Jak na příspěvek na bydlení: Expert poradil, jak o něj žádat a co vše se mění

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
Aktualizováno 13. 7. 2022 11:36
Od července je možné žádat o příspěvek na bydlení ve zjednodušeném formuláři. Ten původní totiž kritizovali žadatelé i odborná veřejnost. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) je přesvědčeno, že na sociální dávku, která se stala jednou z hlavních pomocí státu v době energetické krize a vysoké inflace, tak díky tomu dosáhne výrazně více lidí.
Online rozhovor s expertem, jak vyplnit příspěvek na bydlení
Rozhovor skončil
Přečíst si rozhovor

Na vše, co čtenáře zajímá ohledně získání příspěvku na bydlení, odpovídal náměstek MPSV Karel Trpkoš v online rozhovoru pro Aktuálně.cz. 

U původního formuláře se mluvilo se o "byrokratickém pekle" s požadavky na velké množství originálních nebo ověřených příloh. 

"Nový formulář je uživatelsky přívětivější. Snažíme se maximum věcí vyřešit sami. Máme-li nějaké údaje o žadateli, tak je samozřejmě použijeme. Nenutíme ho je dokládat," uvedl náměstek MPSV Karel Trpkoš, jehož tým na novém formuláři pracoval.

Zjednodušený je jak elektronický formulář, který lze vyplnit na stránkách MPSV, tak i jeho papírová forma, kterou žadatelé vyplňují na úřadu práce. V blízké době by navíc mohli lidé na úřadech práce vyplňovat s pomocí zaměstnanců údaje rovnou online.

Na příspěvek na bydlení vzniká nárok, pokud náklady za bydlení převyšují 30 procent, v Praze pak 35 procent příjmů všech osob, které mají v daném bytě či domě nahlášené trvalé bydliště. Jsou-li příjmy členů domácnosti nižší, než je její životní minimum, použije se pro výpočet životní minimum domácnosti.

Příspěvek se vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady, které každý rok stanovuje stát (nebo skutečnými náklady, jsou-li nižší), a 30 procenty (35 procenty) příjmů (nebo životního minima domácnosti). Pro letošní rok vláda navíc normativy mimořádně zvýšila právě kvůli vysokým cenám energií. 

Online rozhovor s expertem, jak vyplnit příspěvek na bydlení

Rozhovor skončil
13. 7. 2022
Ptá se: Michaela

Dobry den, musím teda když zadám o příspěvek na bydlení tímto měsícem poprvé, dokládat rozpis záloh za užívaný být?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, od 1.7. se již rozpis záloh dokládat nemusí. Stačí, když nám jakýkoliv způsobem doložíte, jaké zálohy platíte. Například výpisem z bankovního účtu.

13. 7. 2022
Ptá se: Baruška

Dobrý den, mám nájemní smlouvu podepsanou pouze jedním z vlastníků nemovitosti(SJM). Druhý vlastník je dlouhodobě v zahraničí. ÚP mi nechce nájemní smlouvu uznat bez obou podpisů. Co mám dělat?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Je třeba se odvolat proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na bydlení. V této souvislosti je třeba říci, že ÚP nesmí odmítnout žádost o příspěvek na bydlení. Nájemní smlouva podepsaná jen jedním z vlastníků nemovitosti je platná do té doby, než se prokáže její neplatnost, ÚP to musí respektovat.

13. 7. 2022
Ptá se: Roman Sykora

Dobrý den, co přesně mají dokládat OSVČ? Kopii danového přiznání?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Zjednodušený formulář zatím není pro OSVČ určen. Do budoucna s tím počítáme, ale vzhledem k nízkému počtu OSVČ, kteří mají na příspěvek nárok, bude tato funkčnost implementována později. OSVČ mohou využít původní formulář, nebo podat žádost na ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Jan Kolář

