Soudy o peníze, rozvody i obchodní rejstřík zdražují

Petr Kučera Petr Kučera
1. 9. 2011 14:15
Podrobný přehled, jak se od září zvyšují soudní poplatky

Praha - Od září zdražují soudní poplatky za civilní spory. Příjmy státu z nich mají vzrůst o 300 až 400 milionů asi na 1,2 miliardy korun ročně.

Zdražení poplatků se dotkne prakticky všech sporů - ať už jde o peněžní částky či třeba rozvod manželství. Zdraží také zápis do obchodního rejstříku, exekuce nebo předběžné opatření.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS připomíná, že poplatky se za posledních deset let nezvýšily, přestože inflace i hrubá mzda rostly. V zásadě tak jde jen o dorovnání na stav z roku 2001.

Změny poplatků ale mají také motivovat účastníky ke smírnému řešení sporů či k omezení šikanózních, neúčelných a zbytečných žalob. Mají také více odpovídat náročnosti některých řízení.

Přístup ke spravedlnosti se prý nezhorší

Podle Pospíšila jde především o dorovnání inflace, navíc zůstane i možnost osvobození od poplatku. Proto se neobává zhoršení přístupu ke spravedlnosti.

"Například poplatek ve výši 600 korun odpovídal před deseti lety 4,17 % z průměrné hrubé měsíční mzdy. Nově navrhovaný poplatek 1000 korun odpovídá 4,24 % z průměrné mzdy v roce 2009," říká Pospíšil.

Procentní výpočet soudního poplatku v Česku (čtyři procenta) byl dosud nižší než v Polsku (pět procent) či na Slovensku (šest procent).

Podle kritiků, zejména z řad spotřebitelských organizací, ale vyšší poplatky odradí lidi od toho, aby se domáhali svých práv, zejména pokud jde o "drobné" spory v řádu stovek korun.

Spory o peníze

Návrh na spor o peněžní částku do 20 tisíc přijde od září nově na tisícovku. Dosud to bylo 600 korun, ale jen do sporné částky 15 tisíc korun.

Poplatek za spory o částky mezi 20 tisíci a 40 miliony má nově činit pět procent z této částky, tedy maximálně dva miliony korun. Dosud činil čtyři procenta, avšak nejvýše jeden milion korun, a to i pro sporné částky nad 40 milionů.

Nově vzniká třetí skupina sporů o peníze: Kdo se chce soudit o více než 40 milionů, připlatí si k dvoumilionovému poplatku ještě jedno procento ze sporné částky nad 40 milionů (maximálně však do sporné částky 250 milionů).

Zdražuje i návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, přesto zůstane výhodnější než klasická forma. Do sporné částky 20 tisíc má přijít na 800 korun, u vyšších částek na čtyři procenta.

Poslanci však zmírnili původní návrh ohledně poplatků týkajících se řízení na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy vyjádřené v penězích. Do částky 200 tisíc korun má poplatek činit 2000 korun, u vyšších hodnot pak jedno procento z požadované částky.

Rozvody, společné jmění manželů

Za návrh na rozvod lidé nově zaplatí 2000 korun, tedy dvojnásobek dosavadní částky. Stejně tak zdražuje návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví) nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

Spory o nemovitosti nebo podniky

Pokud se lidé soudí o nemovitosti, zaplatí nově za každou z nich pět tisíc místo dosavadních tří tisíc korun. Je-li předmětem sporu podnik, platili by nově 15 tisíc místo dosavadních 10 tisíc korun.

Tyto částky platí nejen pro samostatné spory, ale připočítávají se k základnímu poplatku také při vypořádání v souvislosti s rozvodem manželství.

Jiná než peněžitá plnění

Jestliže v občanském soudním řízení nepůjde o peněžité plnění ani o nemovitost či podnik, stoupne poplatek stejně jako u rozvodů, tedy z jednoho na dva tisíce.

Předběžná opatření

Na tisícovku, tedy dvojnásobek, od září zdražuje návrh na takzvané předběžné opatření. Typicky když někdo po soudu žádá, aby protistraně zakázal určité jednání do doby, než soud rozhodne o samotném předmětu sporu.

Obchodní rejstřík

Připlatí si také podnikatelé při zápisu do obchodního rejstříku.

Nově se bude rozlišovat, zda jde o administrativně náročnější zápis akciové společnosti (poplatek má činit 12 tisíc), nebo jednodušší zápis jiné formy společnosti (nově 6000 korun). Dosud se platí vždy 5000 korun. Pospíšil původně navrhoval zvýšení na 15 tisíc, respektive osm tisíc, nakonec ale mírně slevil.

Změna nebo doplnění zápisu v obchodním rejstříku zdražuje na 2000 korun, tedy dvojnásobek současného stavu.

Naopak končí poplatek za výmaz z rejstříku, který dosud činí 3000 korun. Podle Pospíšila jde o bariéru, která brání "čistotě" a aktuálnosti rejstříku, protože navrhovatelé ve většině případů nemají žádné nebo jen minimální finanční prostředky.

Návrh na "soudní exekuci"

Poplatek za návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci prováděnou soudem, nikoliv soukromými exekutory, přestože i oni se nazývají soudní) sice zůstává v zásadě na dvou procentech z vymáhané částky, zvyšuje se však jeho minimální i maximální hranice.

Zatímco dosud se při vymáhání peněžitého plnění do částky 15 tisíc korun platí poplatek 300 korun, nově to bude 500 korun, nicméně hranice plnění se zvyšuje na 25 tisíc korun.

Na opačné straně se maximální poplatek zvýší z 1000 na 1500 korun - dosud se platil od vymáhaného plnění převyšujícího 50 tisíc korun, nově až od 75 tisíc korun.

Osvobození od poplatků

Pospíšil navrhl zrušit i řadu dosavadních osvobození od poplatků. Chtěl tím omezit takzvané šikanózní návrhy nebo odstranit plošné úlevy pro určité skupiny.

Oproti nynějšku měl na začátku sporu zaplatit například ten, kdo se cítí poškozen nezákonným rozhodnutím úřadu či policie. Poslanci však tuto změnu zamítli, zahájení soudního řízení tedy zůstane bezplatné. 

Dosud bezplatná přihláška pohledávky v insolvenčním řízení měla přijít na 2000 korun, pokud nebude podána současně s insolvenčním návrhem - ani s touto novinkou však poslanci nesouhlasili.

Od poplatku by také měli být osvobozeni lidé v občanském řízení na náhradu škody, když je na ně odkáže v pravomocném verdiktu trestní soud - v tomto bodě poslanci zmírnili původní návrh. Už dříve Pospíšil ustoupil od plánovaného zrušení osvobození od poplatku u návrhů na osvojení dítěte.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Nebojte se soudit o výpověď. Dvě třetiny lidí vyhrávají
Šikana s insolvenčními návrhy: Firmám se snad uleví
Byrokracie na soudech: Dokaž, že ses právě podepsal

Nadále také zůstanou výjimky pro sociálně slabší účastníky a také (pro všechny navrhovatele) u některých typů řízení. Kromě většiny sporů o výživné jde například o spory týkající se domácího násilí, sociálních dávek, přípustnosti držení v ústavu zdravotnické péče či škody na zdraví.

A stále má samozřejmě platit zásada, že strana, která ve sporu uspěje, má nárok na úhradu poplatků a dalších nákladů od poražené strany.

 

Právě se děje

Další zprávy