reklama
 
 

Zkuste žít za 2200 měsíčně. Částka minima ovlivňuje i dávky, o kterých ani netušíte

Příspěvek na bydlení Foto: DVTV

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Lidé musí mít trvalé bydliště ve vlastním nebo nájemním bytě a současně na bydlení vydají víc než třicet procent čistých příjmů, v Praze pak 35 procent. Náklady na bydlení určují tzv. normativy (viz tabulky níže).

Do finanční situace rodiny se započítají příjmy všech lidí v domácnosti, kteří jsou v bytě trvale hlášeni, i když nejsou partneři. Započítávají se i přídavky na děti a rodičovský příspěvek, ale třeba i přeplatek z vyúčtování za energie.

Do nákladů na bydlení se zahrnuje nájemné, energie, vodné, stočné, odpady a vytápění. Rozhodující jsou průměrné údaje za předcházející 3 měsíce.

Náklady na bydlení se propočítávají podle velikosti obce, členů domácnosti a obvyklé ceny energií a služeb v daném regionu. Pro rok 2018 byly stanoveny částky viz tabulky. Rozdílné jsou částky u bytů s nájemní smlouvou a u družstevních bytů. 

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet
osob
v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999

do 
9 999

1

7 870

6 227

5 928

5 036

4 844

2

11 186

8 938

8 530

7 308

7 046

3

15 116

12 176

11 642

10 045

9 702

4+

18 827

15 282

14 639

12 712

12 299

V družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet
osob
v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

více než 
100 000

50 000 - 
99 999

10 000 - 
49 999

do 
9 999

1

4 420

4 420

4 420

4 420

4 420

2

6 489

6 489

6 489

6 489

6 489

3

8 939

8 939

8 939

8 939

8 939

4+

11 298

11 298

11 298

11 298

11 298

autor: Kateřina Hovorková | 9. 1. 2019 6:15

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama