Z Petřína se stane od konce října přírodní památka

ČTK ČTK
8. 10. 2013 14:35
Radní věří, že rozhodnutí pomůže lépe chránit zdejší zeleň
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Praha - Pražský vrch Petřín se stane přírodní památkou, rozhodli o tom radní hlavního města na svém jednání.

Ochrana Petřína by měla začít platit od konce října a pomůže lépe chránit zdejší zeleň, řekla k tomu mluvčí magistrátu Tereza Králová.

Na petřínském vršku bude zakázáno umísťovat a povolovat zde stavby a zařízení a provádět změny staveb a terénní úpravy.

Dále nebude povoleno záměrně rozšiřovat geograficky nepůvodní druhy živočichů a rostlin, včetně výsadeb geograficky nepůvodních druhů stromů a jezdit na kole a na koni mimo cesty, což budou mít povoleno pouze strážníci městské policie.

"Předmětem ochrany je převážně vrcholový úsek Petřína s výchozy svrchnokřídových pískovců a opuk, s lesními porosty (zakrslé doubravy, habrové doubravy) a s význačnými druhy lesních živočichů a rostlin.

Zvláštní zřetel je brán na ochranu populace roháče obecného a jeho biotopy," píše se ve schválené radniční listině.

Přírodní památka bude mít i své ochranné pásmo. To se vyhlašuje na zastavěných parcelách uvnitř přírodní památky a bude sloužit jako ochrana před potencionálními rušivými vlivy.

"Přírodní památka Petřín navazuje na ochranu, která byla v místě horní části Petřína zajišťována již od roku 1988, jako chráněný přírodní výtvor Petřínské skalky (později přírodní památka)," uvádí dále dokument.

Petřín je 327 metrů vysoký vrch v centru Prahy. V minulosti nesl hned několik jmen: Petřín, Hora, Kopec nebo Vrch svatého Vavřince. Na jeho vrcholu je Petřínská rozhledna, bludiště a kaple svatého Vavřince.

Podél cesty z vrcholu směrem k Vlašské ulici je křížová cesta. Je zde i takzvaná Hladová zeď, kterou nechal postavit Karel IV., a pomník Karla Hynka Máchy, u kterého se 1. května scházejí milenci. Z Újezdu na vrchol jezdí pozemní lanovka.

 

Právě se děje

Další zprávy