Je třeba vnímat obavy lidí, které ohrožují změny, říká v rozhovoru šéfka ženské lobby

Zahraničí Zahraničí
Aktualizováno 20. 1. 2022 14:17
"Pro porozumění a podporu rovnosti žen a mužů napříč společností, jako je to například v severských státech, je třeba vnímat obavy těch, kteří se cítí být touto změnou ohrožení," říká ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová. V on-line rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz řešila například to, jak si Česko stojí v kontextu EU či jak můžeme zlepšovat podmínky na pracovišti.
On-line rozhovor s Hanou Stelzerovou
Rozhovor skončil
Na otázky čtenářů odpovídala ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová.
Přečíst si rozhovor

Co do rovnosti žen a můžu na pracovním trhu na tom podle Stelzerové Česko není v porovnání s dalšími státy EU zrovna nejlépe. Evropský institut pro rovnost žen a mužů nás zařadil na 22. místo z 27 zemí.

"Příčinou je nízká participace žen s malými dětmi na trhu práce či nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Jednoduše řečeno, čím více diverzity na trhu práce a v rozhodování, tím více ekonomicky stabilní je i daná země," vysvětluje šéfka ženské lobby.

Největším odpůrcem je podle ní strach z neznámého. "Ve chvíli, kdy začneme s lidmi mluvit o jejich osobních zkušenostech, zjistíme, že všichni zažíváme podobné situace a jsme v zajetí podobných předsudků a stereotypů," vysvětluje Stelzerová.

Pro posun k větší rovnosti je podle ní důležitá nejen k tomu směřující výchova dalších generací, ale nutná je i politická podpora, aby se situace ve společnosti zlepšila. A právě ta u nás podle Stelzerové stále chybí.

"Na evropské úrovni je toto téma považováno za jedno z důležitých pro rozvoj demokratické společnosti a klade se na něj větší důraz. Proto Evropská komise připravuje nové směrnice, které by měly přispět ke zlepšení a srovnání podmínek a příležitostí napříč státy EU. Jedná se například o platovou transparentnost, směrnici na podporu obětí sexuálního násilí a domácího násilí či směrnici Work Life Balance, podporující péči obou rodičů," dodává odbornice.

Poslanci Evropského parlamentu v prosinci vyzvali členské státy EU, aby zavedly konkrétní opatření k posílení přístupu žen na pracovní trh a snížení nerovnosti v odměňování mužů a žen. Zároveň vyzvali šestici členských zemí EU, včetně Česka a Slovenska, aby ratifikovaly takzvanou Istanbulskou úmluvu.

On-line rozhovor s Hanou Stelzerovou

Rozhovor skončil
20. 1. 2022
Ptá se: Robert B.

Dobrý den, pracuji již téměř dvě desetiletí ve struktuře ministerstva vnitra a za celou tu dobu jsem si žádné nerovnosti nevšiml. Dle mého názoru je to zase jen snaha hledat bubáky tam, kde nejsou, protože je dnes v módě být ve všem "rovnoprávný," na úkor většinové společnosti. A to neříkám, protože bych necítil respekt a pokoru před vnímáním ženy jako takové.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Děkuji za váš názor, zajímalo by mne, zda by to tak vnímala i většina žen na vašem ministerstvu. Často se nám všem stává, že si něčeho nevšimneme. Proto existují metody, které nám pomáhají získat data a na základě nich nějaký stav popsat. V tomto případě k tomu slouží nástroj, kterému se říká genderový audit, a díky tomu je možné vyhodnotit, zda opravdu podmínky pro ženy a muže jsou na pracovišti rovnoprávné a je rozvíjen potenciál jak mužů, tak žen.

20. 1. 2022
Ptá se: Petr

Dobry den - vidite v ceske spolecnosti nejaky pozitivni posun v otazce vnimani nerovnosti zen a muzu? Muj subjektivni pocit (podle toho co zazniva v mediich ale treba i podle dotazu zde polozenych zde) to vypada, ze se to moc nehybe. Ja osobne bych rad videl vetsi rovnost v odmenovani zen/muzu na stejnych pozicich, vetsi zapojeni zen do politiky atd. Preju hodne zdaru a sil pro vasi praci!

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, naše hodnocení situace opravdu není moc pozitivní. Podrobně situaci vyhodnocujeme přímo z terénu ve Stínové zprávě o stavu genderové rovnosti v letech 2016 - 2020 https://bit.ly/stinova_zprava. Ale právě i diskuse na toto téma v rámci široké veřejnosti přispívá k tomu, abychom se pohnuli z místa.
Děkuji!

