Karlovu univerzitu čeká modernizace, říká nový rektor

Magdaléna Daňková Magdaléna Daňková
17. 2. 2014 18:45
Tomáš Zima chce spolupracovat na projektech s Akademií věd i jinými pražskými školami.
Rektor UK Tomáš Zima.
Rektor UK Tomáš Zima. | Foto: Archiv UK

Praha - Nový rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima představil na pondělní schůzce akademické obce s novináři změny, které by v následujících čtyřech letech chtěl prosadit.

Mezi nejdůležitější body podle něj patří rozvoj a modernizace studijních programů a vzdělávacích center, posílení financování vědecké práce a výuky a zlepšení spolupráce mezi jednotlivými fakultami i pražskými univerzitami.

Zima uvedl, že se chce zasadit o to, aby v horizontu dvou let bylo dokončeno například výzkumné vědecké centrum Biocev, na kterém spolupracují s Akademií věd, či univerzitní kampus Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Rekonstrukcí by však podle něj měly projít i některé studentské koleje, například Hvězda či Větrník, a menzy. "Uvažujeme také o rozšíření sortimentu nabízených služeb," dodal Zima ke stravování.

V rámci zkvalitnění výuky by také rád snížil počet přijímaných studentů vybraných bakalářských oborů. Podle něj půjde o pět až deset procent. "Například absolventi bakalářských oborů na pedagogické fakultě jsou v systému prakticky neuplatnitelní, protože po budoucích učitelích je požadován magisterský titul," poznamenal.

Dodal, že jde také o reakci na příchod populačně slabších ročníků, které na vysoké školy budou v následujících letech nastupovat.

Tomáš Zima převzal rektorský post od Václava Hampla, jehož volební období skončilo v lednu. O dalších změnách promluvil v krátkém rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Co je podle vás největší slabinou Karlovy univerzity?

Řekl bych, že vnitřní komunikace. Domnívám se, že řada z nás je zahleděna do svých jednotlivých oborů a už nám nezbývá čas zajímat se o obory blízké. Proto chci, aby spolu přírodovědné a humanitní fakulty více spolupracovaly. Vzájemné propojení je dle mého názoru obohacující a může přinášet nové náměty v oblasti vědy a vzdělávání.

A.cz: Jak chcete jednotlivá pracoviště propojit?

Pomocí informačních technologií, ale také zlepšením komunikace mezi jednotlivými fakultami a podporou výzkumných projektů napříč univerzitou.

A.cz: Ve volebním programu jste zmínil, že byste rád založil nové obory. Můžete prozradit jaké?

O nových oborech budeme diskutovat. Mám pár nápadů, ale nejdříve je musím probrat se svými kolegy. Jeden z oborů by například mohla být bioinformatika. Chceme se soustředit spíše na mezioborová studia.

A.cz: Mluvil jste také o takzvaných double degree (dvojí diplom, student na konci svého studia dostane diplom z domovské a zahraniční univerzity, pozn. red.) oborech. Budete rozšiřovat jejich nabídku?

Řada jich již vznikla a v jejich rozšiřování chceme pokračovat. Jde o obory jak humanitní, tak přírodovědné. Spolupráci rozvíjíme například s univerzitou v Linci či Vídni, tedy především se středoevropskými univerzitami.

Pražské školy jsou v oblasti financování zanedbávány

A.cz: A budete žádat o finanční příspěvky na naplánované projekty?

Projekty v Hradci Králové a Plzni jsou financovány z Evropské unie. Momentálně očekáváme, jak dopadnou jednání v Bruselu ohledně operačního programu VVV, který by nám mohl finančně pomoci s rekonstrukcí a modernizací některých objektů. Část projektů pak bude financována ze státního rozpočtu.

Pražský region je v oblasti financování zanedbáván. Podívejte se, kolik peněz z projektů bylo investováno do různých regionálních vysokých škol a kolik bylo investováno v Praze, kde studuje významný podíl české populace. Navíc, podle metodiky výkonnosti vědy v České republice, vzniká třicet procent vědecké práce na Univerzitě Karlově a dalších třicet procent vzniká na všech ústavech Akademie věd.

A.cz: Mohl byste uvést, jaké společné projekty chystáte s Akademií věd a pražskými vysokými školami?

S Akademií věd spolupracujeme například na projektu centra Biocev. S rektory pražských vysokých škol jsme se dohodli na pravidelných schůzkách, abychom společně usilovali o finance z evropských operačních programů. A pomocí fór a společných setkání s novináři chceme prezentovat novinky a zajímavosti z univerzity, aby se o nich mohla dovědět co nejširší veřejnost.

A.cz: Jakou identitu by univerzita za vašeho působení měla mít?

Univerzita Karlova je přátelská, otevřená, prestižní instituce, která chce spolupracovat se všemi dobrými lidmi.

 

Právě se děje

Další zprávy