Dobrý den,
je hezké, že vláda vidí příspěvek na bydlení jako hlavní nástroj pomoci v době energetické krize a inflace.
Ale jak máme řešit zvyšující ceny a hlavně zálohy elektřiny, když jsme v insolvenci.
Pokud vím, tak se posuzuje příjem před stržením srážky.
Ale peníze co dostanu po srážce, tak na tyto ceny nestačí.
Měla by se vláda zamyslet i nad možností pomoci této skupině lidí. Není to žádná vytýkací zpráva, ale dost mne toto straší. Kdo nám pomůže? Když úředně bereme dost peněz, ale realita je jiná?Děkuji za odpověď

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dávky nemohou sloužit jako splátka dluhu nebo jiného závazku soukromo-právního charakteru. Tak to bohužel je. Bylo by dobré podívat se po cestě k co nejrychlejšímu vyřešení dluhů, např. Milostivé léto, které se znovu rozjede od září.

13. 7. 2022
Ptá se: Božena

Dobrý den, chci se zeptat jaký příjem se uvádí u OSVČ?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, zjednodušený formulář zatím není pro OSVČ určen. Do budoucna s tím počítáme, ale vzhledem k nízkému počtu OSVČ, kteří mají na příspěvek nárok, bude tato funkčnost implementována později. OSVČ mohou využít původní formuláře, nebo podat žádost na ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Věra

Dobrý den. Takže se musí o příspěvek žádat teď v červenci (i když žádost už běží), pak v říjnu a pak až v dubnu 2023?
U online žádosti o příspěvek úplně zbytečně požadujete nájemní smlouvu u lidí, kteří už příspěvek pobírají, měla by tam být i možnost doložit jen její prodloužení, takhle musí člověk nafotit a přiložit třeba 7 papírů, i když už to na ÚP mají.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, pokud jste již příspěvek čerpala, tak nemusíte podávat novou žádost. Pouze musíte doložit příjmy a náklady za minulé čtvrtletí (nájem, služby, energie). I k tomuto můžete použít zjednodušený formulář, pokud splňujete podmínky pro jeho použití.

S nájemní smlouvu a jinými potvrzeními, například potvrzením o studiu, je to složitější. Obvykle mají nějakou platnost, kterou nemůže ÚP hlídat. Nicméně do budoucna plánujeme realizovat klientskou zónu, která přinese další zjednodušení a zvýšení komfortu. I toto v ní budeme řešit.

13. 7. 2022
Ptá se: Hanka

Dobrý den! Dcera měla přítele a s ním děti a bydleli v jeho domě. Před rokem se rozešli a tatínek dětí se oženil s jinou. Dcera si musela pronajmout nový byt a děti mají ve střídavé péči - vše si vyřešili dohodou sami (bez soudů a sociálky). Domnívám se, že pro účely příspěvku na bydlení bude zřejmě nutné prokázat, že sice mají stejné trvalé bydliště (=údaj evidenčního charakteru), ale reálně každý žije ve svém bytě (jen děti jsou střídavě u jednoho nebo u druhého) a že nevedou společnou domácnost (tatínek dětí ji už má s novou manželkou). Vyplyne toto automaticky z toho, že tatínek dětí je znovu ženatý? Musí dcera k žádosti doloži nějaké prohlášení, kde popíše uvedenou situaci?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pro účely příspěvku na bydlení se trvalý pobyt nesleduje, sleduje se pobyt skutečný. Zároveň platí, že společně se posuzují vždy nezaopatřené děti a jejich rodiče. Pokud však některá ze společně posuzovaných osob více než tři měsíce byt neužívá, je možné ji pro účely příspěvku na bydlení vyloučit. Pro tuto situaci je k dispozici formulář (Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob), který je ovšem zatím třeba vyplnit na Úřadu práce, jehož návštěva tedy v tomto specifickém případě bude nezbytná.

13. 7. 2022
Ptá se: Daniel

Dobrý den, co dokládá OSVČ v režimu daňového paušálu? Dekuji

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, OSVČ bohužel zjednodušený formulář využívat nemohou. Mohou použít původní formuláře na našem portále, nebo si dojít na ÚP. Tuto funkčnost připravujeme do budoucna, ale nyní jsme ji vzhledem k velmi nízkému počtu OSVČ, kteří o příspěvek žádají, zatím neimplementovali. Nicméně výhledově s tím počítáme.

