Plán na zrušení chudoby: Inventura po dvou pětiletkách

Pavel Tomášek Pavel Tomášek
21. 9. 2010 7:50
V New Yorku se koná summit hodnotící plnění rozvojových plánů tisíciletí
Zpěvák irských U2 Bono se stal jedním ze symbolů pomoci Africe a boje s chudobou. Po deseti letech je spokojen s tím, co se podařilo
Zpěvák irských U2 Bono se stal jedním ze symbolů pomoci Africe a boje s chudobou. Po deseti letech je spokojen s tím, co se podařilo | Foto: Reuters

New York - Zatímco komunisté si zvykli plánovat na pětiletky, světoví lídři odhodlaní bojovat s chudobou ve světě, si v roce 2000 vytkli rovnou patnáctiletý plán. Ve dvou třetinách cesty se sešli na summitu v New Yorku, aby zhodnotili, kolik se již z takzvaných rozvojových plánů tisíciletí podařilo splnit, a kolik toho ještě zbývá.

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun v úvodní zprávě určené pro summit napsal, že plnění jednotlivých cílů je nerovnoměrné, a rovnou varoval, že některé z nich se nepodaří během zbývajících pěti let splnit, nebude-li znásobeno dosavadní úsilí.

Zajímavá věc, někteří experti a ti, kteří si vytkli za cíl propagaci miléniových cílů, nejsou zdaleka tak skeptičtí jako šéf Spojených národů.

Rozvojové cíle tisíciletí

Vymýcení chudoby a hladu

 • snížit na polovinu počet lidí žijících za méně než dolar na den
 • snížit na polovinu počet lidí trpících hladem

Všeobecné vzdělání

 • základní vzdělání pro všechny chlapce a dívky na světě

Rovnoprávnost pohlaví

 • odstranit rozdíly mezi ženami a muži v základním vzdělání do roku 2005
 • odstranit tyto rozdíly na všech stupních vzdělání do roku 2015

Zdraví dětí

 • snížit úmrtnost dětí mladších než pět let o dvě třetiny

Zdraví matek

 • snížit o tři čtvrtiny úmrtnost matek při porodu
 • dosáhnout všeobecného přístupu matek k lékařské péči při porodu

Boj s AIDS

 • do roku 2015 zastavit růst a zvrátit trend ve vývoji počtu lidí nakažených HIV
 • do roku 2010 všeobecný přístup k léčbě pro ty, kteří ji pokračují
 • do roku 2015 zastavit růst a zvrátit trend ve výskytu  malárie a dalších chorob

Udržitelný rozvoj

 • principy udržitelného rozvoje učinit součástí politiky států a zvrátit proces ničení přírodních zdrojů
 • omezit ničení biodiverzity, do roku 2010 podstatné snížení rychlosti, s jakou je biodiverzita narušována
 • do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez přístupu k pitné vodě a kanalizaci
 • do roku 2020 dosáhnout podstatného zlepšení života 100 milionů obyvatel slumů

Globální partnerství

 • pomoc nejméně rozvinutým zemím
 • rozvoj otevřeného, nedisikriminujícího a předvídatelného obchodu a finančního systému
 • řešení dluhu rozvojových zemí
 • lidem v rozvojových zemích poskytnout přístup k dostupným lékům
 • ve spolupráci se soukromým sektorem učinit přístupnými výhody vyplývající z používání moderních informačních technologií

Optimista ekonom i zpěvák

Ekonom Jeffrey Sachs v deníku New York Times napsal, že mnohého už se podařilo dosáhnout, přičemž největší úspěchy jsou podle něj vidět v Africe.

Sachs citoval jako nejzářnější příklady klesající výskyt AIDS (z 2,3 milionu případů v roce 2000 na 1,9 milionu v roce 2008), devadesátiprocentní pokles výskytu spalniček ve stejném období, nárůst procenta dětí navštěvujících základní školu z 58 na 74 procent a pokles počtu Afričanů žijících v extrémní chudobě (z 58 pod 50 procent).

