Jedna dětská nevěsta každých 7 vteřin. Místo chození do školy se musí miliony dívek starat o domov

Hana Vařáková Hana Vařáková
Aktualizováno 11. 10. 2017 20:34
Ještě jim není 18 let, ale už jsou z nich provdané ženy. Mnohé mají navíc i dítě. Mladičkým dívkám z rozvojových zemí domlouvají jejich rodiny sňatky ještě před dosažením plnoletosti. Dívky pak žijí v rodinách svých manželů, kde se starají o domácnost. Většina z nich přestane ihned po svatbě chodit do školy. Na světě existuje přes 700 milionů žen s takovým osudem. Na 11. října připadá Mezinárodní den dívek. OSN jím chce upozornit na příkoří, kterým dívky na světě čelí.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Youtube

Gindero/Rádžastán/Praha - Každých sedm vteřin se na světě provdá jedna dívka mladší 15 let. A celkem je na světě přes 700 milionů žen, které se vdaly před svými 18. narozeninami.

Desítky tisíc náctiletých dívek pak každý rok zemřou na komplikace v těhotenství nebo při porodu. Podle nevládní organizace Save the Children jde o nejčastější příčinu úmrtí u mladých děvčat.

Na 11. října připadá Mezinárodní den dívek. OSN jím chce upozornit na příkoří, kterým dívky na světě čelí.

Kromě předčasného těhotenství a dětských nucených sňatků je to i sexuální násilí nebo nerovný přístup ke vzdělání. Celkem 62 milionům dívek po celém světě je upírána školní docházka. 

"Když jsem se vdala, chtěla jsem dál chodit do školy. Moje rodina i rodina mého manžela to ale odmítly," popsala reportérům Spiegel Online mladičká 14letá Etiopanka Abaynesh v chatrči ze dřeva, sušených cihel a slámy, v níž bydlí se svým manželem a dvěma mulami.

V Ginderu v Amharském regionu v Etiopii ještě ani nevyšlo slunce, ale Abaynesh už se vydala k řece pro vodu.

Na zpáteční cestě nese na svém drobném hřbetu barel s 20 litry vody. Ani těžký náklad, ani pokročilé těhotenství jí ale nebrání v rychlé chůzi.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: YouTube

Rodina jejího muže jí před třemi roky, kdy se k nim přistěhovala, změnila jméno na Jemata.

Pro Abaynesh ale její pravé jméno symbolizuje osobu, kterou původně chtěla být. "Když jsem byla malá, měla jsem velmi dobré známky a chtěla jsem být doktorka," vzpomíná.

Dohoda, nebo únos

Mladistvé etiopské dívky mohou skončit u oltáře po uzavření dohody mezi rodinami. Druhou možností je únos.

Pokud dívčina rodina odmítne manželství, muž často jednoduše mladou nevěstu unese. Jejím rodičům pak nezbude nic jiného než to přijmout kvůli tradici a cti.

Dětské nevěsty

Dětské svatby v Indii: Je jí 12 let. A už je nevěstou

Dětské svatby jsou v některých částech světa stále velmi rozšířené.

Podle Dětského fondu OSN (UNICEF) k nim nejčastěji dochází v subsaharské Africe, kde projde svatebním obřadem 40 procent dívek mladších 18 let, každé osmé dokonce není ani 15 roků.

Za subsaharskou Afrikou následuje Latinská Amerika a Karibik s 23 procenty dětských nevěst a Blízký východ a severní Afrika s 18 procenty.

Dětský fond OSN přitom připomíná, že pokud jsou dívky nucené vdát se před dosažením plnoletosti, je to závažné porušení jejich lidských práv.

Důvody, proč k těmto sňatkům dochází, jsou různé. Především je to chudoba, ale také nedostatek vzdělání, genderová nerovnost, tradice.

Dívky jsou - na rozdíl od chlapců - v mnoha rodinách, které své dcery provdávají v dětském věku, chápány jako přítěž. A tak se rodiny snaží polepšit si ekonomicky tím, že to "břemeno" přesunou do rodiny manžela.