13. 7. 2022
Ptá se: Šunka Lestrová

Dobrý den.

Má smysl, aby si jedinec s exekucí žádal o příspěvek na bydlení? Předpokládám, že když v žádosti logicky "odtajní" své faktické bydliště, tak jej díky povinné součinnosti státních orgánů (což je i ÚP) také brzy "vyčmuchají" exekutoři, že...?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
do čmuchání exekutorů nevidíme, ale právo požádat si o tento příspěvek má každý občan.

13. 7. 2022
Ptá se: Šunka Lestrová

Dobrý den,
v online žádosti na webu MPSV se pro vyplňování dotčených částek nacházejí jen kolonky "služby" a "energie". Ani jedna z těchto kolonek se však netváří, že by se do nich měl započítat i čistý nájem. Ten se tedy v žádosti má uvádět kam?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
jestliže jste v nájmu, tak v položce Vztah k bytu zvolte možnost Nájemce bytu a zobrazí se vám pro vyplnění položky Nájemné, Služby a Energie.

13. 7. 2022
Ptá se: Jan Zach

Mám uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, ve které jsou již zahrnuty paušálním způsobem veškeré náklady na energie a další služby, spojené s užíváním bytu. Nic se nezúčtovává, platí se pronajímateli (majiteli nemovitosti) každý měsíc stejná částka, stanovená v nájemní smlouvě a jejích číslovaných dodatcích. Budu mít nárok na příspěvek na bydlení? Děkuji.

Odpovídá: Karel Trpkoš

O tom, jestli máte na příspěvek na bydlení nárok, se můžete dozvědět v orientační kalkulačce na našem webu: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni
Pro účely příspěvku na bydlení platí, že platby placené zálohově musí být vyúčtovány. Zákon, který upravuje poskytování plnění spojených s užíváním bytu, výslovně stanoví, že na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

13. 7. 2022
Ptá se: Stanislav Ing.Houdek

Dobrý den, maminka bydlí v RD. Spolumajiteli jsme 3 a v RD bydlí jen maminka. Má nárok na příspěvek, když veškerou režii si platí sama z důchodu ?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pokud maminka v domě bydlí na základě nájemní smlouvy, tak jí může vzniknout nárok na příspěvek na bydlení.
Obecně lze říct, že pokud náklady na bydlení Vaší maminky (nájem, energie, vodné a stočné a podobně) jsou vyšší než 30 % jejích čistých příjmů (v Praze 35 %), může si o příspěvek požádat.
Zrovna u důchodců je nový online formulář velkým přínosem, pokud budete schopen mamince třeba zřídit elektronickou identitu nebo využít k přihlášení její Bank ID (lidé ho často mají, ale nevědí o tom), tak je to velmi snadná cesta, jak o příspěvek požádat.

13. 7. 2022
Ptá se: Monika Honzikova

Dobrý den chci se zeptat když nemám žádost jak stáhnout jak se to dela

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, stačí jít na domovskou stránku mpsv.cz a najdete tam všechny informace o novém příspěvku, zároveň se přímo tam můžete přihlásit do online formuláře a začít vyplňovat.

13. 7. 2022
Ptá se: Petra D.

Dobrý den,
jsem vdaná, manžel již několik let bydlí na jiné adrese kde má trvalý pobyt. Nijak se ne podílí na financování mého nájmu a s tím spojené náklady. Musím dokládat jeho příjmy nebo stačí čestné prohlášení, že bydlí na jiné adrese? Děkuji za odpověď a hezký den.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, pro účely příspěvku na bydlení se společně posuzují vždy manželé. Pokud však některá ze společně posuzovaných osob více než tři měsíce byt neužívá, je možné ji pro účely příspěvku na bydlení vyloučit. Pro tuto situaci je k dispozici formulář (Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob). Tento formulář je bohužel zatím třeba vyplnit na Úřadu práce, nový online formulář tedy ve Vašem případě zatím bohužel využít nelze.