Mezi hlavní cíle tisíciletí patří snížení extrémní chudoby o polovinu, zajištění základního vzdělání pro každé dítě, snížení úmrtnosti matek při porodu o tři čtvrtiny a dětí o dvě třetiny. (Projděte si všechny cíle v infoboxu vpravo.)

Sachs upozornil i na to, že zatímco v 90. letech hrubý domácí produkt afrických zemí klesal, v první dekádě nového tisíciletí rostl o víc než tři procenta ročně.

Čtyři tisíce zachráněných životů denně

Příznivý ekonomický vývoj pomáhá především ve snižování míry chudoby. Deseti africkým zemím už se tak například podařilo splnit cíl jejího snížení na polovinu.

Nejhorší výsledky v plnění cílů jsou zatím zřejmě v úmrtnosti dětí a matek. Počet matek, které umírají při porodu, se nepodařilo snížit, a to přesto, že plánovaný pokles je dokonce tříčtvrtinový.

V subsaharské Africe se nedaří ani bojovat s hladem: skoro třetina tamějších lidí trpí dál podvýživou.

Podobně optimistický jako Sachs je irský zpěvák skupiny U2 Bono, který ve svém sloupku v New York Times upozornil především na úspěch Globálního fondu na boj s AIDS, tuberkulózou a malárií. Podle Bona se díky fondu daří zachránit na čtyři tisíce lidských životů denně.

Hodiny mateřské smrti

Kritický postoj ke slibům politiků zaujala naopak organizace Amnesty International.

Podle ní zůstává miliarda chudých po celém světě dál zapomenutou skupinou lidí. Rozhodla se proto v pondělí, spolu se začátkem summitu, instalovat na newyorském Times Square "hodiny mateřské smrti", které odpočítávají, kolik matek zemře ve světě při porodu jen za dobu konání summitu.

Výchozí hodnotou na hodinách byla cifra 5 317 280, značící počet žen, které podle Amnesty International zemřely od roku 2000, kdy byly miléniové cíle schváleny. Během tří dnů summitu poskočí hodiny o 3 700 položek.

Amnesty také varovala, že i pokud se podaří splnit cíl snížení extrémní chudoby na polovinu, bude v roce 2010 žít na zemi miliarda lidí, která bude muset vystačit s méně než 1,25 dolaru na den.

Rizikem je dovezená korupce

Sachs i Bono se v jedné věci shodují s generálním tajemníkem OSN: na to, aby úspěšná byla i poslední pětiletka, je potřeba víc peněz od bohatých států. Afrika měla na léta 2005 až 2010 přislíbenu pomoc ve výši 60 miliard dolarů, dostala však o patnáct miliard méně.

Z newyorského summitu by tak měl jako jeden z nejhmatatělnějších výsledků vzejít příslib dalších miliard pomoci.

Podle Sachse to však není pouze nedostatek peněz, který ohrožuje další vývoj v Africe. Mezi největší rizika patří korupce živená západními korporacemi, protekcionistická opatření vyspělých zemí, důsledky globálních změn klimatu či nekontrolovaný populační růst. Sachs tak nejvíc pléduje za pomoc ve vzdělávání, zdravotnictví, při rodinném plánování a budování infastruktury.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Koronavirus odsouvá zrušení střídání zimního a letního času, zřejmě na dlouho

Koronavirová krize odsouvá možné zrušení pravidelného střídání času, zřejmě na dlouhou dobu. Evropská komise původně navrhovala zrušení střídání času na letošní nebo příští rok, v současnosti se však o věci nejedná a je otázkou, zda se s ohledem na současnou krizi a její dopady téma na jednací stůl vůbec vrátí. Řekl to mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. V noci na neděli 25. října se hodinové ručičky ve 03:00 posunou o hodinu zpět.

Evropská komise v roce 2018 navrhla zrušení střídání času, ponechala však na členských státech, aby se dohodly na tom, který čas bude zaveden celoročně. Česká vláda předloni podpořila zavedení zimního, tedy standardního středoevropského astronomického času. Návrh komise ovšem ještě musí schválit unijní Rada a Evropský parlament, do té doby se nic nemění.

Zdroj: ČTK
Další zprávy