UJAK žádá ministerstvo, aby nařídilo nové jednání komise. V odůvodnění jsou prý nedostatky

ČTK ČTK
25. 9. 2015 16:33
Univerzita UJAK žádá ministerstvo školství, aby nařídilo Akreditační komisi nové jednání o prodloužení akreditace pro obor speciální pedagogika. Komise by musela stihnout platnost prodloužit do 30. září, kdy vyprší současná platná akreditace. Právníci UJAK ve čtvrtek doručili na ministerstvo materiál poukazující na nedostatky odůvodnění ze strany komise. Pokud se do konce září nerozhodne jinak, musela by univerzita žádat o novou akreditaci. Není možné později navázat na tu současnou.
Univerzita Jana Amose Komenského
Univerzita Jana Amose Komenského | Foto: Vojtěch Marek

Praha - Univerzita Jana Amose Komenského (UJAK) žádá ministerstvo školství, aby vyzvalo Akreditační komisi (AK) k novému jednání o prodloužení akreditace pro obor speciální pedagogika.

Uvádí to v připomínkách k odůvodnění nesouhlasného stanoviska komise, které dnes zveřejnila na svém webu. Aby mohla být akreditace prodloužena, musel by se celý proces stihnout do středy 30. září, kdy platnost současné akreditace vyprší.

Zákon o vysokých školách dává ministerstvu možnost vyzvat komisi k novému projednání, pokud se zjistí, že argumenty uvedené v odůvodnění "neodpovídají skutečnosti nebo zákonu". UJAK prostřednictvím svých právníků doručil ve čtvrtek na ministerstvo materiál poukazující na nedostatky odůvodnění ze strany Akreditační komise.

I kdyby v nich ministerstvo našlo důvody pro vyzvání komise k novému projednání, časový tlak je extrémní. "Dá se to stihnout velmi obtížně. Musela by být Akreditační komise ochotna se sejít nebo o tom jednat na dálku," řekl právník UJAK František Korbel.

Komise rozhodla pozdě, tvrdí UJAK

Pokud se do konce září nerozhodne jinak, musela by UJAK žádat o novou akreditaci. Není možné později navázat na tu současnou. "Obecně lze konstatovat, že akreditaci zpětně prodloužit/oživit nelze," sdělilo ministerstvo školství.

Právníci ve výtkách vůči odůvodnění mimo jiné napadají také to, že komise rozhodla na poslední chvíli. Své nesouhlasné stanovisko zveřejnila 16. září a podrobné odůvodnění předala UJAK šest dnů před vypršením akreditace.

Akreditační komise vytýká oboru speciální pedagogika na UJAK špatné vedení praxí i diplomových prací, nedostatečné personální zajištění vzhledem k počtu studentů a pouze formální snahu o zlepšení stavu ze strany školy.

Právníci UJAK považují odůvodnění za příliš nekonkrétní, a tudíž nepřezkoumatelné. Poukazují navíc na skutečnost, že například u vedení diplomových prací externisty nebo poměru počtu studentů a pedagogů neexistuje závazné stanovení přípustné hranice.

Právníci UJAK považují také za nepřípustné, že Akreditační komise v dubnu souhlasila s prodloužením akreditace do 30. září za podmínek, které byly horší než u současné žádosti. Na jaře se například předpokládalo, že do druhého ročníku učitelsky i neučitelsky zaměřené speciální pedagogiky nastoupí 857 lidí, zatímco nakonec jich bylo jen 740.

UJAK přijde o poslední učitelský obor

Pokud akreditace vyprší, nemá UJAK k dispozici jiný učitelský obor. Ohroženým studentům nabídla přestup například na andragogiku s tím, že pedagogické předměty mohou studovat v programech celoživotního vzdělávání.

Mezi učiteli, kteří si zde doplňují kvalifikaci, je ale podle Korbela tato kombinace přípustná jen pro pedagogy ze druhého stupně nebo středních škol. Učitelé prvního stupně a speciální pedagogové by tím přestali studovat obor směřující k získání kvalifikace, takže by na ně bylo pohlíženo jako na nekvalifikované a hrozila by jim výpověď.

Ministerstvo školství akreditaci nesmí svévolně prodloužit. Vysokoškolský zákon uvádí, že ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže AK nevydala souhlasné stanovisko. Exministr Josef Dobeš sice v roce 2012 v rozporu se stanoviskem komise v zájmu studentů prodloužil akreditaci plzeňské právnické fakultě, ale už tehdy předsedkyně AK Vladimíra Dvořáková poukazovala na to, že postupoval protizákonně.

 

Právě se děje

Další zprávy