Nový plán vlády diskriminuje Aborigince

rst, Reuters
22. 2. 2006 0:00
Sydney - Plán australské vlády zvýšit životní úroveň domorodých obyvatel pronájmem společné půdy pro domácí využití mnohdy diskriminuje a porušuje lidská práva.

Infobox

PROBLÉMY ABORIGINCŮ:

  • diskriminace
  • nízké vzdělání
  • závislost na alkoholu a drogách
  • majetkové zneužívání
  • nepřístupné oblasti se špatnými zdravotnickými službami 
  • pro městské domorodé obyvatele sociální tlak, který zabraňuje přístupu ke zdravotnickým službám
  • kulturní rozdíly se promítají ve špatné komunikaci mezi domorodci a zdravotníky

Zpráva "Native Title 2005" vydaná australskou komisí pro lidská práva a zveřejněná agenturou Reuters uvádí, že podobný krok v jiných zemích vedl naopak k poklesu ekonomické úrovně domorodců.

"Vládní snaha podporovat individuální pronájmy půdy domorodcům nemusí vést nakonec k zlepšení," řekl v úterý Tom Calma z komise.

Problém s dvěma procenty

Aboriginci, kterých je nyní asi 458 500 a tvoří více než 2 % obyvatel Austrálie, jsou stále ve srovnání s ostatními Australany výrazně znevýhodněni.

Podle údajů statistického úřadu se stále dožívají v průměru o sedmnáct let méně než ostatní Australané a spotřeba alkoholu a drog je u nich vyšší.

Úřad dále uvedl, že dětská úmrtnost je u domorodých Australanů dvojnásobná a pravděpodobnost, že skončí ve vězení, mnohem vyšší. Přes 20 procent všech vězňů v Austrálii tvoří právě domorodci.

Mnoho Aboriginců stále žije ve špinavých chýších, mnohdy po 15 lidech v jedné, často bez dřeva na topení, bez kanalizace a tekoucí vody.

Vyprahlá země

Aboriginci vlastní 45 procent nepřístupné oblasti Severního teritoria, které je pětkrát větší než Velká Británie. Dostávají poplatky z těžby nerostů a někteří vlastní dobytčí farmy. Většina země je však bezcenná a nenabízí mnoho pracovních příležitostí.

"Je důležité uvědomit si, že většina půdy vlastněné domorodci je téměř nerentabilní, vyprahlá a nedostupná," řekl Calma.

V únoru zveřejněná zpráva o stavu lidských práv konstatuje, že složitý systém práv, který australští domorodí předáci oslavují jako velký úspěch v boji za rovnoprávnost, jim často paradoxně brání využívat půdu k hospodářskému rozvoji.

Ve zprávě se uvádí, že podle zákonů o pozemkových právech nezahrnuje návrat tradiční půdy domorodcům také převod práv na těžbu vzácných nerostů a že zákony o kontinuitě domorodého práva umožňují přístup k pozemkům, avšak nikoliv jejich ekonomické využívání.

"Systém kontinuity domorodého práva je očividně koncipován tak, aby podporoval pokračující využívání půdy a přírodních zdrojů nedomorodými Australany, a zanedbává hospodářský rozvoj domorodců," uvádí se ve zprávě.

Foto: Tomáš Daněk

Nová politika diskriminuje

Vůdci Aboriginců v minulých letech volali po ukončení politiky "pasivního prospěchu" a žádali po vládě, aby povzbudila ekonomickou nezávislost domorodců pomocí malých podniků a domácího vlastnictví.

V říjnu 2005 ohlásila australská vláda nový plán, kdy by jí mohli domorodí Austrálané pronajmout města ležící na tradičních společných pozemcích v buši. Vláda by pak nabídla jejich pronájem na 99 let pro domorodé firmy a vlastníky domů.

"Jeden z principů (nové držby pozemků Aboriginálci) předpokládá možnost povinného nabytí domorodé půdy tam, kde je souhlas s pronájmem 'bezdůvodně' odmítán," uvedl Calma.

Tento průběh je potencionálně diskriminující, když žádní jiné Australané nesmí půdu pronajímat.

Pokud se pronájmy budou praktikovat v současné podobě, bude to porušení mezinárodních lidskoprávních standardů a závazků.

 

Právě se děje

Další zprávy