20. 1. 2022
Ptá se: Roy

Dobrý den, jak se srovnáváte se stále stejnými hloupými otázkami ohledně žen v hornictví (přestože je to v čr obor bez budoucnosti), že musíte neustále opakovat milionkrát vyvrácené nesmysly (a stejně vás nebudou poslouchat a myslet si svoje), že se muži ohánějí racionálním uvažováním a vědou, ale když jim vysvětlíte, že vědecké výsledky výzkumů jasně ukazují na nerovnosti, tak je to najednou hloupost a věda nefunguje atd., atd, atd., však to znáte... Co vám pomáhá? Cítíte někdy beznaděj? Vidíte v českých podmínkách nějaký pokrok? Proč hlavně čeští ublížení muži vnímají rovné postavení žen jako útok na ně samotné a jdou slyšet mnohem více než ženy? Přeji hodně síly!!!

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, moc děkuji za povzbuzení. Ano, je to často velmi vysilující, ale podpora od lidí jako vy mně i kolegům/yním dodává sílu v tom pokračovat.

20. 1. 2022
Ptá se: Karel Finger

Údaje o platové nerovnosti jsou většinou vztahované paušálně na celou společnost, případně na jednotlivá odvětví ekonomiky, což je ale velmi zkreslující přístup. Prosím, můžete tedy spíš uvést, v jakých konkrétních profesích k platové nerovnosti v ČR dochází? A jaké je podle vás řešení tuto konkrétní platovou nerovnost odstranit?

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, existuje řada publikací, které se problematikou platové nerovnosti zabývají. Ale máte pravdu, že se o ní často mluví a píše v kontextu, který zmiňujete. Můžu vám doporučit třeba studii, která ukazuje největší rozdíly v celkové populaci (kolem 20 %), směrem ke stejné pracovní pozici se rozdíly snižují, nicméně stále jsou poměrně značné (rozdíl v platech na stejném pracovišti je okolo 16 %, na stejné pracovní pozici 11 %). Konkrétní informace o jednotlivých profesích můžete vidět třeba tady:
Mezi lékaři specialisty je 51 % žen, ale jejich průměrné mzdy dosahují pouze 78 % průměrné mzdy mužů.
Mezi praktickými lékaři je 69 % žen, ale jejich průměrné mzdy dosahují pouze 75 % průměrných mezd praktických lékařů.
Ženy tvoří 98 % všeobecných zdravotních sester a jejich mzdy dosahují průměrně pouze 85 % mzdy mužů, kterých jsou v této profesi pouhá 2 % (průměrná mzda 31 711 Kč).
Ženy také tvoří 98 % pracujících v ošetřovatelství a sociálních službách v oblasti pobytové i domácí péče (průměrná mzda 27 107 Kč).
Ženy tvoří 63 % všech zaměstnaných ve službách a prodeji a jejich mzdy dosahují průměrně 88 % mzdy mužů.
Mezi prodavači v prodejnách (průměrná mzda 22 188 Kč) je 78 % žen, přičemž jejich mzdy průměrně dosahují 83 % průměrných mezd mužů.
Zároveň ženy tvoří 14 % zaměstnanců policie (průměrná mzda 38 216 Kč), kde dosahují 88 % průměrné mzdy mužů, a pouze 5 % hasičů (průměrná mzda 42 669 Kč)a 6 % řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají (průměrná mzda 32 982 Kč), přičemž průměrné mzdy žen a mužů jsou v těchto zaměstnáních vyrovnané (ČSÚ 2019).
https://www.rovnaodmena.cz/wp-content/uploads/2021/01/34c5639c.pdf
https://www.soc.cas.cz/aktualita/dopady-opatreni-proti-pandemii-na-zeny-muze-na-trhu-prace

20. 1. 2022
Ptá se: Radko Křivánek

Dobrý den, nebylo by spravedlivější, kdyby se Vaše organizace jmenovala Lidská lobby a bojovala za lidi? (diskriminované apod. ...)
Lpěním na pohlaví jste uvízli někde v minulém století :-) .

