Šest nejčastějších chyb při pojištění majetku

Petr Kučera Petr Kučera, pek
6. 2. 2009 12:20
Výsledky průzkumu České asociace pojišťoven
Visací zámky značky FAB
Visací zámky značky FAB | Foto: Aktuálně.cz

Největší chybou při pojištění majetku je samozřejmě nebýt pojištěn vůbec. Při zahájení nejnovější propagační kampaně to zdůraznili zástupci České asociace pojišťoven. Upozornili však i na konkrétnější omyly.

Podle průzkumu, který si asociace nechala zpracovat, nemá svůj majetek pojištěný šest procent obyvatel České republiky. Pro přesnost dodejme, že mezi pojištění majetku se nepočítá samostatná kategorie povinného ručení u motorových vozidel.

Náhradu škody na majetku přitom už někdy požadovalo kolem čtyřiceti procent lidí. Nejčastější příčinou jsou krádeže, vandalismus a „vodovodní škody", největší škody ale způsobují požáry, vichřice, krupobití nebo povodně.

Aktualizujte pojistnou částku

Velmi častou chybou je takzvané podpojištění majetku. Tedy stav, kdy pojistná částka uvedená ve smlouvě je nižší než aktuální hodnota pojištěného majetku. „Řada lidí má pojistky velmi starého data, například ze šedesátých let, které již ve většině případů nepokryjí vzniklé škody," říká výkonný ředitel České asociace pojišťoven Tomáš Síkora.

Jeden z vtipů, které jsou součástí nejnovější kampaně České asociace pojišťoven
Jeden z vtipů, které jsou součástí nejnovější kampaně České asociace pojišťoven | Foto: Pavel Kotyza

Hodnota nemovitého i movitého majetku se zvláště v devadesátých letech výrazně zvýšila. „Takoví lidé sice platí nízké pojistné, ale při likvidaci pojistné události pak s překvapením zjistí, že dostanou mnohem méně peněz, než kolik očekávají," varuje Síkora. Přitom jen některé pojišťovny na takovou možnost klienta samy upozorní.

Nedávný průzkum ukázal, že většina lidí ještě nikdy pojistnou částku neměnila. A to přesto, že 71 procent z nich má smlouvu déle než pět let. Lidé si neuvědomují, že jejich starý nábytek nebo elektronika má sice už nižší hodnotu, ale při jejich poškození si budou muset koupit odpovídající náhradu za současné ceny.

Pojišťovny nabízejí pojištění i na takzvanou novou hodnotu. Klient pak získá tolik peněz, aby si mohl majetek obnovit na úrovni současných pořizovacích cen. Pojišťovna mu tedy každoročně navrhuje takové navýšení pojistné částky, aby odpovídalo reálné hodnotě majetku s ohledem na inflaci.

Pozor na darování, prodej nebo dědění

Nezapomeňte také na včasnou aktualizaci dalších důležitých údajů. Při převodu pojištěného majetku na jinou osobu - třeba při prodeji nebo darování - se smlouva neaktualizuje, ale musí být uzavřena nová. Stejně tak tomu je i při smrti původního pojistníka. Případnou výjimku z tohoto pravidla musí obsahovat pojistné podmínky (součást smlouvy).

Pokud tedy například zemře majitel bytu, měli by pozůstalí urychleně uzavřít novou pojistnou smlouvu. Ta původní totiž zaniká smrtí pojistníka. V bytě, který zůstane třeba i několik týdnů opuštěný, přitom hrozí vyšší riziko krádeže či vandalismu. Také případné poruchy vody nebo plynu mívají vážnější následky.

„Zánik pojištění je vždy přesně definován v podmínkách konkrétní pojišťovny. Podle zákona zaniká soukromé pojištění dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné fyzické osoby," potvrzuje specialista asociace pro neživotní pojištění Michal Šimon. Nicméně na trhu existují i takové pojistné produkty, které zanikají až s koncem pojistného období, ve kterém pojistník zemřel.

Nezapomeňte na dokumentaci

Důležitá je i dokumentace k pojištěným věcem. „Je-li nedostatečná, má pojišťovna právo krátit pojistné plnění nebo neprokázanou škodu vůbec neproplatit," říká Síkora.

Pojišťovny chtějí - hlavně u věcí vyšší hodnoty - doklady o nabytí s cenou a datem pořízení, fotografie předmětů i celých pokojů a případně také znalecké posudky (na věci umělecké hodnoty).

Nemovitost není domácnost

Průzkum také potvrdil, že mnoho lidí nevnímá rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti.

Zjednodušeně řečeno pojištění nemovitosti chrání „kostru" domu, pojištění domácnosti pak jeho vnitřek. Pojištění nemovitosti tedy nekryje škodu v domácnosti a na jejím vybavení. Chcete-li ochránit nábytek, elektroniku, ale i třeba i kuchyňskou linku nebo podlahy, musíte si sjednat pojištění domácnosti.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Velmi časté jsou i škody, které lidé způsobí někomu jinému - typicky jde o vytopení bytu, neúmyslné rozbití zboží v obchodě a podobně. Pro takové případy existuje „pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě". Lze si jej sjednat v rámci pojištění domácnosti a přijde na zhruba tři stovky ročně.

 

Čtěte také:

Bojíte se velké vody? Podívejte se do povodňové mapy

Co dělat při dopravní nehodě: velký průvodce novinkami

 

 

 

Právě se děje

Další zprávy