13. 7. 2022
Ptá se: Zdeněk

Dobrý den.
Jak je možné že mi některé kalkulačky spočítají nárok na příspěvek i když mi výdaje nedělají 30% příjmů?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
na to vám bohužel neumíme odpovědět. Co vám můžeme doporučit je naše kalkulačka, která víme, že je správně https://www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-na-bydleni .

13. 7. 2022
Ptá se: Hana Orságová

Pokud mám již žádost podanou, musím ji znovu dodávat? Nebo stačí dodat jen náklady na bydlení?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Pokud příspěvek čerpáte, tak již dokládáte příjmy a náklady na bydlení. Do 31.12.2022 ještě čtvrtletně, od nového roku pak již jednou za půl roku.

13. 7. 2022
Ptá se: Alena Oškrobaná

Dobrý den, co přesně mají dokládat OSVČ? Kopii danového přiznání?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, zjednodušený formulář zatím není pro OSVČ určen. Do budoucna s tím počítáme, ale vzhledem k nízkému počtu OSVČ, kteří mají na příspěvek nárok, bude tato funkčnost implementována později. OSVČ mohou využít původní formuláře, nebo podat žádost na ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Petra Hořejší

Dobrý den, s manželem bydlíme v pronájmu, ale trvalé bydliště máme u rodičů v jiném městě (majitel bytu nechtěl, abychom si trvalý pobyt přihlašovali; sice bychom na to měli právo, ale nechceme ho dráždit). Můžeme i tak požádat o příspěvek? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Bez problémů můžete, relevantní je skutečné bydliště v bytě, na který si žádáte příspěvek na bydlení.

13. 7. 2022
Ptá se: Radka

K příspěvku na bydlení se dokládá i výše alimentů a zda je povinný platí nebo ne.
Úřednicím se zdá 1000 Kč málo (což opravdu málo je) a nalehaji, abych si u soudu požádala o jejich navýšení. Mohou to použít jako podmínku pro přiznání příspěvků?
Otec platí velmi nepravidelně a nyní je již téměř bezdomovec, bohužel.
Děkuji

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pro účely příspěvku na bydlení se dokládají skutečně přijaté částky výživného, podmínkou není žádost o zvýšení výživného.

13. 7. 2022
Ptá se: Iveta

Dobry den už jsem nedostala příspěvek na bydlení od dubna je to pěkná podpasovka

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Je třeba se obrátit přímo na pobočku ÚP, která o vašem nároku rozhoduje a zjistit, v čem je problém, např. zda jste doložila vše co je nezbytné pro rozhodnutí. Nový formulář může být pak přínosem i pro vás, pokud je třeba doložit pravidelné příjmy a náklady na bydlení, což jste dělala už při podání žádosti, teď lze tohle pohodlně vyřešit právě v online formuláři.

13. 7. 2022
Ptá se: Eliska

Dobrý den, když jsem si chtěla požádat o příspěvek na bydlení, odmítli mou žádost převzít, protože nemám rozsudek o svěření dítěte do péče - žiji sama s dcerou, její otec prokazatelně s námi nebydlí, ale staráme se o ni oba střídavě na základě ústní dohody. Jak ho mohu vyřadit z okruhu společně posuzovaných osob? Úřednice mi řekla, že jiná cesta než přes soudní rozhodnutí není, jinde jsem se ale dočetla, že by snad mělo stačit i naše čestné prohlášení? Celé je to absurdní, máme jinou trvalou adresu, vlastní nájemní smlouvy, doklady, že každý platíme svůj nájem, nic z toho nestačilo... (Díky, státe, skvělá pomoc!)

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pro účely příspěvku na bydlení se společně posuzují vždy rodiče a jejich nezletilé nezaopatřené děti. Pokud však některá ze společně posuzovaných osob více než tři měsíce byt neužívá, je možné ji pro účely příspěvku na bydlení vyloučit. Pro tuto situaci je k dispozici formulář, který je nutné vyplnit osobně na Úřadu práce.

