Daňovým přiznáním to nekončí. Čas na dodání přehledů se krátí, kdo nesmí zapomenout?

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
24. 4. 2019 6:22
Většina živnostníků, drobných podnikatelů, ale také lidé, kteří si k zaměstnání přivydělávají, musí kromě daňového přiznání odevzdat i přehledy o příjmech a výdajích. Jeden přehled je nutné odevzdat České správě sociálního zabezpečení, druhý zdravotní pojišťovně. Na velikosti příjmů nezáleží. Tedy i když jste si nic moc nevydělali, přehledy podat musíte. A zbývá už jen pár dní.
Foto: Shutterstock

Kdy musíte povinně odvádět zálohy?

"Rozhodující je, máte-li kromě příjmů z podnikání i příjmy ze zaměstnání a představuje-li pro vás podnikání hlavní, či vedlejší zdroj příjmů," vysvětluje Gabriela Ivanco.

V měsících, ve kterých je pro vás hlavním zdrojem příjmů závislá činnost, (tedy když v zaměstnání vyděláváte alespoň minimální mzdu a zaměstnavatel za vás z tohoto příjmu odvede pojistné), bude vaše podnikání považováno za vedlejší zdroj příjmů. V takovém případě zálohy platit nemusíte. Ty rovněž nemusíte hradit v měsících, v nichž:

  • jste byli po celou dobu v pracovní neschopnosti
  • byla vám nařízena karanténa
  • začínáte s výdělečnou činností a zároveň pro vás neplatí minimální vyměřovací základ (například platí za vás pojistné stát), a to až do podání prvního přehledu o příjmech a výdajích

Zálohy jsou splatné vždy od 1. dne běžného měsíce do 8. dne měsíce následujícího. Zálohu na zdravotní pojištění ve výši vypočtené na základě přehledu za rok 2018 je třeba zaplatit poprvé za měsíc, ve kterém byl nebo měl být tento přehled podán.

"Do té doby je určující výše záloh, která vyšla v přehledu za rok 2017. Pokud však platíte minimální zálohy, je třeba jejich částku zvýšit na 2 208 korun již za leden 2019," dodává daňová poradkyně Ivanco.

 

Právě se děje

Další zprávy