváků a těch vnitřních maximálně 400 lidí. To by znamenalo, že v Česku po půl roce opět bude legální pořádat koncerty a divadelní představení pro diváky. "Pokud to v pondělí schválí vláda," zdůrazňuje Zaorálek.

Podle něj by se pak v týdnu od 24. května kapacita mohla zvýšit až na 1000 lidí venku a 500 uvnitř. Sály by ale směly být plné vždy maximálně z poloviny. "Vše samozřejmě za přísných hygienických pravidel s použitím antigenních nebo PCR testů, s ochranou dýchacích cest a podobně," říká ministr.

Jednání se kromě něj a zástupců kulturních organizací zúčastnily náměstkyně ministra zdravotnictví a hlavní hygienička Pavla Svrčinová. "Jednání končí optimisticky. Konkrétně a věcně jsme se dohodli na řešení pro jednotlivé balíčky s výhledem do začátku příští sezony. Vše ještě proberou epidemiologové a předpokládám, že vláda v pondělí rozhodne o spuštění prvních akcí," říká jeden z účastníků schůzky Jan Burian, ředitel Národního divadla v Praze.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

K českým skokanům na lyžích se po 15 letech vrací úspěšný Slovinec Bajc

Po 15 letech se vrací k české reprezentaci skokanů na lyžích slovinský kouč Vasja Bajc, který v roce 2006 dovedl Jakuba Jandu k historickému triumfu ve Světovém poháru. Nahradí Františka Vaculíka, jenž po nepovedené sezoně u týmu skončil.

Devětapadesátiletý Bajc bude mít vedle reprezentace mužů na starosti také rozvoj mládežnických kategorií. "Jsem rád, poctěn a hrdý, že jsem opět získal možnost stát se hlavním trenérem českého skokanského týmu," řekl Bajc v tiskové zprávě lyžařského svazu.

Současná reprezentace v uplynulé zimě propadla. Kvůli problémům s kolenem prakticky neskákala česká jednička Roman Koudelka a po operaci vazů se chystá na návrat. Z ostatních se ve Světovém poháru dostali mezi třicítku jen dva - Viktor Polášek získal čtyři body a Čestmír Kožíšek dva.

"Po nevydařené sezoně jsme se rozhodli angažovat zahraničního trenéra. Po jednáních jsme se dohodli na spolupráci s Vasjou Bajcem, který dokonale zná nejen prostředí skoků na lyžích ve světě, ale i v České republice, kde před lety působil, a český skok na lyžích pod jeho vedením zažil jedny z největších úspěchů v novodobé historii," uvedl Janda, současný šéf skokanského úseku.

U českého týmu pracoval Bajc v letech 2004 až 2006 a Janda se v té době stal nejen králem seriálu SP, ale i vítězem Turné čtyř můstků a získal dvě medaile na mistrovství světa.

Nyní by slovinský kouč rád pozvedl české výsledky. "Které jsou daleko od těch z bohaté minulosti. Tradice skokanského sportu je v Česku velká, takže přijímám pozici hlavního trenéra i s vědomím, že cesta nahoru nebude snadná, což je pro mě velkou výzvou. Věřím, že společně s dalšími trenéry a novými věcmi můžeme přesměrovat křivku výsledků na pozitivní směr," uvedl.

Bajc, který umí česky díky tomu, že ho trénoval slavný Zdeněk Remsa, se jako kouč proslavil především u japonské reprezentace. Působil ve Španělsku, Nizozemsku, Švédsku, doma ve Slovinsku, Turecku, u americké ženské reprezentace a u maďarských skokanů.

Zahraniční trenér se k českým skokanům vrací po třech letech. V letech 2014 až 2018 trénoval národní výběr Rakušan Richard Schallert.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

Hertha po výhře nad Freiburgem opustila sestupové pásmo, Darida odehrál 75 minut

Fotbalisté Herthy Berlín získali v boji o záchranu v německé lize důležité tři body za výhru 3:0 nad Freiburgem. K vítězství přispěl i český záložník Vladimír Darida, který odehrál 75 minut. Chvíli před odchodem ze hřiště obdržel žlutou kartu za faul.

O výhře Herthy rozhodli už v prvním poločase Krzysztof Piatek a Peter Pekarík, v závěru zápasu přidal třetí gól Nemanja Radonjič. Berlínský tým bodoval i ve druhém duelu po návratu z karantény, v níž byl kvůli množství případů koronaviru. Bez porážky je už pět zápasů.

Hertha opustila sestupové pásmo a z předposlední příčky poskočila na 14. místo. Navíc má k dobru utkání s posledním Schalke. Freiburgu patří devátá pozice.

Německá fotbalová liga - 30. kolo:

Hertha Berlín - Freiburg 3:0 (13. Piatek, 22. Pekarík, 85. Radonjič).

1. Bayern Mnichov 31 22 5 4 86:40 71
2. Lipsko 31 19 7 5 55:25 64
3. Wolfsburg 31 16 9 6 54:32 57
4. Eintracht Frankfurt 31 15 11 5 62:47 56
5. Dortmund 31 17 4 10 66:42 55
6. Leverkusen 31 14 8 9 51:35 50
7. Mönchengladbach 31 12 10 9 59:46 46
8. Union Berlín 31 11 13 7 47:38 46
9. Freiburg 31 11 8 12 45:46 41
10. Stuttgart 31 10 9 12 52:51 39
11. Hoffenheim 31 9 9 13 45:50 36
12. Mohuč 31 9 8 14 34:50 35
13. Augsburg 31 9 6 16 31:47 33
14. Hertha Berlín 30 7 9 14 38:49 30
15. Brémy 31 7 9 15 34:51 30
16. Bielefeld 31 8 6 17 23:51 30
17. Kolín nad Rýnem 31 7 8 16 32:56 29
18. Schalke 30 2 7 21 18:76 13
Zdroj: ČTK
Další zprávy