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, děkuji vám za návrh. Existuje Liga lidských práv, ale náš název vyjadřuje přesně to, co děláme. Jsme asociace 36 organizací, které se věnují zlepšení postavení žen na trhu práce a ve společnosti. Žijeme ve společnosti, ve které jsou ženy pořád znevýhodňované a mnoho výzkumů ukazuje, že máme ke skutečné rovnosti mezi muži a ženami pořád ještě hodně daleko. I proto zaměřujeme své aktivity právě na ně. Je pravda, že v minulém století začala emancipace žen v Čechách a mnoha významným ženám, jako je Eliška Krásnohorská, Františka Plamínková nebo Milada Horáková, vděčíme za mnohé. A současně i řadě mužů, kteří podporovali ženskou otázku, např. T. G. M. nebo Vojtěch Náprstek.

20. 1. 2022
Ptá se: Martina M.

Dobrý den,
zajímalo by mě, jak si na tom stojí Česká republika co do rovností žen a můžu na pracovním trhu v porovnání s dalšími státy Evropské unie, potažmo Evropy. Od příbuzných v Neměcku neustále slýchám, jak jsme tu 100 let za opicemi. Není to ale jen pozlátko a skutečnost je tam stejná jako u nás, jen se o tom moc nemluví?
Popřípadě, zda v této oblasti existuje nějaké "genderové specifikum" opravdu typické pro Česko, se kterým se třeba v okolních státech tolik nesetkáváme, a co ho zapříčiňuje?
Díky.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, děkuji za otázku. Zpracovala jsem toto téma do Stínové zprávy o genderové rovnosti v letech 2016 - 2020 (https://bit.ly/stinova_zprava). Ve statistikách srovnání s ostatními státy EU si opravdu nevedeme nejlépe. Dle Evropskeho institutu pro rovnost žen a mužů je ČR na 22. místě ze 27 zemí v EU. Tento index komplexne kvantifikuje různé oblasti jako je práce, zdraví, finance a podobně. Příčinou je nízká participace žen s malými dětmi na trhu práce, či nízké zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Jednoduše řečeno, čím více diverzity na trhu práce a v rozhodování, tím více ekonomicky stabilní je i daná země. V tom je Německo nesporným příkladem.

20. 1. 2022
Ptá se: Kamil Zvědavý

Dobrý den. Kopíruji z textu, co jsem nedávno četla na internetu. "Podle Indexu rovnosti žen a mužů připravovaného Evropským institutem pro rovnost žen a mužů bude v EU dosaženo rovnosti mužů a žen nejdříve za 60 let." Souhlasíte s tím? Znamená to, že ani já, ani moje děti se pořádného zlepšení nedočkáme?
Jde vůbec rovnosti dosáhnout shora (ať už politickými rozhodnutími Prahy nebo Bruselu), nebo je to spíš stav vývoje ve společnosti? Není to právě na nás, abychom dětem rovnost vštěpovali, a pak je této změny do 60let možné dosáhnout.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, souhlasím s vámi v tom, že výchova další generace je velmi důležitá pro posun v tomto tému. Zároveň je ale třeba také politické podpory, aby se situace v naší společnosti zlepšila. Ta bohužel u nás stále chybí. Na evropské úrovni je toto téma považováno za jedno z důležitých pro rozvoj demokratické společnosti a klade se na něj větší důraz. Proto Evropská komise připravuje nové směrnice, které by měly přispět ke zlepšení a srovnání podmínek a příležitostí napříč státy EU. Jedná se např. o platovou transparentnost, směrnici na podporu obětem sexuálního násilí a domácího násilí či směrnici Work Life balance, podporující péči obou rodičů. Zůstávám optimistická, že se situace může zlepšit i dřív než za 60 let. V mnoha oblastech pokrok vnímám.

20. 1. 2022
Ptá se: XXX

Dobré dopoledne.
Dovolte osobní otázku...Máte sama děti? A učíte je rovnosti? Jak jim ji vštěpujete? Nebo ostatním členům rodiny? Já mám potíže, že moje rodina se vyjadřuje dost proti, rodiče a vlastně i manžel (Vybrala jsem si ho sama, já vím.) vyznávají spíš tradiční role. Třeba po mateřské jsem nastoupila do práce, ale jsem to já, kdo zůstává doma, když je dítě nemocné, přestože naše pracovní pozice jsou srovnatelné. Neumím mu prostě vysvětlit, že takhle by to být nemělo, že doba už pokročila. Ale on doma prostě nezůstane, i když je to jinak správný chlap. A rodiče mu přizvukují, vždyť já jsem přece máma. Co radíte v takových situacích?
Moc děkuji za odpověď.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, naprosto vám rozumím, slyším toto velmi často ve svém okolí a sama mám dva syny a manžela, tedy žiji téma, kterému se profesně věnuji. Mým receptem je chápat, co jsou mé potřeby a jaké potřeby má můj partner, a to bez ohledu na okolí, společenské předsudky apod. To, kdo co v péči o domácnost a děti dělá, je předmětem neustálého vyjednávání, znám to sama. Důležité je, aby se v tom oba partneři cítili dobře. Bohužel jsme stále konfrontovány s tím “jak to má být” a je statečné si umět říct, jak to chci já. Nevzdávejte to.

