reklama
 
 

Poslední den na daně? Kdepak, máte ještě celý týden

2. 4. 2012 16:40
Oficiální termín sice končí, bez sankce ale přiznání podáte ještě příští úterý

Praha - V pondělí 2. dubna sice končí termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2011, ve skutečnosti ale mají všichni opozdilci ještě týden k dobru.

Až pokud by daňové přiznání nedoručili na svůj finanční úřad nejpozději během úterý 10. dubna, platili by pokutu v minimální výši 500 korun.

Ještě další tři měsíce má na podání přiznání ten, kdo využije daňové poradce. Je však potřeba to oznámit finančnímu úřadu nejpozději 2. dubna.

Změny přinesl nový daňový řád

S podáním daňového přiznání mají Češi dlouhodobě spojený konec března. Nový daňový řád, účinný od roku 2011, ale krajní termín pro odevzdání přiznání posunul na první dubnový pracovní den.

Upravil také termíny, odkdy se počítá sankce za pozdní podání. Zatímco stará pravidla říkala, že příslušný finanční úřad může pokutu uložit hned první den po termínu, nový daňový řád dává časovou rezervu v podobě pěti pracovních dnů.

Kdo ji ale překročí, ten se pokutě nevyhne. Nový daňový řád už totiž její udělení nenechává v kompetenci jednotlivých úředníků, ale jednoznačně říká, že kdo podá daňové přiznání pozdě, ten pokutu bude platit.

Daňový řád účinný od roku 2011 změnil i výši sankce. Před změnou se za pozdní podání daňového přiznání mohla vypočtená daňová povinnost zvýšit o deset procent.

Dnes platí, že kdo podá daňové přiznání později jak do pěti pracovních dnů po termínu, ten zaplatí pokutu. Ta činí 0,05 % z výše daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % daně. Vždy ale minimálně zmíněných 500 korun, maximálně 300 tisíc.

Bez sankce tak letos daňové přiznání lze podat nejpozději v úterý 10. dubna (pondělí 9. dubna je velikonoční, a tudíž není pracovní den). Zároveň neplatí, že by stačilo tento den podat přiznání na poště. Desátého dubna už musí být přiznání na finančním úřadě.

Platba daně

U placení daně stále platí, že v případě zpoždění se vypočítává úrok z prodlení - momentálně se sazbou 14,75 % ročně.

Čtěte také:
Daňové přiznání online. Spočítejte si snadno a rychle
Nejvyšší čas na daňové přiznání. Hotovo mají 2/3 lidí
Jak zaplatit nižší daň? Nezapomeňte na pět možných slev

Nový daňový řád ale přinesl změnu i do pravidel placení daně z příjmů. Stále platí, že oficiální termín se kryje s termínem pro podání daňového přiznání, od roku 2011 jsou ale nové čtyři pracovní dny jakési ochranné lhůty.

Kdo tedy má nedoplatek na dani z příjmů, ten ho bez úroků z prodlení letos uhradí do pátku 6. dubna - v tento den už musí být peníze na účtu finančního úřadu.

Současně však platí, že úroky z prodlení nepřevyšující 200 korun se nevybírají.

Na přehledy ještě měsíc

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si musí pohlídat ještě také termíny pro odevzdání přehledů na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Nemusejí však nijak chvátat, mají na to ještě minimálně měsíc. Přehledy je třeba odevzdat nejpozději 2. května.

Dobrou zprávou letošního roku je, že se konečně sjednotily také termíny pro zaplacení případného nedoplatku na zdravotním a sociálním pojištění.

Zatímco ještě vloni platilo pravidlo, kdy nedoplatek na zdravotní pojištění musely OSVČ doplácet do osmi dnů od podání daňového přiznání, letos už na jeho případné zaplacení mají stejně času jako u sociálního pojištění.

Vypočítá-li si tedy OSVČ nedoplatky, musí je nyní do zdravotní pojišťovny nebo na správu sociálního zabezpečení doplatit nejpozději osm dnů po termínu, ve kterém skutečně odevzdaly přehledy.

Pro představu: pokud tedy OSVČ odevzdá přehledy na zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení například ve středu 18. dubna, musí mít nedoplatky uhrazeny nejpozději ve čtvrtek 26. dubna.

Za pozdní zaplacení nabíhá penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Penále se však neplatí, pokud jeho výše v kalendářním roce nepřekročí hranici 100 korun.

Z toho vyplývá, že pokuta například u pětitisícového nedoplatku bude splatná až po více jak čtyřiceti dnech prodlení s platbou.

autor: Jiří Hovorka | 2. 4. 2012 16:40

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama