Tipy pro podnikatele: Jak si ještě letos snížit daně

Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO
2. 12. 2009 9:45
Co můžete udělat ještě v prosinci, abyste si snížili daňovou povinnost?
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Některé ze změn zákonů, přijatých v letošním roce, umožňují podnikatelům legální snížení daňové povinnosti. Připomeňme si, jaké úlevy lze nově uplatnit ještě do konce roku kromě dosud běžných způsobů.

Odepište si pořízený majetek již letos

Pokud jste letos pořídili nový majetek, u kterého jste prvním majitelem, můžete jej nyní odepsat do nákladů rychleji než dříve.

Novela zákona o daních z příjmů totiž zavedla takzvané mimořádné odpisy hmotného majetku, které podstatně zkracují dobu odpisování prvně pořizovaného majetku (poplatník je prvním vlastníkem), zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině.

Odpisování mimořádnými odpisy je volitelné, ne povinné. Můžete se tedy rozhodnout, jaký způsob odpisování zvolíte. Způsob odpisování však již v budoucnu nemůžete změnit, navíc odpisování mimořádnými odpisy nemůžete ani přerušit.

Pro srovnání uvádíme standardní dobu odpisování a dobu při využití mimořádných odpisů.

Majetek zařazený v první skupině odepíšete do daňových nákladů již v průběhu prvních dvanácti měsíců odpisování. Majetek ve druhé skupině odepíšete z 60 % v prvních dvanácti měsících a v průběhu následujících dvanácti měsíců odepíšete zbylých 40 %.

Odpisy se stanoví s přesností na měsíce. Odpisování musíte zahájit v měsíci následujícím po měsíci, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (po měsíci, ve kterém jste si majetek pořídili). Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období.

Mimořádné odpisy se takto jeví jako vysoce výhodné, protože si můžete uplatnit do nákladů mnohem vyšší částky než „klasickým" odpisováním majetku a rychleji. V prvním zdaňovacím období, ve kterém jste začali majetek odepisovat, tomu tak nemusí být pokaždé. Záleží na tom, zda majetek pořídíte na počátku či až na konci zdaňovacího období. Pořídíte-li a uvedete-li majetek do užívání až ke konci zdaňovacího období, uplatníte si oproti rovnoměrnému odpisování v nákladech nižší částku.

Pro ilustraci uvádíme níže srovnání odpisování rovnoměrného, mimořádného a zrychleného:

Zaplaťte ještě letos nižší DPH

Takzvaný Janotův úsporný balíček zvyšuje sazby daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2010 o jeden procentní bod. Základní sazba tedy vzroste na 20 %, snížená na 10 %.

Jestliže jste však uzavřeli smlouvu o finančním leasingu ještě před koncem roku 2009, pak se vás zvýšení sazby DPH týkat nebude. Na leasingových splátkách zaplatíte původní DPH.

Zvýšených nákladů se nemusíte bát, ani když vám dodavatel elektřiny, plynu, vody, tepla nebo telekomunikačních služeb odečítá spotřebu až v lednu či únoru. Tito dodavatelé mohou podle zákona provést odpočet již ke konci roku 2009 a na plnění poskytnutá v letošním roce uplatnit stávající sazbu daně.

Pro ostatní plnění můžeme doporučit uhradit ještě letos zálohy na plnění, která budou poskytnutá v příštím roce. V takovém případě totiž odvedete DPH ve výši platné pro dané období, ve kterém byla záloha zaplacena.

Doprava: Výdaje paušálem, nebo kniha jízd?

Zapomeňte na knihu jízd či pracnou rekonstrukci záznamů o služebních cestách na konci roku a uplatněte si náklady na provoz vozidla paušálem. Již za rok 2009 si můžete dát do nákladů 5000 korun za každý měsíc, po který jste používali vozidlo k podnikání.

Paušální výdaj na dopravu si může uplatnit právnická či fyzická osoba s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů (příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti) nebo podle § 9 (příjmy z pronájmu). Fyzické osoby, které mají pouze příjmy podle § 10 (ostatní příjmy), kam řadíme například příjmy z příležitostných činností, z prodeje nemovitosti, cenných papírů, výhry v loteriích a sázkách a podobně, tento paušál použít nemohou.

Obdobně nemohou uplatnit paušální výdaj na dopravu ani poplatníci uplatňující výdaje paušálem. Dále vozidlo nesmí být přenecháno k užívání jiné osobě, a to ani po část měsíce.

V případě, že vůz slouží i pro vaše soukromé cesty a pro podnikání jej využíváte jen částečně, můžete si uplatnit paušální měsíční výdaj pouze ve výši 80 %, tedy 4000 korun.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Zrušení knihy jízd? Pro plátce DPH předčasná radost

Pokud máte více vozidel a uplatnili jste u jednoho vozu zkrácený paušální výdaj, potom platí předpoklad, že ostatní vozidla používáte výlučně pro podnikatelskou činnost a paušální výdaj u nich již nekrátíte.

Paušální výdaj však můžete za zdaňovací období uplatnit pouze na tři vozy, ať už jsou či nejsou zahrnuty v obchodním majetku nebo jsou v nájmu.

V rámci daňového řízení se má za to, že užíváte vozidlo, u kterého uplatňujete paušální výdaj, výlučně na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásíte a není-li správcem daně prokázáno jinak.

Jestliže však uplatníte náklady na dopravu silničním vozidlem nově v podobě paušálu, nemůžete si dát do daňových nákladů skutečně vynaložené náklady na pohonné hmoty a parkovné, ani náhradu za spotřebované pohonné hmoty, které souvisejí s provozem daného vozidla. Ostatní výdaje - například na opravy a údržbu - nejsou součástí paušálu a zůstávají daňově uznatelné. Stejně tak jsou daňově uznatelným nákladem pojistné, silniční daň či odpisy.

V případě, že výdaj na dopravu krátíte, nemůžete si uplatnit jako daňový náklad 20 % ostatních výdajů, vynaložených v souvislosti s provozováním vozidla. V takovém případě musíte zkrátit i odpisy o 20 %.

Novinku tedy využijí zejména podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH a nemají vysoké náklady na pohonné hmoty. Zda se vám paušál vyplatí, zjistíte jednoduchým propočtem ujetých kilometrů, spotřeby vozu a ceny pohonných hmot.

V případě, že jste zároveň i plátcem DPH a budete si chtít uplatnit DPH na vstupu z nakoupených paliv, budete muset finančnímu úřadu prokázat, že jste poskytnuté plnění použili pro svou ekonomickou činnost - neboli nejlépe vedením knihy jízd či obdobné evidence, navíc budete muset evidovat i příslušné daňové doklady.

Foto: Ondřej Besperát
Čtěte také:
Služby a restaurace nezlevní, snížení DPH neprošlo
Absurditou roku jsou požadavky na vybavení ordinace
Překvapení v balíčku: Podnikatelé zaplatí nižší daně
Daně od listopadu plaťte dřív, ne na poslední chvíli
 

Právě se děje

Další zprávy