13. 7. 2022
Ptá se: Pája

Dobrý den,
jsem bez práce, nejsem evidován na ÚP a bydlím v nájmu. Mám i takto nárok na příspěvek?
Děkuji.
P.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
nárok mít můžete, zkuste požádat. To, že nepracujete a nejste evidován na ÚP na to nemá vliv. Tuto situaci doporučuji řešit přímo na ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Miloš

Zajímalo by mě, jestli MPSV neuvažuje o změně přístupu ke klientům - například mě rozčiluje, že každé tři měsíce vyplňuji tytéž papíry, kde v době počítačů je nutné nejem osobně žádost podávat, ale stále znovu a znovu vypisovat stejné údaje, které se nezměnily: bydliště, rodná čísla nás i dětí. Proč není jednání úřadu nahrazeno internetovou stránkou uživatele do které se jen doplňují změny a hlavně, proč ze zadaných údajů systém sám nenabídne příspěvky, na které má za daných podmínek nárok. Stále přetrvává starý přístup: nepožádáš - nemáš. Ty žadateli si zjišťuj, na co máš nárok. Proč bychom ti to měli ulehčovat? A kdo se má v té houšti vyhlášek, předpisů a složitých výrazů vyznat? Mám dvě vysoké školy, ale stejně při vyplňování nelidsky inteligentních tiskopisů tápu a část mi musí pracovnice sama vyplnit.Tomu se říká služba občanovi, který je odsouzen do role prosebníka o dávku.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, mám pro vás dobrou zprávu. V brzké době budeme budovat naší klientskou zónu, která bude sloužit přesně k tomuto. Klient vše zadá maximálně jednou (to, co si nebudeme umět zjistit) a údaje se budou využívat u všech dávek. S jejím budováním začneme letos v rámci Jednorázové dávky na dítě a budeme do ní postupně přidávat další funkčnosti nejenom z oblasti dávek, ale i zaměstnanosti. Zároveň ji budeme budovat i s ohledem na proklientský přístup, který přinese přesně to, co zmiňujete. Tedy budete v ní mít informaci, na co máte podle dostupných údajů nárok a o co můžete požádat. Jen nám prosím dejte trochu času.

13. 7. 2022
Ptá se: Eva

Dobry den, proc nestaci k zadosti vypoved najemni smlouvy s zatim jeste manzelem a nasledna nova najemni smlouva psana pouze na me, dale pak rozhodnuti soudu o predbeznem opatreni, kde je jasne napsano,ze se manzel odstehoval a jiz s nami nebydli. Bohuzel jsem se stala samozivitelkou a mam co delat,abych vse zaplatila a kvuli zdlouhavemu rozvodovemu procesu nemam narok na nic, jelikoz mi zatim soud neurcil, ze mam deti v peci a manzel si i nadale uplatnuje deti na danich. Proc bych ho mela teda zahrnovat do spolecne posuzovanych osob (a tak prijit o jakoukoli davku, kterou bych za normalnich okolnosti dostala), kdyz s nami prokazatelne nebydli. Je to diskriminujici... tohle po neprovdanych (svobodnych matek) taky chteji dokladat? Diky jeho vysoke mzde nedosahnu na zadnou davku. Pozn. od nej nedostavam adekvatni vysi vyzivneho, abych tohle nemusela resit.
Prosim, co dolozit,prokazat, ze on uz nema nic spolecneho s nasim novym bydlenim a ziskat tak alespon malou financni podporu do doby nez mi skonci materska dovolena. Dekuji

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pokud s vámi manžel prokazatelně min. 3 měsíce nežije, můžete požádat o jeho vyloučení z okruhu společně posuzovaných osob. Je třeba prokazatelně doložit, že již není ve společné domácnosti, třeba že služby na byt platíte pouze za vás a vaše děti atd. Tohle je ale třeba vyřešit na pobočce ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Alena

Jsem důchodce a vlastník rodinného domu jehož polovinu jsem darovala dceři každá máme samostatný být ale všechny měřiče jsou společné topení je tuhým palivem co musím předložit k žádosti?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Za každou bytovou jednotku doložíte náklady na bydlení. U nákladů, které jsou společné, prokážete, že mezi Vámi a Vaší dcerou došlo k jejich vyrovnání.

