reklama
 
 

Nohsledovi Stalina vzala Ostrava čestné občanství

3. 11. 2011 7:19
Důvodem je poškozování dobrého jména Ostravy a znevážení titulu Čestný občan Ostravy

Ostrava  - Pocty a vyznamenání se v těchto dnech nejen udělují, ale rovněž i odebírají. Zastupitelstvo města Ostrava ve středu  rozhodlo o odejmutí in memoriam Čestného občanství města Ostravy Lvu Zacharoviči Mechlisovi "z důvodu poškozování dobrého jména města Ostravy a znevážení titulu Čestný občan města Ostravy".

Ocenění mu bylo uděleno poválečným orgánem Národního výboru v roce 1945 jako členu štábu generála A. I. Jeremenka. Mechlis je však znám především jako blízký spolupracovník Stalina, který nechal popravit stovky lidí a další poslal do gulagů.

Primátor Petr Kajnar na středečním zasedání zastupitelstva rovněž ceny a vyznamenání uděloval.

Cena města Ostravy byla udělena in memoriam gen. Vilému Stanovskému, a to za zásluhy o Československou republiku, příkladnou odvahu a mimořádné hrdinství. Gen. Vilém Stanovský, rodák z Ostravy, se jako dobrovolník účastnil bojů první roty čs. vojska NAZDAR a jako úspěšný stíhač ukončil válku s rytířským řádem Čestné legie. Za okupace organizoval odbojovou skupinu Obrana národa, za což byl vězněn a  deportován do koncentračního tábora v Dachau. Po válce velel letecké brigádě v Praze.

Po roce 1948 byl za svůj nekompromisní přístup k nástupu komunismu pronásledován StB, vězněn a mučen. Rehabilitován byl až v roce 1972, dva měsíce poté zemřel. Kromě mnoha vysokých vyznamenání ve Francii a od České republiky mu v roce 2000 udělil prezident Václav Havel řád Bílého lva in memoriam.

Čestná občanství pro vědce

Čestné občanství města Ostravy bylo uděleno doc. MUDr. Jaroslavu Šimíčkovi, CSc jako zvláštní projev uznání za celoživotní mimořádné úspěchy a přínos městu Ostrava při jeho rozvoji.

Doc. MUDr. Jaroslav Šimíček, uznávaný český kardiolog, vysokoškolský pedagog, vědec a celoživotní propagátor běhu pro zdraví letos oslavil jubileum 80 let. Žije a pracuje v Ostravě od roku 1958, zaměřuje se především na nemoci srdce a cév. V roce 1968 se stal průkopníkem implantací kardiostimulátorů v Ostravě.

Projděte si státní vyznamenání udělená prezidentem republiky 28. října 2011:

Čestné občanství města Ostravy bylo dále uděleno prof. Ing. Tomáši Čermákovi, CSc za mimořádný přínos a dosažení významných úspěchů ve vědecké činnosti se vztahem k městu Ostrava při jeho rozvoji. Prof. Ing. Tomáš Čermák byl prvním polistopadovým rektorem Vysoké školy báňské, ve funkci působil 14 let.

Pod jeho vedením prošla škola nejzásadnějšími změnami ve svém vývoji, transformovala se na vysokou školu polytechnického a ekonomického charakteru. Podílel se velkou měrou na vybudování Elektrotechnické fakulty, na zakládání nových oborů, výzkumných pracovišť a navazování zahraničních kontaktů.

autor: Domácí | 3. 11. 2011 7:19

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama

  Moravskoslezský kraj

  reklama
  reklama
  reklama