Západ Čech má novou rezervaci: Rolavská vrchoviště

ČTK ČTK
17. 9. 2012 17:28
Rolavská vrchoviště se stala pátou národní přírodní rezervaci v Karlovarském kraji
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Pavel Baroch

Karlovy Vary - Lokalita nazvaná Rolavská vrchoviště, která leží u severní hranice Karlovarského kraje se Saskem, byla vyhlášena za novou národní přírodní rezervaci.

Oblast má rozlohu kolem 752 hektarů a je ohraničena lokalitami Přebuz, Rolava a Chaloupky.

Rolavská vrchoviště se stala pátou národní přírodní rezervaci v Karlovarském kraji. Oznámila to mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Rolavská vrchoviště získala mimořádnou ochranu hlavně díky velmi zachovalému komplexu horských rašelinišť a podmáčených smrčin s jejich typickou flórou a faunou.

V oblasti jsou horská vrchoviště s řadou jezírek a charakteristickou krajinou a s porosty borovice bažinné nebo podmáčenými a rašelinnými horskými smrčinami.

"Zvláštností území jsou zbytky bývalé továrny na zpracování cínové rudy, na něž jsou vázána společenstva s unikátním výskytem hmyzu," poznamenal krajský radní Jaroslav Bradáč (SPOZ).

Jedinečnou flóru v této oblasti Krušných hor zastupuje například bohatá populace rosnatky anglické, kyhanky sivolisté, ostřice mokřadní a šichy černé. Východní část území hostí jedinou plodnou populaci blatnice bahenní v Krušných horách.

"Z případě fauny je významný zbytkový výskyt tetřeva hlušce, relativně početný tady je tetřívek obecný a žije zde i bekasina otavní. Důležitá je i přítomnost netopýra velkého a střevlíka Ménétriesova, což jsou evropsky významné druhy," konstatoval Bradáč.

40 přírodních rezervací a památek

Národními přírodními rezervacemi jsou v Karlovarském kraji ještě lokalita Božídarská rašeliniště, rezervace SOOS u Františkových Lázní, Pluhův bor a Kladské rašeliny.

Kromě toho jsou zde národní přírodní památky Křížky ve Slavkovském lese, Lužní potok na Ašsku, Svatošské skály u Karlových Varů a bývalý vulkán Železná hůrka v Českém lese.

V regionu je rovněž 40 přírodních rezervací a památek. Krušnohorská rašeliniště a mokřady ve Slavkovském lese chrání i takzvaná Ramsarská úmluva.

 

Právě se děje

Další zprávy