13. 7. 2022
Ptá se: Lena

Dobrý den, bydlím sama v rodinném domku na vesnici, kde má trvalé bydliště i syn, který však žije s přítelkyní v podnájmu v jiném městě. Co budu muset v tomto případě doložit? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Posuzují se vždy osoby, které v bytě žijí. Je třeba doložit žádost o příspěvek na bydlení, doklad o výši nákladů na bydlení. Jste-li vlastníkem nemovitosti, pak si vztah k bytu sami stáhneme z katastru, jste-li nájemcem, pak je třeba doložit nájemní smlouvu k nemovitosti.

13. 7. 2022
Ptá se: Marek

Sám bydlím v obecním (městském) bytě, kde mám trvalé bydliště. Přítelkyně mi ale chce napsat půlku svého domu-stanu se tak spolumajitelem jejího domu. Přesto u ní nebudu bydlet a budu dále bydlet ve svém obecním bytě. Budu mít i nadále nárok na PNB vztahující se k mému městskému bytu, i když se stanu majitelem půlky jiného domu? Má obecně vliv vlastnictví nemovitostí na možnost přiznání PNB? Když v oněch nemovitostech nebydlím? Děkuji za jednoznačnou odpověď.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Marku, pokud máte možnost bydlet ve vlastním (nebo zčásti vlastním) domě, pak jistě nejste tím, kdo by nezbytně potřeboval obecní byt. A nezapomeňte, že obecní byt nemůžete pronajímat (bez souhlasu obce).

13. 7. 2022
Ptá se: Katka

Dobrý den, mam přerušené OSVČ, jsem 4. měsíc na mateřské dovolené, nasleduje rodičovský příspěvek. Manžel je zaměstnaný. Co je nutné doložit a kdy vzniká nárok na příspěvek?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
pokud máte přerušeno, tak není problém si požádat zjednodušenou žádostí. Bereme vás, jako že nepodnikáte. Ve formuláři pouze zaškrtnete, že máte mateřskou a my si to zjistíme automaticky. Manžela na žádosti samozřejmě uvedete, včetně doložení jeho příjmů. To není problém. Dále musíte uvést náklady na bydlení (nájem, pokud máte, služby a energie).

13. 7. 2022
Ptá se: Veronika

Dobrý den,
formulář nic moc neulehčuje, všechno se musí znovu fotit, přikládat atp...
Nechápu, proč, když mám 2leté dítě, tudíž nezaopatřené, proč není v povinném výběru "nižší" možnost než 'žák'?? Kolonka je pak nevyplnitelná...bohužel. Stejně jako nechápu, proč formulář potřebuje nahrát platby u všech položek...pokud bydlím v nájmu a platím společně s ním zálohy na provoz a energie...logicky posílám v jedné platbě. Zjednodušení si představuju opravdu jinak.Ale snaha se cení! ;)

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
děkujeme za zpětnou vazbu. :-) Máte pravdu, volbu pro 2 leté děti musíme doplnit. Vyřešíme to během dneška. Pak dejte všechno do nájmu, tak jak to máte a do ostatních kolonek dejte 0. Částky se stejně sečtou a pracuje se s výslednou částkou. A tuto informaci samozřejmě doplníme do nápovědy. A děkujeme :-)

13. 7. 2022
Ptá se: Marie

Jsem vdaná v jednom městě, ale s manželem tam nebydlím. Bydlím v jiném městě. Mohu zažádat o PNB ve městě, kde aktuálně bydlím já? Jak se pak dokládají mé a manželovy příjmy, který mi samozřejmě nijak na nic nepřispívá? Jak se daná věc prokazuje? Co je k tomu potřeba?

Odpovídá: Karel Trpkoš

O příspěvek na bydlení lze žádat nikoli podle trvalého pobytu, ale dle skutečného bydliště osoby žijící v bytě, na který se příspěvek na bydlení žádá. Platí, že společně se posuzují vždy manželé. Pokud však některá ze společně posuzovaných osob více než tři měsíce byt neužívá, je možné ji pro účely příspěvku na bydlení vyloučit. Pro tuto situaci je k dispozici formulář (Žádost o vyloučení osoby z okruhu společně posuzovaných osob).

