Školáci opět doma. "Krizové" ošetřovné se nestihlo schválit, na co mají rodiče nárok?

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
14. 10. 2020 6:12
Základní školy přecházejí na distanční výuku. S malými školáky zůstane řada rodičů doma na ošetřovném, které zčásti kompenzuje mzdu ze zaměstnání. Zatím má ale dávka nemocenského pojištění "starou" podobu. Rozšířené ošetřovné, podobné tomu z jara, které opět nachystalo ministerstvo práce a sociálních věcí, zatím neprošlo schvalovacím procesem. Takže co mají rodiče dělat?
Foto: Shutterstock.com

Pokud bude platit vyjádření vlády, že základní školy zůstanou zavřené až do 2. listopadu, jedná se o 19 dní včetně sobot a nedělí, kdy se budou muset rodiče o děti postarat. Jenže současné ošetřovné počítá jen s maximálně devíti kalendářními dny čerpání dávky. U samoživitelek a samoživitelů pak 16 dny.

Ministerstvo práce a sociálních věcí už před několika týdny předložilo rozšířenou podobu ošetřovného, které má pomoci rodinám mimo jiné právě v době uzavřených škol kvůli koronavirové pandemii. Návrh schválila vláda, ale ještě neprošel celým schvalovacím řízením v parlamentu. Návrh totiž neměl prioritu - premiér Andrej Babiš v září řekl, že podle něj změna ošetřovného není urgentní.

"Od středy 14. října zůstávají podmínky pro čerpání ošetřovného stejné jako dosud, ke změnám dojde až po schválení krizového ošetřovného. To se bude projednávat v Poslanecké sněmovně začátkem příštího týdne," uvedla Andrea Vašáková z tiskového oddělení ministerstva práce. 

Rodiče tedy zatím musí požádat o "staré" ošetřovné. "V první řadě musí standardně informovat zaměstnavatele, například telefonicky, e-mailem, o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení," radí ministerstvo práce.

Vzhledem k připravované změně zákona není potřeba žádat o potvrzení
o uzavření školy nebo výchovného zařízení. Rodič po ukončení měsíce vyplní "Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení" a předá ho zaměstnavateli. Tiskopis připravuje Česká správa sociálního zabezpečení, bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Zaměstnavatel zase tiskopisy zašle správě sociálního zabezpečení a ta dávku vyplatí. Nejpozději do konce měsíce následujícího po dni, kdy doklady dostala.

Pokud začne příští týden platit nové "krizové" ošetřovné, měli by rodiče, kteří už o ošetřovné požádají v tomto týdnu, na něj přejít zřejmě bez nutnosti podávat další žádost. 

Méně peněz pro méně rodičů, ale jednodušší papírování

Chystaná podoba rozšířeného ošetřovného je trochu jiná než ta z jara, kterou využily statisíce lidí. Tehdy mohli dávku čerpat na děti až do 13 let, nyní návrh počítá jen s pomocí pro rodiče dětí do 10 let, stejně jako současná podoba ošetřovného. 

Dávka je ve výši 60 procent denního redukovaného vyměřovacího základu, tedy stejně jako nyní. Minimálně rodiče dostanou 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření. Jarní ošetřovné činilo 80 procent. Vyměřovací základ se počítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice. Ty lze najít na webu MPSV. 

"Nárok na nové krizové ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření vedle zaměstnanců i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění," uvádí Vašáková z ministerstva. 

Podpůrčí doba se bude prodlužovat o celou dobu, po kterou budou školy kvůli krizovému opatření zavřené, maximálně ale do konce června příštího roku.

Na jaře dostávaly mimořádně ošetřovné také osoby samostatně výdělečně činné. Vyplácelo je ministerstvo průmyslu a obchodu. To ale o podobné pomoci drobným podnikatelům zatím mlčí. 

Ačkoliv na dávku dosáhne méně rodičů a podpora bude nižší, nové ošetřovné by mělo být jednodušší. "Pozitivní je snaha ministerstva o odbourání některých administrativních překážek, které se v minulosti ukázaly jako zbytečné. Nejvíce to rodiče pocítí u prokazování faktu, že škola byla skutečně uzavřená. K prokazování nyní bude stačit čestné prohlášení zaměstnance, který žádá o dávku. Na jaře museli mít potvrzení od školy," říká David Šupej, advokát kanceláře Sedlakova Legal. 

Podle něj má nový návrh i další výhodu, a to že se rodiče při péči o dítě mohou vystřídat i vícekrát podle potřeby, takže odpadá i tato dřívější překážka. 

"Je správné, že vláda přichází s touto změnou, protože při plošném uzavření škol by situace pro rodiče byla velmi komplikovaná, pokud by měla platit stará pravidla ošetřovného," dodává Šupej. 

Podle Jana Kašpara, daňového poradce společnosti Kodap, je nové ošetřovné kompromisem mezi finančními možnostmi nemocenského systému a reálnými potřebami rodičů, kteří budou opakovaně na ošetřovném či v karanténě.

"Není ale pochyb o tom, že i takto nastavený režim bude představovat pro rodiče s nízkými příjmy velmi tvrdý zásah do domácího rozpočtu. Stát by už ale měl brzdit další zadlužování, protože epidemie definitivně neodejde ani se svou druhou vlnou a nesmíme dopustit úplný rozvrat veřejných rozpočtů," míní Kašpar. 

 

Právě se děje

Další zprávy