Šéf ČKD: Tunel Blanka nezvládá vlhko, kabely to neskončí

Eliška Nová
18. 3. 2015 19:35
Kvůli vlhkosti se v budoucnu mohou objevit další poškozené technologie, škoda by tak mohla stoupnout i na miliardu, říká Robert Wolf.
Robert Wolf, ředitel ČKD Praha DIZ
Robert Wolf, ředitel ČKD Praha DIZ | Foto: Vojtěch Marek

Praha - Pražský magistrát se v úterý rozhodl, že podá žalobu na společnost ČKD Praha DIZ, která dodává do tunelu Blanka technologie. Ukázalo se totiž, že v tunelu jsou kabely, které poničila voda, kvůli čemuž Praha odsunula další plánovaný termín otevření Blanky, na který se čeká už od roku 2011.

Praha nechce do Blanky za výměnu kabelů investovat další peníze, chyba je podle ní na dodavatelích. "Jsem přesvědčený o tom, že za to, že kabely se musí vyměnit, je zodpovědná Praha. Na průsaky vody jsme upozorňovali od června 2012," říká v rozhovoru generální ředitel ČKD Robert Wolf.

Výměna kabelů by stála dalších zhruba 70 milionů korun. Podle ČKD se ale v budoucnosti mohou objevit i další poškozené technologie, které nejsou vhodné do vlhkého prostředí a Blanka je podle společnosti naprojektovaná jako suchá. Škoda by tak nakonec mohla být až jedna miliarda korun.

Dá se podle vás dnes ten tunel otevřít?

Bylo by to riziko jak dopravní, tak bezpečnostní. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem obsluhy tunelu. Mohlo by dojít i ke krizovému scénáři typu zhasnutí cedule, naváděcího zařízení a tak podobně.

Předávali jste nový harmonogram. Co v něm je?

V prvé řadě musí být jasně řečeno, jestli město chce splnit původní zadání, anebo provést nějakou změnu – tedy jestli chce dát původní typ kabelů do původních tras, anebo jestli chce změnit trasy nebo typ kabelů. Pak následuje objednávka materiálů. Pak se musí kabely vyměnit, to trvá zhruba čtyři měsíce, a potom následují zkoušky, předání stavby, zprovoznění tunelu. Dohromady je to tak na osm měsíců.

Kde udělala Praha chybu?

Má ten pokyn zadat Praha, nebo IDS? Magistrát vcelku logicky argumentuje tím, že pokud ten pokyn zadá, pak to po něm budete chtít zaplatit. Je zodpovědná Praha za to, že se ty kabely musí měnit?

Ano, jsem pevně přesvědčený o tom, že Praha je zodpovědná za to, že se musí kabely měnit. O tom, kdo má vydat pokyn, jestli správce stavby, nebo Praha, bych nerad nyní polemizoval. V uplynulých dvou letech ale Praha strávila poměrně značnou část času a argumentačních schopností, tím, že prokazovala, že správce stavby takové pokyny vydávat nesmí.

Kdo to tedy má platit?

Naším právním názorem je, že hlavní město Praha, tedy investor. Na průsaky vody jsme upozorňovali Prahu od června 2012. My jsme postupovali přesně v souladu s projektovou dokumentací a nepochybili jsme ani ve způsobu montáže, ani v tom, jaký typ materiálu jsme použili.

Pojišťovna už řekla, že to pojistná událost není a že se nedá jasně říct, jestli ty kabely jsou poškozené.

Pojišťovna vydala předběžné vyjádření. Konečné stanovisko dodá poté, co bude mít konečnou verzi znaleckého posudku. Problém je, že jsme pojištění proti nahodilým událostem – ty jsou definovány jako povodeň nebo záplava, která má charakter třicetileté vody a výše. V tunelu se ale může vyskytovat nejen voda povodňová, ale i voda průsaková.

Pořád platí, že za to můžou přívalové deště?

Za poškození kabelů může voda nebo vlhkost. Jaký je zdroj této vlhkosti, ponecháme na soudním znalci.

Blanka se může prodražit o miliardu

HN mají k dispozici dokument, který posílalo ČKD Praze. V něm mimo jiné stojí, že kdyby došlo ke změně a vyměnily by se všechny technologické dodávky zasažené nevyhovujícím prostředím, pak předpokládaný finanční objem by byl více než jedna miliarda korun bez daně. Může se tedy Blanka prodražit o další miliardu?

V případě, že dojde k takovéhle změně, pak ten odhad je kvalifikovaný a správný. Pokud by se měnily pouze kabely v chráničkách, pak by to stálo okolo 70 milionů korun.

A jsou ohrožené i další technologické části, jejichž výměna by stála miliardu?

V nevyhovujícím prostředí se ocitly i další věci. Chtěl bych zdůraznit, že ČKD nikdy neprováděla montáž do nevyhovujícího prostředí. K průsakům došlo až následně. To znamená, že tam je pravděpodobnost - a nikdo neřekne jak velká - že může být to zařízení poškozeno a časem může dojít k jeho poruchám.

To znamená, že předpokládáte, že by to nemuselo skončit jenom u kabelů? Že vada se může objevit i někde jinde?

Jako řádný zhotovitel upozorňujeme hlavní město na to, že v průběhu času bylo ve velké části tunelu nevyhovující prostředí. Nejenom kabely, ale i koncové prvky nejsou navrženy do takového prostředí. Praha smluvně garantovala, že prostředí bude suché či převážně suché, proto Prahu upozorňujeme i tímto dopisem, že by mohlo být žádoucí vyměnit nejenom kabely.

Takže může dojít k tomu, že kvůli vodě se v Blance budou muset měnit technologie za miliardu?

Kromě některých rozvaděčů, které se už řešily jako pojistná událost, a zmíněných kabelů se zatím neprokázalo, že by i další technologie byly vadné. Nelze ale vyloučit, že se to může projevit v budoucnu třeba během dvou nebo do tří let.

Nevím, proč nás Praha žaluje

V úterý pražský magistrát rozhodl, že na vás bude podávat žalobu. Čím si vysvětlujete, že ta žaloba jde za vámi, a nikoliv za společností IDS, která má zodpovědnost za průběh stavby?

Jako právník si nedokážu představit, co by mělo být obsahem žaloby, protože ČKD Praha DIZ plní vše podle smlouvy. Proč by mělo žalovat zrovna nás, to nevím, možná proto, že cítí, že jsme jediní, kdo to může a umí dodělat.

Metrostav už se nabídl, že dokončí i technologickou část tunelu, tedy tu vaši...

Po prohlášení Metrostavu jsme okamžitě nechali udělat celou řadu rozborů – právních, ekonomických i technicko-stavebních. Ze všech vyplývá, že to není možné, protože první premisou by bylo, aby byl nějakým způsobem ukončen smluvní vztah mezi Prahou a ČKD. A to by bylo možné jen tak, že by Praha odstoupila od smlouvy. Jedním dechem ale dodávám, že nejsou splněny podmínky pro to, aby Praha od smlouvy odstoupila.

To znamená, že v případě, že by se Praha rozhodla odstoupit od smlouvy, pak by mířila žaloba z vaší strany na Prahu?

Pokud by se tak Praha rozhodla, tak bychom podnikli všechny právní kroky, abychom tento vztah opětovně narovnali. Nepředjímám, o jakou žalobu by se jednalo.

Generální ředitel Metrostavu Jiří Bělohlav v rozhovoru řekl, že v zahraničí je zcela běžné, že stavební i technologickou část dělá jedna firma. Proč je to v případě Blanky rozdělené?

Nevím, proč pan generální ředitel Metrostavu chodí pro své zkušenosti do zahraničí, ale tady v Praze je to běžným jevem, v případě, že zhotovitelé jsou dva – tedy separátně zhotovitel stavební části a technologické části. Ke specifickému příkladu Blanky dodávám, že i díky tomu ČKD upozornilo na spoustu pochybení ve stavební části. Existence dvou zhotovitelů je výhodná i pro investora, tedy hlavní město Prahu.

Jaká jsou tedy pochybení ve stavební části?

Praha si objednala tunel suchý či převážně suchý. Tunel suchý ani převážně suchý není.

Mluví se také o tom, že tunel je předimenzovaný - na každém metru něco svítí a bliká a že to v žádném tunelu na světě neuvidíte.

ČKD Praha DIZ není projektantem toho tunelu. Existuje znalecký posudek, který jasně říká, že projekt tunelu je v souladu se zadávací dokumentací. Autorem zadávací dokumentace je formálně hlavní město Praha. Zjednodušeně jde říci, že to, co si Praha objednala, tak bylo naprojektováno.

 

Právě se děje

před 29 minutami

Přední hongkongský aktivista Joshua Wong dostal více než rok vězení kvůli demonstraci

Nejznámější představitel hongkongského prodemokratického hnutí Joshua Wong byl ve středu odsouzen k trestu 13,5 měsíce vězení za loňskou protivládní demonstraci před policejním ústředím v Hongkongu. Spolu s Wongem byli odsouzeni také dva jeho další kolegové - Agnes Chowová dostala desetiměsíční trest a Ivan Lam trest sedm měsíců odnětí svobody, informovala agentura Reuters.

Zdroj: ČTK
Další zprávy