13. 7. 2022
Ptá se: Jan Dolejš

Dobrý den, na syna posbíráme příspěvek na péči ve třetím stupni. Počítá se tento do příjmu? A je s ním možno použít tento nový formulář? Moc děkuji za odpověď.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Příspěvek na péči se do příjmů nezapočítává. Zjednodušenou žádost o příspěvek lze v tomto případě využít.

13. 7. 2022
Ptá se: Aduna

Do teď se musel dokládal evidenční list, kde byly započítatelné služby a ted dle informací toto neni nutné a můžou se do služeb započítávat i takové položky jako je internet, kabelová televize, garáž, vrátný, úprava zeleně, úvěr družstvu nebo hypotéka je toto pravda?
Jak budou úřady toto kontrolovat??? v případě, že nebude možné tyto položky započítávat a přesto si je tam započítám a prokáži jejich uhrazení. Děkuji za odpověď

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Žadatel vždy musí doložit úhradu za dané položky. Úhradami za služby spojené s užíváním bytu se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva.

13. 7. 2022
Ptá se: Norbi

Změní se normativ (asi 6200 Kč) pro celkové náklady? Ten je ve skutečnosti rozhodující pro porovnání výše nákladů ve vlastním domku nebo bytě. A to ať platíte za energie i násobky dosavadních záloh.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
K poslednímu navýšení normativů došlo k 1.1.2022 a to právě v souvislosti s enormním růstem cen energií. Zákon dále umožňuje znovu je navýšit, rozhoduje o tom vláda.

13. 7. 2022
Ptá se: JK

Dobrý den, nějak netuším, jak připojit mobilem vyfocené doklady do žádosti vyplňované na PC. To je to zjednodušení pro seniory? Nicméně toto nevěděla ani pracovnice SSP.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
tak, buď si můžete vyfocené doklady poslat třeba mailem a na PC si je vyzvednout, uložit a přepsat do žádosti. A nebo si je na telefonu uložit do úložiště typu google drive, onedrive, nebo obdobného a na PC si je z něj standardně vzít a použít. Ale ..., nechcete to zkusit vyplnit celé na mobilu? Jde to a fotky pohodlně přiložíte.

13. 7. 2022
Ptá se: Ria

Hezký den,ptám se za kamarádku,která neví,jestli může požádat o příspěvek na bydlení,když má stavební spoření,důchodové připojištění a také životní pojištění.....tam všude má něco našetřeno na důchod.Může si v tomto případě i ona požádat? Děkuji

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pro účely nároku na příspěvek na bydlení se posuzují zákonem vyjmenované příjmy za dané rozhodné období, kterým je předchozí kalendářní čtvrtletí. Přičemž naspořené peníze se pro účely nároku na dávku neposuzují.

13. 7. 2022
Ptá se: Petra

Co vše se odpočítává od příjmů? Mám na mysli, když je někomu z platu strhávána exekuce nebo platí alimenty.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
počítá se čistý příjem před odečtením těchto splátek (stejně tak, jako stravenek, penzijní spoření, atd.), tento údaj máte na výplatní pásce od svého zaměstnavatele.

13. 7. 2022
Ptá se: Markéta

Dobrý den chtěla bych se zeptat proč u příspěvku na bydlení není zohledněno i to že manžel platí alimenty na prvního syna,vím že matka dítěte taky musí dokládat že peníze dostává a počítá se to do příjmu rodiny.Nechapu tedy když druhý rodič musí alimenty platit proč to také není zohledněno na výdajích kde pak ty peníze samozřejmě chybí. Děkuji za odpověď

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Dávky nemohou sloužit jako splátka dluhu či jiného závazku soukromo-právního charakteru.

13. 7. 2022
Ptá se: Magdalena

Dobrý den, bydlíme s rodinou na chalupě a nemáme zde trvalý pobyt. Chalupa je rekreační. Budeme i my mít možnost čerpat příspěvek na bydlení? Děkuji za odpověď.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Ano, v roce 2022 mohou o příspěvek na bydlení žádat i vlastníci rekreačních chat.

