Škola, která plodí vynálezce a inovátory. Nezapomíná ani na tužku, papír a nářadí

Škola, která plodí vynálezce a inovátory. Nezapomíná ani na tužku, papír a nářadí
UTC Reading. Jedna ze sítě univerzitních středních škol zaměřených na techniku a technologie a spolupracující jak s univerzitami, tak s průmyslem a firmami.
Motto hlásá, že tu chtějí měnit životy učením. Kdo se vyzná v moderních technologiích a bude umět přicházet s inovativními řešeními, ten se v životě neztratí.
Ředitel školy Jonathan Nicholls ukazuje, že škola kromě nejmodernějších technologií používá i klasické dílny s ponky, svěráky a starým dobrým nářadím. Studenti musí být i zruční a znát stroje do poslední součástky, chtějí-li je zdokonalovat a inovovat.
Jak je v Británii častým zvykem, studenti zde nosí variabilní uniformy, od obleku po košili se svetrem.
Foto: Zuzana Hronová
Zuzana Hronová Zuzana Hronová
4. 2. 2020 7:23
Mají tu skvěle vybavené počítačové učebny, ale i řemeslné dílny. Místo tu má i klasická tužka a papír. Zásadně neprobírají teorii odtrženou od praxe. V britském Readingu věří, že každý bude brzy pracovat v technologické firmě. Technologie totiž budou všude. Deník Aktuálně.cz nahlédl do školy, z níž vycházejí pro moderní dobu tolik potřební vynálezci a inovátoři. Jen dívek je mezi nimi stále málo.

"Spolupracujeme s předními univerzitami i s prestižními firmami. Chceme dát našim studentům to nejlepší z obou světů," říká ředitel v Readingu Jonathan Nicholls, který do města ležícího asi 70 kilometrů západně od Londýna přišel rok po otevření školy, v roce 2014. V jejím čele stanul o tři roky později.

Tenhle fanda motosportu a rychlých jízd na závodním okruhu neuvěřitelně rychle mluví, je to velký nadšenec do technologií všeho druhu a jeho oblíbenou výzvou je překonávat velké rozdíly mezi studenty. Jak říká, udělat i z chudé dívky specialistku na techniku.

Jejich hlavní filozofie zní "Měnit životy učením". Protože když tu vychovají pro moderní dobu připraveného a vzdělaného občana, rozšíří mu jeho pracovní příležitosti, zlepší život a přispějí k prosperitě britské společnosti. A tahle rovnice funguje.

Královský plat hned po škole

Škola v Readingu se řadí mezi takzvané UTC - university technical college, tedy univerzitní technicky zaměřené střední školy. Místní začínající experty na moderní technologie a inovace oslovuje řada firem již během jejich studia a drží jim místo ve svých řadách.

"Naše úspěšné absolventy čeká pak navzdory mladému věku královský plat," tvrdí ředitel. Někteří odcházejí rovnou do praxe, jiní míří na prestižní univerzity. A Británie i díky nim bude připravená na dobu, která se bez specialistů na moderní technologie neobejde.  

Ředitel školy Jonathan Nicholls představuje předsedu studentů: "Tohle je moje studentská verze, takže se na něj můžete obracet se svými dotazy."
Ředitel školy Jonathan Nicholls představuje předsedu studentů: "Tohle je moje studentská verze, takže se na něj můžete obracet se svými dotazy." | Foto: Zuzana Hronová

Ostatně systém univerzitních technicky zaměřených středních škol (UTC) zavedli Lord Baker a Lord Dearing v roce 2009 proto, že školský systém neuspokojoval požadavky anglických zaměstnavatelů, kteří potřebovali osmnáctileté absolventy s technickým vzděláním. A také proto, aby sítí těchto škol zacelovali rozdíly mezi regiony.

Robert Bradley vyučuje v Readingu matematiku a informatiku. Žertuje o jídle, o počasí, o fotbale, ale jakmile dojde na seriózní debatu o potřebách současného vzdělávání, zvážní a vyjadřuje se velmi rezolutně: "Pakliže chceme prosperovat, potřebujeme upřednostňovat technické dovednosti na všech úrovních. Ať už jde o továrny, větrné farmy, železniční tratě nebo moderně vybavené nemocnice, vždy budeme potřebovat pracovní sílu, která bude umět vyvíjet nové produkty, zdokonalovat ty stávající, používat při tom existující zdroje a čelit výzvám budoucnosti."

Školy typu UTC reagují na mezery ve vzdělávacím systému. Čísla jsou totiž neúprosná: ročně v Británii vzniká 79 tisíc nových pozic založených na moderních technologiích. A každý rok je poptáváno 124 tisíc inženýrů a techniků zaměřených na strojírenství a výpočetní techniku.

