Otevřený dopis ministru Dienstbierovi k odvolání M. Šimáčka

Domácí Domácí
17. 4. 2015 13:14
Plné znění otevřeného dopisu zaměstnanců Agentury pro sociální začleňování a dalších osobností a odborníků, kteří působí v oblasti sociálního začleňování.
Jiří Dienstbier
Jiří Dienstbier | Foto: Vojtěch Marek

Vážený pane ministře Dienstbiere,

obracíme se na Vás, abychom vyjádřili krajní znepokojení s Vašimi posledními kroky, které se týkají Agentury pro sociální začleňování a které podle našeho přesvědčení budou znamenat značný útlum nebo dokonce úplný zánik dosavadního odboru pro sociální začleňování (Agentury), v němž nyní jako zaměstnanci a zaměstnankyně působíme. V důsledku toho dojde k poškození jednoho z nejúčinnějších nástrojů, jakým Vláda ČR v boji proti sociálnímu vyloučení disponuje.

Na prvním místě se jedná o náhlé odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování, Martina Šimáčka, ke kterému došlo včerejšího dne. K tomuto rozhodnutí máte samozřejmě plné právo, avšak musíme konstatovat, že jej považujeme za zcela nespravedlivé a že je podloženo zástupnými důvody a nesprávnými informacemi o činnosti Agentury pro sociální začleňování. Martin Šimáček je díky svým odborným i osobnostním kompetencím, stejně jako díky zcela enormnímu pracovnímu nasazení, jednou z nejvýraznějších postav politiky sociálního začleňování v České republice, a představuje obtížně nahraditelnou osobnost v této oblasti. Dovolujeme si Vás upozornit, že naprosto celý tým Agentury pro sociální začleňování za Martinem Šimáčkem stojí.

Odvoláním Martina Šimáčka přichází Agentura pro sociální začleňování o své vedení v kritické době finalizace příslušných operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů.

V současné době je s městy a obcemi připravováno čerpání finančních prostředků na pomoc sociálně vyloučeným lidem. Vaším rozhodnutím bude narušena kontinuita vyjednávání, jak s dotčenými ministerstvy, tak především i s řadou obcí, měst, krajů a dalších partnerů.

Zároveň jsme vážně znepokojeni chystanou reorganizací v rámci Sekce pro lidská práva. Tato reorganizace, která znamená rozdělení Agentury a separaci její lokální činnosti od části expertní, která tvoří nezbytné know-how ve všech oblastech sociálního začleňování, znamená v praktické rovině významné omezení fungování Agentury pro sociální začleňování jakožto efektivního nástroje pro inkluzi na místní úrovni. Představa, že efektivní spolupráce s obcemi a městy může probíhat bez zaběhlé spolupráce s analytickými pracovníky a pracovnicemi, je podle našich dosavadních zkušeností z terénu naprosto mylná.

Tato devastující organizační změna je navrhována bez zhodnocení činnosti Agentury pro sociální začleňování, beze změn jejích cílů a nástrojů, bez jakékoliv odborné diskuse a bez projednání na Radě vlády pro záležitosti romské menšiny.

Z výše uvedených důvodů s Vaším rozhodnutím jednoznačně nesouhlasíme. Tento krok podle nás uvrhne spolupracující města a obce do značné nejistoty a destabilizuje politiku sociálního začleňování v České republice. Žádáme Vás, abyste znovu zvážil celou situaci a zrušil své rozhodnutí ohledně odvolání ředitele Martina Šimáčka a plánované reorganizace celé Agentury.

Nestandardní řešení v podobě otevřeného dopisu nevolíme rádi, ale přistupujeme k němu z důvodu závažnosti situace.

Předem Vám děkujeme za uvážení našich argumentů a věříme, že se nám společnými silami podaří, aby nedošlo ke zničení dosavadní šestileté práce, kterou jsme pod vedením Martina Šimáčka v Agentuře vykonávali. Sociální začleňování má smysl jedině tehdy, pokud je řešeno systematicky a koncepčně. Jedině tak budou využity veškeré příležitosti, které se České republice otevírají.

 

Právě se děje

Další zprávy