13. 7. 2022
Ptá se: Dáša

Dobrý den ,chci se zeptat,jak je to v případě u částečných důchodců a OsVC vedlejší příjem. Děkuji

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den, zjednodušený formulář zatím není pro OSVČ určen. Do budoucna s tím počítáme, ale vzhledem k nízkému počtu OSVČ, kteří mají na příspěvek nárok, bude tato funkčnost implementována později. OSVČ mohou využít původní formuláře, nebo podat žádost na ÚP.

13. 7. 2022
Ptá se: Daniela

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda bude zveřejněný přesně a srozumitelně formulovaný seznam dokladů, které je potřeba k žádosti doložit? Započítává se do nákladů na bydlení např. platba za internet, rozhlas, televizi? Myslím si, že přesně udaný seznam potřebných dokladů, by velmi ulehčili práci při vyplňování formuláře jak žadateli, tak i zaměstnancům Úřadu práce při jejich zpracování.

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Žadatel vždy musí doložit úhradu za dané položky. Úhradami za služby spojené s užíváním bytu se rozumí zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění) a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. Všechny informace lze dohledat na webu MPSV.

13. 7. 2022
Ptá se: Tomáš Baťa

Dobrý den,
Jsme s manželkou oba na rodičovské dovolené. Manželka má příjem rodičovský příspěvek a já si nepravidelně privydělávam jako OSVČ - musím také dokládat tento příjem? Aktuálně jsme se přestěhovali do novostavby, která ještě není zkolaudována, každý máme tedy trvalé bydliště jinde a nevíme jak doložit náklady za energie. Lze i tak čerpat příspěvek nebo je nutné nejdříve zkoladoudovat, nahlásit oba trvalé bydliště a jaké náklady za energie doložit?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba, aby byl byt zkolaudován. Trvalé bydliště není nutné, zohledňují se vždy osoby, které v daném bytě žijí. Dokládají se náklady za plyn, elektřinu a náklady za plnění poskytované s užíváním bytu.

13. 7. 2022
Ptá se: Vašek

Dobrý den, má nárok žádat příspěvek na bydlení osoba žijící vdomově pro seniory, které na pokrytí nákladů nestačí důchod? Doposud rozdíl doplácela rodina, dále to již pravděpodobně nebude možné. Jak se tato situace řeší u lidí bez rodiny?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
Do domovů pro seniory nelze příspěvek na bydlení poskytovat. Lze si požádat o jiné dávky, např. dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení, MOP, příspěvek na živobytí)

13. 7. 2022
Ptá se: Hanka

Je nutné k žádosti o příspěvek na bydlení přikládat kopii rodných listů dětí, když dnes i nezletilé děti mají občanské průkazy ? Nebo stačí do žádosti jen napsat čísla jejich občanských průkazů ?

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
kopii rodného listu a ani občanské průkazy vůbec dokládat nemusíte. Stačí děti standardně vyplnit a my si je ověříme samozřejmě sami.

13. 7. 2022
Ptá se: Harald Lev23

Jsem vdovec bydlim v rodiném domku sám jsem důchodce pobirám vdovské.Topení na plyn elektrický bojler . S pozdravem Harald Lev

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
pak by neměl být problém zjednodušenou žádost využít a o příspěvek si požádat. Vyplníte nám, že máte důchod, ten si automaticky zjistíme z ČSSZ a standardně doložíte náklady na bydlení, například výpisem z bankovního účtu, nebo jak vám bude vyhovovat. Přípustné způsoby doložení najdete v nápovědě.

13. 7. 2022
Ptá se: Jana Valentová

Dobrý den, syn jako student bydlí v nájmu v soukromém bytě , tzv. spolubydlí, obývá jeden pokoj. Náklady hradíme my, jako rodiče. Má nárok na nějaký příspěvek? Koleje nebyly dostupné tak jsme museli zvolit tuto variantu. Děkuji, Valentová

Odpovídá: Karel Trpkoš

Dobrý den,
toto není jednoduchý případ. Určitě není možné ho řešit přes zjednodušený formulář. Ale když si dojdete na ÚP, tak vám pracovnice rádi poradí. Jsou to milé paní. :-)

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy