Zápis do katastru zrychlil. Braňte se, když trvá déle

Petr Kučera Petr Kučera
17. 4. 2009 13:45
Nejpomalejší jsou vklady v Praze, nejrychlejší v Ústí nad Labem
Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního | Foto: Aktuálně.cz

Před deseti lety trval vklad do pražského katastru nemovitostí až dva roky. V letech 2006 či 2007 už zájemci čekali "jen" tři až čtyři měsíce. A teď? V naprosté většině případů už úřad stíhá dvouměsíční lhůtu danou zákonem. V ostatních regionech jsou zápisy ještě mnohem rychlejší.

"Ještě v roce 2006 trval vklad do katastru v průměru 34 dnů. Vloni už jen 24 dnů a v letošním prvním čtvrtletí dokonce 15 dnů," říká předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře. Tato čísla platí pro Česko jako celek. Podíváme-li se jen na Prahu, je zrychlení ještě výraznější - v roce 2006 trval vklad 110 dnů, vloni 39 a letos (zatím) jen 27.

Dva typy zápisů

Katastr nemovitostí nejčastěji vyřizuje dva typy zápisů:

Vklady: Vznikají na základě smluv, typicky jde o většinu změn vlastnictví, zástavní práva či věcná břemena.

Záznamy a poznámky: Záznamem se zapisují například dědictví, novostavby, rozhodnutí státních orgánů a soudů, poznámkami pak exekuce, konkursy, podané žaloby na určení existence práva a podobně.

Jednodušší kategorii zápisů do katastru - záznamy a poznámky - letos vyřídí úřady v průměru dokonce za šest dnů, což je polovina doby z roku 2006. Samotná Praha pak hlásí ještě výraznější zrychlení - z padesáti na dvanáct dnů.

"Katastrální úřady mají letos zhruba stejný objem práce jako v loňském roce," říká Večeře. Návrhů na vklad je sice meziročně asi o 14 procent méně, o zhruba stejný počet ale vzrostly záznamy a poznámky. "Po několika letech, kdy se počet podání zvyšoval o 15 až 20 procent, je tu tedy prostor pro další zkracování zápisů," upřesňuje Večeře. Nicméně u jednodušší kategorie - tedy záznamů a poznámek - už podle něj není reálné očekávat výrazné zrychlení.

Nejpomalejší zůstává Praha

Výrazné zlepšení donedávna kritického stavu potvrzují také zástupci realitních či advokátních kanceláří. Shodují se, že zápisy v Praze stále trvají nejdéle v republice - i kvůli nejvyššímu počtu vyřizovaných žádostí.

"Před deseti lety trval zápis do pražského katastru i dva roky. Před pěti lety jsme čekali půl roku, před dvěma lety dva až tři měsíce. Nyní trvá v Praze zápis v průměru měsíc, což je již akceptovatelné," říká jednatel společnosti Maxima Reality David Černík.

Podobné porovnání nabízí i ředitel realitní kanceláře AAABYTY.CZ Aleš Budín: "Ještě zhruba před dvěma lety trval zápis do katastru v Praze i šest měsíců. Nyní jej úřad vyřídí do čtyř až šesti týdnů."Zlepšení v Praze vidí také zástupce společnosti Reality 21, a to i v porovnání s loňským rokem. "K provedení vkladů dochází zpravidla v rozmezí tří až čtyř týdnů," upřesňuje makléř oddělení bytů Josef Kříženecký.

"Katastrální úřady nejenže oproti dřívějšku jednají flexibilněji, ale jejich rozhodnutí jsou - pokud se jedná o právní argumentaci - na kvalitativně vyšší úrovni," říká advokát Josef Hlavička z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Nejrychlejší je Ústecký kraj

Také v jiných regionech zápisy výrazně zrychlily. "Ke zlepšení došlo v celé republice. Nezaznamenali jsme, že by se někde zapisování protáhlo přes měsíc," říká Aleš Budín z AAABYTY.CZ.

"Dlouhodobě je čekání na vklad nejkratší v Ústeckém kraji. Obvykle tak na úrovni poloviny republikového průměru," upřesňuje předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře.

To potvrzuje také advokátka Vladimíra Knoblochová z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. "Absolutně nejrychlejší katastrální úřad je podle mé zkušenosti v Ústí nad Labem, kde to mají vyřízené do týdne," říká.

"Také například na katastru v Benešově nebo Příbrami stíhají zápisy i za týden," dodává David Černík z Maxima Reality.

Podle Josefa Hlavičky z advokátní kanceláře Havel & Holásek trvá řízení o povolení vkladu mimo Prahu v průměru dva až čtyři týdny.


Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
Sídlo Českého úřadu zeměměřického a katastrálního | Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Zápis do katastru výrazně zdraží, často o 70 až 120 %

Lhůta pro úřad: 2x30 dnů, výjimečně ještě 30 k tomu

Do kdy vlastně musí katastrální úřad vaši žádost vyřídit?

"Stejně jako jiné správní orgány má i katastrální úřad zásadně vyřizovat věci bez zbytečných průtahů. Správně by tedy měl rozhodnout bezodkladně poté, co mu je žádost doručena," upozorňuje Vladimíra Knoblochová z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Správní řád přitom stanoví, že pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak jej musí katastrální úřad vydat nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Jestliže by se jednalo o "zvlášť složitý případ", pak může úřad prodloužit lhůtu o "dobu nezbytnou pro vydání rozhodnutí", maximálně však o dalších 30 dní. Správní řád vyjmenovává situace, kdy se tak může stát. Kromě blíže neurčeného zvlášť složitého případu mezi ně patří třeba také nutnost ústního jednání, místního šetření, zpracování znaleckého posudku či doručení písemnosti do ciziny.

„Pokud návrh na vklad věcného práva neobsahuje potřebný počet příloh nebo trpěl jinou vadou, pak může úřad řízení o povolení vkladu přerušit. Vyzve navrhovatele k doplnění návrhu či odstranění jeho vad," upřesňuje Josef Hlavička. Třicetidenní lhůta (výjimečně šedesátidenní) se v takovém případě pozastavuje.

Uvedená lhůta se ale týká jen samotného rozhodnutí o vkladu. "Po tomto rozhodnutí běží ještě lhůta pro zápis údajů do katastru. Také ta činí maximálně 30 dnů po dni nabytí právní moci rozhodnutí," říká Vladimíra Knoblochová.

Celé řízení tak může trvat až 2x30 dnů, ve výjimečném případě dokonce 3x30 dnů.

David Černík z Maxima Reality navrhuje, jak by šlo řízení ještě zrychlit. "Ideální by bylo, kdyby převod na katastru probíhal jako třeba převod členského podílu v družstvu. Smluvní strany by dorazily na katastr, vyplnily předtištěný formulář, úředník jen ověřil podpisy a změnu vlastnictví pak zanesl přímo do katastru. Myslím, že u "jednoduchých" případů by to reálné bylo," domnívá se.

Jak se bránit, když to jde pomalu

Co můžete dělat, když úřad nestíhá? "Jde sice o pořádkovou lhůtu, ale pokud její nedodržení způsobí žadateli škodu, může to být kvalifikováno jako nesprávný úřední postup podle § 13 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci," říká Knoblochová.

Na nečinnost katastrálního úřadu si můžete stěžovat ("podat podnět") nadřízenému úřadu. Tomu pak správní řád dává hned několik možností, jak zasáhnout. A kdybyste přesto neuspěli, můžete pak podat žalobu ke správnímu soudu.

Na Aktuálně.cz si brzy přečtete podrobnější články o možnostech, jak se bránit pomalému či špatnému rozhodování úředníků. Předem děkujeme také za vaše tipy, názory a zkušenosti - posílat je můžete na adresu autora.


Ve sporu o vlastnictví jde i o další objekty - městský bazén, některé budovy střední školy a učiliště nebo budovu bývalé polikliniky (na snímku).
Ve sporu o vlastnictví jde i o další objekty - městský bazén, některé budovy střední školy a učiliště nebo budovu bývalé polikliniky (na snímku). | Foto: Ondřej Besperát
Čtěte také:
Refinancujete hypotéku? Můžete přijít o daňové výhody
 
Hypotéka se státní podporou: Stanete se nevolníky banky

 

Právě se děje

před 9 hodinami

Prezidentem lékařské komory se stal její dosavadní šéf Kubek

Českou lékařskou komoru (ČLK) povede dalších pět let její dosavadní šéf Milan Kubek. Na sobotním sjezdu v Praze získal post prezidenta již počtvrté. Kubek ve volbě porazil současného viceprezidenta stavovské organizace lékařů Zdeňka Mrozka.

Kubek získal 176 hlasů, Mrozek 108. Nikdo další nekandidoval. Volba trvala téměř tři hodiny, delegáti si nového šéfa odhlasovali až ve třetím kole.

Staronový prezident ČLK stojí v čele komory 15 let, organizaci vede od roku 2006, Předtím byl Kubek, který má angiologickou ambulanci na poliklinice v Praze 9, předsedou Lékařského odborového klubu. Podle Kubka by ČLK měla poskytovat svým členům co nejlepší servis.

Zdroj: ČTK
Další zprávy