20. 1. 2022
Ptá se: Martin

Dobrý den, jak se budete tvářit na situaci, kdy vám do bytu přide žena instalatérka, která nemá svářečský kurz, ale vykonává svoji pozici na základě kvot. Když odejde, tak vám z důvodu šptných svárů prýští voda ze zdi? Neměli bychom lépe připravovat lidi, bez ohledu na pohlaví a pokud ženy nemají zájem, tak to nebudeme lámat přes koleno.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, situace, že přijde žena instalatérka, by mne potěšila. Řekla bych si, že je skvělé, že naše školství umí motivovat ženy, aby si zvolily takovou profesi. Moc nechápu, proč by žena měla zvládnout svou práci hůře než muž. Nyní jsou v této profesi výhradně muži a znám řadu historek, kdy jejich práce vypadá tak, jak popisujete.
Avšak k otázce kvót, ta nikdy nebyla myšlena tak, že budeme vnucovat lidem, jaké profese mají nebo nemají dělat, nebo že se nebude zohledňovat potřebná kvalifikace, ale přispěje k férovější a diverznější společnosti.

20. 1. 2022
Ptá se: Veronika

Dobrý den, chci se zeptat na praktické daňové zvýhodnění částečných a flexibilních úvazků pro (nejen) matky malých dětí. Kvalifikované korporátní pozice typicky vyžadují více než 8 hodin denně, a přesčasy jsou v takových firmách spíše normou. Plný pracovní úvazek (rozumějte, 110% standardní pracovní doby a 24/7 dostupnost) není pro většinu matek reálná. Možnost flexibilního snížení pracovních hodin dle osobní situace BEZ daňové penalizace pro sebe a zaměstnavatele by byl zásadní posun. Model všechno nebo nic opravdu nefunguje. K udžení kvalifikací je nutno zůstat v oboru, a ne z práce na 4 roky zcela vypadnout. To se pak dohání opravdu těžko. Dále by mě zajímalo, jaké daňové změny se chystají pro matky OSVČ, které jsou schopny vydělávat při mateřství - sice zastanou méně práce než kdyby byly samy, ale aspoň nezatěžují systém sociální podpory a zůstanou v oboru, a nezůstanou díky dětem viset zcela bez vlastního příjmu a nemusí začínat znovu.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, co se týká první části otázky, tak máte naprostou pravdu. Je třeba legislativní úpravy, která by zajišťovala rovné podmínky pro plné i zkrácené úvazky. Mluvíte o přesčasech u plných úvazků, ale ze studií se ukazuje, že nejvíce přesčasů je právě u zkrácených úvazků, nebo tito pracovníci/ce udělají stejný objem práce jako jejich kolegové, ale na částečný úvazek. Hodně to souvisí s efektivitou na pracovišti, kterou české prostředí nevyniká. Rodiče jsou také mnohem motivovanější zaměstnanci/kyně, právě proto, že je pro ně práce v kombinaci s péčí o malé děti někdy i životně důležitá.
Ohledně OSVČ při mateřství, tak to je jistě dobrý způsob přivýdělku a řada žen tímto způsobem řeší svou situaci v období mateřství. Je však otázka, zda je to nestaví do prekérní situace, např. v situacích, kdy mají nemocné děti a nemohou čerpat ošetřovné. To by se mělo změnit opět legislativně.

20. 1. 2022
Ptá se: Kateřina

Dobrý den paní Stelzerová,
když tak čtu otázky, které vám sem zatím přistály, tak vás skoro lituju, protože je vidět, jak veřejnost mnohdy absolutně netuší, o co usilují lidé, kteří si přejí rovnost.
Ne, fakt se žena nestane instalatérkou na základě kvót, pokud na to není vyučená. Stejně jako by ji nevzali na základě kvót na doktorku, kdyby nebyla vystudovaná. Divím se, že tu neřeší, jak se žena do té práce vůbec dostane, určitě má i řidičák na základě kvót.
Přijde mi to jako boj proti větrným mlýnům. Jak bojovat s takhle nesmyslnými argumenty? Jak bojovat s neznalostí, když ti lidé o znalosti nestojí.
Přeju vám pevní nervy.

Odpovídá: Hana Stelzerová

Jsem ráda, že je v naší společnosti stále více lidí, jako vy, kteří vnímají tuto otázku jako důležitou. Pro porozumění a podporu rovnosti žen a mužů napříč společností, jako je to např. v severských státech, je třeba vnímat obavy těch, kteří se cítí být touto změnou ohrožení. Největším naším odpůrcem je strach z neznámého. Ve chvíli, kdy začneme s lidmi mluvit o jejich osobních zkušenostech, zjistíme, že všichni zažíváme podobné situace a jsme v zajetí podobných předsudků a stereotypů. A všichni chceme žít spokojený a naplněný život.

20. 1. 2022
Ptá se: Pavel Houdek

Dobrý den, jsou někde sepsány příklady dobré praxe, které bych mohl začít uvádět v život v malé firmě?

Odpovídá: Hana Stelzerová

Dobrý den, děkuji za skvělou otázku. Je to téma, kterým se zabýváme, ale sepsané ho zatím takto jednoduše nemáme. Vždy závisí na posouzení situace a potřeb konkrétní organizace, proto doporučuji nechat si udělat takový malý genderový audit, ze kterého vám vyplyne, co právě ve vaší firmě můžete zlepšit. Nebo se nám ozvěte a můžeme vaši situaci probrat. Každopádně fandím vaší snaze zlepšovat podmínky na pracovišti.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 56 minutami

Na pochod Praha-Prčice se dnes po dvouleté pauze vydalo přes 17 500 turistů

Na trasy pochodu Praha-Prčice se dnes po dvouleté covidové pauze vydalo 17 508 turistů. První z nich vyrazili na trať už před 05:00. Po poledni se začali vracet účastníci kratších tratí a cyklisté. Před 13:00 zatím do cíle nedorazil žádný z účastníků nejdelší sedmdesátikilometrové trasy. Všichni se musí vrátit do dnešních 20:00.

Pořadatelé museli počet účastníků omezit kvůli výluce železničního provozu mezi Olbramovicemi a Chotovinami. Na trasy se tak vydali jen ti, kteří se dopředu elektronicky zaregistrovali, informovala za pořadatele Dana Horáková.

Letos se tak zájemci nemohli registrovat až na startu, jak byli zvyklí, pouze ukazovali QR kódy. "Potřebovali jsme zastropovat trasy, proto jsme registraci uzavřeli dva dny před pochodem. Kvůli rekonstrukcím železniční trati jsou trasy kyvadlové dopravy delší, posílili jsme i dopravu na jih," uvedla Horáková. Pořadatelé ocenili, že jim letos ubyla práce s penězi.

Trasy pro pěší měří od 23 do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část z 21 tras je vyhrazena pro cyklisty. "Cyklisti mají samostatné trasy od roku 2006, chtěli jsme zabránit nebezpečí, protože se míchali do tras pro pěší," doplnila Horáková.

Nejoblíbenější je dětská trasa z Votic dlouhá 23 kilometrů. "Využívají ji i senioři, kterým už to tolik nechodí. Vozíčkářská trasa začínala v Miličíně, vyrazilo na ni 98 vozíčkářů.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Hermannová se Štochlovou jsou na písku v Kusadasi ve čtvrtfinále

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou porazily na turnaji série Pro Tour Challenge v Kusadasi v prvním kole play off Italky Margheritu Bianchinovou a Claudii Scampoliovou 21:17, 23:21 a postoupily do čtvrtfinále. V tureckém přímořském středisku dosud neztratily ani set a zvýšily šance na účast na červnovém mistrovství světa v Římě.

České jedničky po vítězství ve skupině potvrdily dobrou formu i proti Italkám. První set získaly díky čtyřem bodům v řadě od stavu 17:17, ve vyrovnanější druhé sadě sice neproměnily tři mečboly, ale čtvrtou šanci na ukončení zápasu už využily. K vítězství si pomohly sedmi esy.

V odpoledním čtvrtfinále se Hermannová se Štochlovou utkají s osmým nasazeným německým párem Sandra Ittlingerová, Isabel Schneiderová. Bez ohledu na výsledek už je jasné, že při čtvrtém startu na okruhu vylepší společné maximum, kterým je květnové deváté místo z Dauhá. V Turecku neskončí hůř než páté.

Zdroj: ČTK
Další zprávy