Každé povolání bude technologické

"Každý bude v budoucnosti dělat v technologické firmě. Protože každý bude používat technologické dovednosti. Takže naše učení se zkrátka musí změnit, aby připravilo studenty na tuto zásadní změnu, kterou 21. století přineslo," burcuje pan Bradley.

Aby mohli britskému trhu nabídnout vynálezce a inovátory pro toto překotné 21. století, učí se tu v úzkém propojení nejmodernější výpočetní technika i klasické technické dílny. Najdeme tu "nadupané" počítače i staré dobré ponky a svěráky. Zdejší studenti nemají být jen vzdělaní, ale také zruční a učit se na základě zkušeností. Zásadně neprobírají teorii odtrženou od praxe, nýbrž pracují na reálných problémech existujících firem a v rámci toho načerpávají nové znalosti. V dílnách tu právě zdokonalovali sekačku na trávu, v jedné z učeben zase přemýšleli a vypočítávali, jak zlepšit výkon elektrárny.

Učebna simulující tovární provoz.
Učebna simulující tovární provoz. | Foto: Zuzana Hronová

Škola pro život

 A krom toho mají být plně vybaveni tzv. měkkými dovednostmi, pro dnešní dobu nezbytnými. Musí umět spolupracovat, komunikovat, prezentovat své vize, nacházet řešení a umět si je obhájit, vyjmenovává zdejší ředitel a následně ho učitel matematiky a informatiky doplňuje: "Je také důležité, aby studenti přebírali za své vzdělávání svůj díl odpovědnosti. Protože tak to zkrátka chodí v reálném životě. Mnohé věci tu neučíme a studenti se je musí naučit sami. Neučíme třeba Photoshop a další programy, ale studenti musí přijít na to, že by se jim pro jejich práci hodily, a je na nich, aby si je osvojili."

Velký hlas tu má studentská rada, její šéf je pravidelně zván na zasedání vedení školy a má tu svou nezastupitelnou pozici.

Inovativní je nejen cíl studia, ale také jeho prostředky. V Readingu sází na vzájemné propojení mozku, emocí a motivace. "Mozek dokáže neskutečné věci. Díky neurologům víme, jaké sítě si dokáže vytvořit propojováním neuronů. Mozek je schopen naučit se téměř cokoliv, ale pouze tehdy, má-li k tomu motivaci," vysvětluje Robert Bradley. Ve výuce proto dbají na to, aby neustále ukazovali důležitost a dopad nových dovedností a znalostí na budoucí život a praxi. Tím udržují motivovanost studentů a odpadá typická a mnohdy oprávněná otázka českého školáka: "A k čemu mi to bude?"

Nezapomenout na tužku a papír

I v Británii nicméně řeší dva palčivé české problémy. "Změnit se musí nejen styl a náplň výuky a znalosti a dovednosti studentů, ale změnit se musí od základu i učitelé a jejich dovednosti a návyky," říká učitel Bradley a dodává: "I pro ně to znamená obrovskou změnu."

Druhou v Česku dobře známou potíž připojuje ředitel Jonathan Nicholls - nedostatek peněz v britském školství na opravdu kvalitní vzdělávání. "Chcete-li dělat školu jinak, lépe, dokonaleji a věnovat se studentům více a individuálněji, máte stejný rozpočet jako běžné školy. Takže vyjít s penězi není jednoduché." Řešením je spolupráce s průmyslovými partnery. Ti si totiž uvědomují, že investováním do takovýchto škol investují do lepší budoucnosti podniku a ti nejuvědomělejší v tom vidí i lepší budoucnost moderní Británie.

Na škole v Readingu zaujmou nejen skvěle vybavené dílny či počítačové učebny, ale také místnost zvaná kariérní centrum. Zde mají studenti k dispozici hned několik kariérních poradců a bezpočet příruček od "Zajímáš se o chemii?" až po "Umění a design a jak ho propojit s kariérou".

Kariérní centrum
Kariérní centrum | Foto: Zuzana Hronová

A nezaujmout nemůže ani výjev v jedné z učeben, kde zrovna bádají nad robotizací ve strojírenském průmyslu. Studenti mají před sebou zaklapnuté laptopy a výpočty a nákresy provádějí ručně do sešitů.

"Každý student má svůj laptop a používá ho skoro v každé hodině. Ale i já, byť jsem učitel informatiky, jim často říkám, aby odložili notebooky a dlouze psali rukou. Protože je prokázané, že to zlepšuje myšlení a paměť. A navíc písemné zkoušky budou také skládat ručně, na papír. A vůbec, psaní rukou není zrovna věc, která by měla ve 21. století vymizet," usmívá se Robert Bradley.

O úspěšnosti školy svědčí i fakt, že již dvakrát byla vyhlášena jako tzv. Microsoft Showcase School. Tento titul uděluje firma Microsoft po celém světě školám, které se aktivně podílejí na změnách a inovacích ve vzdělávání, podporují kritické myšlení, kreativitu a spolupráci a daří se jim také změnit myšlenkové nastavení učitelů. Reading se tohoto uznání dočkal v letech 2015 a 2018.

Nedaří se přilákat dívky

Ale aby UTC Reading nevypadala jen jako zcela dokonalá a nedostižná škola. I ona má své problémy, které zatím nedokáže řešit. Jeden z nich je minimum dívek v řadách studentů. To je tu zcela zjevné na první pohled. Studentky tvoří pouhých sedm procent. Podle ředitele Nichollse je to tak trochu začarovaný kruh - dívky se sem přijdou podívat s rodiči a vidí třídy plné chlapců, takže si řeknou, že tohle nebude škola pro holky. "Musíme tyto bariéry prolomit a pracujeme na tom," říká.

Spolupracují na tom se společností WISE, jejíž patronkou je princezna Anna, dcera Alžběty II. Ti si vzali jako předsevzetí ukázat každé dívce v zemi a její rodině, že by mohla prožít skvělou budoucnost ve vědě a technice. Ostatně podíváte-li se na jejich stránky, vévodí jim fotka dívek s francouzským klíčem či heverem.

Škola se potýká s nedostatkem studentek. Snímek je z uzavření spolupráce mezi UTC Reading a královským námořnictvem.
Škola se potýká s nedostatkem studentek. Snímek je z uzavření spolupráce mezi UTC Reading a královským námořnictvem. | Foto: UTC Reading

A zdaleka tu nejde jen o ušlechtilé myšlenky studia pro všechny bez rozdílu pohlaví či o rušení stereotypů, co jsou tzv. mužské a tzv. ženské obory, ale najdeme tu i ekonomické hledisko věci. Podle The Royal Society of Edinburgh, což je skotská akademie pro podporu vědy a umění, by mohla stoupající účast žen na pracovním trhu tzv. STEM oborů, tedy přírodních věd, technologií, techniky a matematiky přinést miliardy liber do britské ekonomiky. Žena má jiné nápady a jiné zkušenosti, lépe rozumí ženským zákaznicím, kterých je padesát procent.

"Přilákat dívky do UTC Reading bereme jako náš velký úkol a věřím, že to zvládneme," říká ředitel Jonathan Nicholls. "Myslím, že okolnosti jsou nám nakloněny, protože technika a technologie už nebudou jen otázkou volby oboru či zaměstnání, ale otázkou úspěšné kariéry a úspěšného života," věří zdejší učitel matematiky a informatiky Robert Bradley.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 7 hodinami

Bayern i v oslabení zvládl bundesligový zápas ve Fürthu a vyhrál 3:1

Fotbalisté Bayernu Mnichov porazili v předehrávce 6. kola německé ligy Fürth 3:1, přestože proti nováčkovi hráli takřka celý druhý poločas v oslabení. Po úvodní remíze vyhráli v sezoně páté utkání za sebou a vedou neúplnou tabulku o tři body před Wolfsburgem, který má sobotní zápas k dobru.

Skóre otevřel v 10. minutě Thomas Müller, po půlhodině hry zvýšil na 2:0 Joshua Kimmich. Tři minuty po začátku druhého poločasu ale dostal za ostrý faul červenou kartu Benjamin Pavard a bavorský tým se v deseti na výhru ještě hodně nadřel. Ve vyhrocené atmosféře dostal žlutou kartu v 64. minutě i trenér Bayernu Julian Nagelsmann.

Uklidnění úřadujícím šampionům přinesl v 68. minutě vlastní gól Sebastiana Griesbecka, po němž Bayern vedl už o tři branky. V závěru už jen zkorigoval stav přesnou hlavičkou Cedric Itten.

Aktualizováno před 8 hodinami

Brabec vnímá po debatě o Turówě posun, příští týden se sejde s polským ministrem

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vnímá po pátečním jednání expertních týmů významný posun v některých bodech ohledně polského hnědouhelného dolu Turów. Příští týden, pravděpodobně v pondělí, bude jednat s polským protějškem Michalem Kurtykou, později opět zasednou i odborné týmy.  Polský prezident Duda ke sporu řekl v televizi, že se Polsko nemůže připravit o 7 procent energetického trhu a že vybízí k dialogu.

Podle Česka důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro v pátek podle agentury PAP řekl, že Soudní dvůr Evropské unie neměl v dané etapě sporu o důl Turów právo uložit Polsku pokutu. Spor o Turów před unijním soudem ještě nedospěl k verdiktu. 

Brabec nechtěl být ohledně možné dohody konkrétní. "Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vnímám posun v některých a uvidíme. Nechci konkretizovat," řekl v pátek. "Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který snad bude přijatelný pro obě strany, který snad budou umět schválit obě vlády," doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zdroj: ČTK
Další zprávy