Platí také, že čím je dívka mladší, tím nižší věno jí rodina dává.

Jednačtyřicet procent Etiopanek ve věku 20 až 24 let bylo podle serveru Spiegel Online provdáno v dětském věku.

Tři čtvrtiny tamních žen ve věku 15 až 49 let prošly nějakou formou zmrzačení ženských pohlavních orgánů. Mezi nimi i Abaynesh - jen pár dní po svém narození podstoupila obřízku.

Tyto praktiky se dosud provádějí ve 20 zemích, především v Africe. Někdy je zohavení pohlavních orgánů podmínkou pro uzavření sňatku.

Abayneshin tchán říká, že rodiny preferují obřezané ženy z kulturních důvodů. Dodává, že mladé dívky lépe vycházejí se svou novou rodinou, jsou méně vzpurné a stávají se lepšími manželkami.

Svatba ve 14 letech

"Chci dokončit školu," říká odhodlaně mladičká Indka Ramgani.

Její práce v domácnosti ráno trvaly déle než obvykle, a ona proto tentokrát přijde do školy pozdě.

Ramgani, která pochází z malé vesnice v okrese Biwara v indickém státě Rádžastán, je teď 18 let.

Rodiče ji ale provdali, když jí bylo 14.

Hned po svatbě se musela přestěhovat do domu, kde žije rodina jejího muže. Tak začal její nekonečný boj proti neutěšenému osudu.

Zhruba 65 procent žen v Rádžastánu ve věku 20 až 24 let bylo podle Spiegel Online provdáno dříve, než jim bylo 18 let.

V celé Indii žije 27 milionů žen, které měly svatbu předtím, než dosáhly plnoletosti.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: YouTube

Podle Kailáše Brijvásího, ředitele organizace Jatan, která bojuje proti dětským svatbám, tato čísla odrážejí pouze oficiální vládní údaje.

Ve skutečnosti je jejich počet mnohem vyšší.

Zákony mluví jasně

Ramgani pochází z etnické skupiny Džátů.

Tohle etnikum je v Indii považováno za vyšší kastu.

Vdané ženy v této kastě nejsou na stejné úrovni jako jejich manželé a mužští členové rodin.

Například když muž sedí na židli, žena musí sedět na zemi. Když muž stojí, žena musí stát také, dokud muž neodejde z místnosti.

Genderové role stejně jako celý kastovní systém jsou v indické společnosti hluboce zakořeněné.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: YouTube

Slabý právní systém, dominantní role mužů na všech úrovních moci a nejisté ekonomické podmínky, jimž mnozí čelí - to vše vytváří prostředí, kde jsou dětské sňatky stále běžné.

Ramgani má osm sester a všech devět dívek bylo provdáno během hromadného obřadu.

Často se stává, že se svatbami spojí osudy několika dívek z jedné rodiny a chlapců z druhé rodiny. Tím se ušetří náklady.

Ti, kdo měli svatbu v útlém věku, zůstávají až do puberty ve svých rodinách.

Pak se dívky přestěhují do rodiny svého muže a ujmou se tam domácích prací. Jen málo z nich může pokračovat ve vzdělávání.

Také Ramgani se mohla jen dívat, jak její švagrové chodí do školy, zatímco ona je doma. Odmítla však přijmout tuhle situaci.

A tak její strýc a otec jednali s dívčiným tchánem a tchyní. Ti jí nakonec dovolili, aby se načas vrátila ke své rodině a pokračovala ve studiu.

Indické zákony přitom mluví jasně. Každý svazek, kde ženě není aspoň 18 let a muži nejméně 21 let, je v Indii nelegální.

"Tento zákon se však jen málokdy uplatňuje," říká Pareš Ram Bhálí, vládní činitel z okresu Biwara.

Ramgani sedí obkročmo na motorce, kterou jí půjčil bratr. Ví, že rodina jejího muže ji brzy bude chtít zpátky.

"Jestli mě donutí vrátit se k manželovi, tak uteču," šeptá.

 

Právě se děje

Další zprávy