MŽP: Na Šumavě se nezákonně kácelo a používala chemie

ČTK ČTK
10. 12. 2013 14:22
Ministerstvo tím potvrdilo stanovisko České inspekce životního prostředí.
Šumava - Hadí vrch, v sobotu 2. listopadu 2013. O den později už na hřebenech Šumavy sněžilo.
Šumava - Hadí vrch, v sobotu 2. listopadu 2013. O den později už na hřebenech Šumavy sněžilo. | Foto: Zuzana Hronová

Praha - V Národním parku Šumava se nezákonně používaly biocidy v boji s kůrovcem, lesní dělníci při odstraňování kůrovce škodlivě zasahovali do biotopů tetřeva hlušce a hlukem motorových pil tohoto kriticky ohroženého živočicha rušili při jeho hnízdění.

Konstatovalo to ministerstvo životního prostředí (MŽP), které potvrdilo stanovisko České inspekce životního prostředí (ČIŽP), proti němuž se loni na podzim odvolala Správa Národního parku Šumava a obce.

MŽP také potvrdilo, že kácení v lokalitě Na Ztraceném, zvané také u Ptačího potoka na Klatovsku, bylo nelegální. Správa parku podala žalobu ke správnímu soudu proti tomuto rozhodnutí MŽP, které je jejím zřizovatelem. Informovalo o tom Hnutí Duha.

Podle mluvčího MŽP Matyáše Vitíka je případ složitý a táhne se několik let. "Na jedné straně stojí správa národního parku, která je přesvědčena o svém správném postupu a dokladovala to svými podklady. Na druhé straně ČIŽP, která má zato, že jedná správně. To, že o tom rozhodne nezávislý soud, je asi nejčistší právní řešení, které v této situaci lze provést," řekl Vitík, který podání žaloby potvrdil.

Ministerstvo rozhodlo o odvolání správy parku, několika měst včetně Horní Plané a Kašperských Hor a obcí mimo jiné Borové Lady, Kvildy a Modravy.

Podle rozhodnutí správa parku nedovoleně zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněného tetřeva hlušce. V rozhodnutí MŽP kriticky poukazuje na argumentaci správy parku a některé její námitky hodnotí jako účelové nebo demagogické.

Správa parku rušila tetřeva motorovými pilami

V květnu 2011 rušil živočicha hluk motorových pil při odstraňování souší podél turisticky značených cest v trasách Třístoličník - Trojmezná, přístupu k jezeru Laka, u cesty na Poledník a u Staré březnické cesty. Pracovníci parku rušili svou přítomností a hlukem motorových pil tetřeva i při loupání a kácení stromů napadených kůrovcem.

Park také podle MŽP škodlivě zasahoval do biotopů tetřeva vytvářením rozsáhlých ploch bez stromového patra při provádění zásahů proti šíření kůrovce v červenci a srpnu 2011 v lokalitách Bavorská cesta s navazujícím Jezerním hřbetem a Na Ztraceném, u Ptačího potoka na Klatovsku.

Správa parku také použila na jaře 2011, v době kdy tetřevi vyvádějí svá mláďata, ve druhé zóně paku biocidy k ošetření obranných zařízení (lapáků a trojnožek) dříve, než měla povolenu výjimku.

V červenci a srpnu 2011 káceli pracovníci parku v lokalitě Na Ztraceném kůrovcem napadené smrky.

Zpracovávali je tak, "že na různě rozsáhlých plochách došlo v důsledku odstranění pásma vzrostlých stromů k významným změnám světelných, teplotních a vláhových poměrů, což povede k obsazení lokalit jinými druhy živočichů a rostlin". Právě zásahům u Ptačího potoka se snažili blokádou zabránit ekologičtí aktivisté.

ČIŽP uložila parku téměř půlmilionovou pokutu za roky 2010 a 2011, ministerstvo ji však snížilo na 250 tisíc korun, protože uplynula promlčecí lhůta skutků z roku 2010 a pokuty za protiprávní jednání nelze sčítat.

 

Právě se děje

Další zprávy