Lucemburk: Rakušané nesmí soudit Temelín

Red Zah, ČTK
18. 5. 2006 11:30
Lucemburk - Rakouská justice nemůže posuzovat, zda došlo k poškození nemovitosti na rakouském území v důsledku ionizačního záření z Temelína.
Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

Rozhodl o tom Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Jeho verdikt je pro českou stranu příznivý, protože rakouskému soudu neumožňuje vynést rozsudek, který by byl automaticky závazný pro Česko.

Podle názoru Evropského soudního dvora nemůže rakouský soud při rozhodnutí o žalobě Horních Rakous na českou elektrárenskou společnost ČEZ kvůli jaderné elektrárně Temelín použít evropskou úmluvu o právní příslušnosti a vynucování rozsudků. Přitom pokud by rozhodl podle ní, byl by jeho rozsudek závazný i pro českou stranu.

Rozhodnutí rakouského soudu nebude vymahatelné

Rakouský soud může zajisté postupovat podle rakouského práva, závaznost a vymahatelnost takového rozsudku v zahraničí by však byla sporná, vysvětlil ČTK nejmenovaný expert Evropského soudního dvora.

Soudci v Lucemburku rozhodovali o tom, zda rakouský soud může příslušnou úmluvu použít při posuzování žaloby týkající se údajné škody způsobené ionizačním zářením z Temelína na pozemku zemědělské školy ve Freistadtu, asi 60 kilometrů od elektrárny.

Foto: Aktuálně.cz

Horní Rakousy zažalovaly ČEZ v červenci 2001 u zemského soudu v Linci za údajné zanedbání povinností. Žaloba, postupně odmítaná soudy nižšího stupně, nakonec dospěla až k rakouskému nejvyššímu soudu, který v září 2003 rozhodl, že v takovém případě rakouským soudům rozhodovací právo náleží. Posléze však bylo projednávání pozastaveno a podána žádost k Evropskému soudnímu dvoru o posouzení příslušnosti rakouských soudů.

Temelín prý vykazuje vyšší hodnoty radioaktivity

Podle hornorakouských zemských orgánů vykazuje Temelín vyšší hodnoty radioaktivního, respektive ionizujícího záření, než jaké by měly být u technicky dokonalé jaderné elektrárny. Projevilo se to údajně na pozemcích jisté zemědělské školy nedaleko
příhraničního města Freistadtu, kde prý byly zvýšené hodnoty imisí naměřeny.

Údajně postižený pozemek sice leží na rakouském území, žalovaná elektrárna se však v době podání žaloby nacházela na území státu, který tehdy ještě nebyl členem Evropské unie. Nyní, v době členství ČR v EU, by podle názoru rakouské strany mělo být rozhodnutí rakouského soudu závazné i pro české subjekty a naopak.

 

Právě se děje

před 2 hodinami

Praha o 30 procent zdraží svoz komunálního odpadu

Pražský magistrát zvedne o 30 procent cenu za svoz komunálního odpadu. Zastupitelé hlavního města ve čtvrtek schválili novelizaci vyhlášky, která cenu služby stanovuje. Město by mělo zdražením ročně získat 220 milionů korun navíc, což má významně snížit množství peněz, které musí na systém svozu a likvidace odpadu doplácet. Součástí změny je také zavedení služby svozu bioodpadu, jejíž cena bude proti současnosti o polovinu nižší.

Proti zdražení se postavila opozice. V současnosti domácnosti v metropoli platí za svoz běžného odpadu měsíčně od 86 do 5737 korun, podle četnosti a velikosti kontejneru.

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) uvedl, že cena za svoz se neměnila od roku 2005, kdy vyhláška vstoupila v platnost. Náklady města na svoz komunálního odpadu ročně činí přes 977 milionů korun, na poplatcích vybere 723 milionů. Zbytek dotuje z rozpočtu. Náklady na svoz se navíc podle vedení magistrátu zvyšují. Po zvýšení, které má do rozpočtu města přinést asi 220 milionů korun navíc, by se finanční účast města měla snížit z loňských 26 na tři procenta.

Zdroj: ČTK
Další zprávy